אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין, זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי
עובדות פלסטיניות המועסקות כדין זכאיות ל 2.75 נקודת זיכוי
עובד פלסטיני שלבן/בת הזוג אין כל הכנסה, זכאי לתוספת של 1 נקודת זיכוי, בתנאי שאחד מבני הזוג עיוור, או הגיע לגיל פרישה, או שנקבעה לו נכות רפואית מעל 90%.
עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, זכאים ל נקודות זיכוי בדומה לעובדים ישראלים


עובדים פלסטינים העובדים בישראל כדין זכאים ל נקודות זיכוי ממס הכנסה, שמפחיתות את גובה מס ההכנסה שעליהם לשלם.

 • ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,628 ש"ח וערכה החודשי הוא 219 ש"ח נכון לשנת 2020

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל.
הערת עריכה
ההאם נקודות הזיכוי ולעובדים ביהודה ושומרון,שונה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:12, 1 באפריל 2019 (IDT)

מספר נקודות הזיכוי

נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים העובדים כדין בישראל (לא כולל עובדים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

הערת עריכה
האם יש הבדל בין ההגדרה הזו של פלסטינים במסגרת איחוד משפחות, לבין שאר הפלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:37, 1 באפריל 2019 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים העובדים כדין בישראל (לא כולל עובדים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 • אגף שירות למעסיקים יפחית את שווי נקודות הזיכוי מגובה המס שעל העובד לשלם, ויודיע למעסיק מהו שיעור מס הכנסה שעליו לנכות משכר העובד.
 • המעסיק ישלם את את תשלומי מס ההכנסה שניכה משכר העובד בהתאם להודעה שהתקבