אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מענק עבודה נדרשת משולם לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי/אזרחי שעבדו במשך 6 חודשים בעבודות שהוגדרו כנדרשות
בתנאים מסוימים, מי שעבדו פחות מ-6 חודשים יהיו זכאים למענק חלקי
סכום המענק המלא למי שהשלים את תקופת העבודה המזכה במענק הוא 9,950 ₪ (נכון ל-2022)
לשאלות ובירורים, ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי בטלפון 6050* או באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק עבודה נדרשת הוא מענק חד-פעמי המשולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי לחיילים שהשתחררו מצה"ל ולמסיימי שירות לאומי העומדים בתנאי הזכאות.

 • סכום המענק המלא למי שהשלימו את תקופת העבודה המזכה במענק הוא 9,950 ₪, נכון ל-2022.
 • מי שעבדו בחקלאות 4 חודשים זכאים למענק חלקי בסך 6,633 ₪, נכון ל-2022.
 • מי שעבדו פחות מ-6 חודשים בעבודה שנקבע כי אינה מתאימה להם עשויים להיות זכאים למענק חלקי שיחושב באופן יחסי לפי מספר הימים שעבדו.
 • לפרטים על שיעורי המענק בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאים?

 • חיילים משוחררים משירות חובה, כולל מי שהשתחררו לפני תום תקופת השירות המלאה.
 • מי שסיימו תקופה של 24 חודשים בשירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי.
 • בנות ששירתו בשירות לאומי והפסיקו את השירות לרגל נישואיהן, בתנאי שהשלימו 6 חודשי שירות לפחות ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות.
 • כדי לקבל את המענק יש לעבוד בעבודה שהוגדרה כנדרשת למשך התקופה המינימלית שנקבעה.
 • בנוסף, מי שהתחילו לעבוד לראשונה בעבודה נדרשת בחלוף שנה מיום שחרורם צריכים לפנות תחילה לביטוח הלאומי ולוודא זכאות לדמי אבטלה ביום שבו התחילו לעבוד - כדי שיוכלו לקבל את המענק.

מהי עבודה נדרשת?

 • העבודה שעובדים בה צריכה להיות מוכרת כעבודה נדרשת - ראו את רשימת העבודות באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • עבודה פקידותית אינה מזכה במענק, גם אם נעשתה במקום עבודה הנחשב לעבודה נדרשת. לדוגמה: מזכירות, כתבנות, הנהלת חשבונות, עבודות ארכיון, עובדי קבלה בבתי מלון, טלפנים ועובדי מרכזייה.
  • מאבטחים, שומרים ועובדי ניקיון נחשבים כעובדים בעבודה נדרשת, רק אם עבדו במקומות הבאים: אתרי בנייה, מפעלי תעשייה, תחנות דלק, אתרים לגידולים חקלאיים, בתי אריזה ובתי מלון.
  • עובד מקצועי במפעלי תעשייה (כולל תעשיית ההייטק), שיש בידו תעודת מקצוע, והוא מועסק בעבודה המתאימה להכשרתו המקצועית, לא יהיה זכאי לקבל את המענק אלא אם עבד בעבודה בלתי מקצועית (שאיננה במקצועו), או בעבודות המקצועיות המפורטות ב"רשימת העבודות המזכות".
טיפ
אם הוצעה לחייל משוחרר עבודה שאינה כלולה ברשימת העבודות המזכות, או שיש לו ספק אם היא עבודה נדרשת, מומלץ לו לברר לפני תחילת העבודה בבמוסד לביטוח לאומי אם אכן העבודה נדרשת.

תקופת העבודה

 • יש לעבוד בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת 6 חודשים מלאים (רצופים או לא רצופים) לפחות, במהלך שנתיים (24 חודשים) מיום השחרור משירות חובה.
 • העבודה צריכה להיות במשרה מלאה על-פי הנהוג באותו ענף עבודה, וצריך לעבוד 150 ימי עבודה לפחות.
 • בתחום החקלאות ניתן לעבוד 4 חודשים לפחות (100 ימי עבודה לפחות) ולקבל מענק חלקי.
 • למי שעבד 5 ימים בשבוע במקום עבודה שבו עובדים 5 ימים, ייחשב כאילו עבד 6 ימי עבודה בשבוע לצורך צבירת ימי העבודה.
 • ימי חופשה, ימי מחלה וימי מילואים לא ייספרו כימי עבודה, גם אם שולם עבורם תשלום מהמעסיק או מהביטוח הלאומי.
 • למי ששירת במילואים במהלך השנתיים שלאחר שחרורו משירות חובה, תוארך תקופת השנתיים שבה ניתן לעבוד בעבודה נדרשת במספר הימים ששירת במילואים במצטבר.

מענק חלקי למי שעבד פחות מ-6 חודשים

 • מי שעבד בעבודה נדרשת לפחות 25 ימי עבודה רצופים במהלך 21 החודשים הראשונים מיום שחרורו, או 3 חודשים רצופים בין החודש ה-22 לחודש ה-24 מיום השחרור, עשוי להיות זכאי למענק חלקי ("מענק עבודה מועדפת"), אם נקבע אחד מאלה:
  • העבודה הנדרשת שעבד בה אינה מתאימה לו מבחינת המקצוע (למשל מכונאי שעבד כמלצר).
  • העבודה הנדרשת שעבד בה אינה מתאימה לו מבחינת המרחק - מקום העבודה מרוחק לפחות 60 ק"מ ממקום המגורים הרשום בתעודת הזהות, והמעסיק אינו מספק מקום לינה ללא תשלום, או הסעה יומית מהבית לעבודה ובחזרה.
 • המענק החלקי יחושב באופן יחסי לפי מספר ימי העבודה בעבודה הנדרשת.

זכאות לדמי אבטלה

 • בנוסף לתנאי הזכאות למענק, מי שהתחילו לעבוד לראשונה בעבודה נדרשת לאחר שחלפה שנה מיום שחרורם, צריכים להיות זכאים לדמי אבטלה ביום שבו התחילו את העבודה הנדרשת. תנאי זה אינו חל על מי שהתחילו לעבוד בעבודה נדרשת במהלך השנה הראשונה מיום שחרורם.
 • כדי להיות זכאי לדמי אבטלה, יש לצבור ותק בכל עבודה שהיא בשנה וחצי שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.
 • תקופת הוותק (העבודה המזכה) בדמי אבטלה היא 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.
 • 6 חודשים מתוך שירות החובה וכל תקופות המילואים ב-18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת ייחשבו כתקופות עבודה לצורך צבירת חודשי העבודה המזכים בדמי אבטלה.
 • תקופת העבודה לצורך הזכאות לדמי אבטלה יכולה להיות רצופה או לא רצופה. ניתן גם לעבוד אצל כמה מעסיקים, כל עוד נצבר מספר הימים הדרוש בתוך השנה וחצי שקדמה למועד התחלת העבודה הנדרשת.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למצוא מקום עבודה הנמצא ברשימת העבודות המזכות.
 • את התביעה למענק ניתן להגיש לאחר סיום 6 חודשי עבודה מלאים, לכל הפחות, בעבודה הנדרשת, ולא יאוחר מתום 42 חודשים מיום השחרור מהשירות הצבאי הסדיר.
 • יש למלא טופס תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת / נדרשת" (כולל שירות לאומי).
 • ניתן להגיש את התביעה באמצעות:
  1. שליחת טופס מקוון, כולל המסמכים הנלווים, בהתאם להנחיות המפורטות בקישור לטופס.
  2. מילוי טופס תביעה באופן מקוון והדפסתו, או הדפסה ומילוי טופס תביעה באופן ידני, והגשת הטופס והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת שחרור מצה"ל או מסמך אחר מן הצבא, המעיד על מועד סיום שירות החובה של חיילים וחיילות, או אישור על תקופת שירות לאומי מאחד הגורמים המורשים לכך.
  • אישור המעסיק על סוג העבודה שנעשתה, מקום העבודה ותקופת העבודה, בציון מספר ימי העבודה בכל אחד מחודשי העבודה.
  • מי שעבדו בטיפול וסיוע אישי נדרשים לצרף גם את הטופס הרלוונטי (שמילא המעסיק):
  • מי שהתחילו לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום שחרורם, יצרפו צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבדו בשנה וחצי שקדמה לתחילת העבודה הנדרשת.
 • לשאלות או בירורים, ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי בטלפון 6050*, 04-8812345.

ערעור

 • בתוך 12 חודשים מיום שהתקבלה ההודעה הכתובה עם החלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי התביעה, ניתן לערער על ההחלטה לבית הדין לעבודה.
 • למידע נוסף, ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, הניתן חינם וללא תלות במבחן הכנסות.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים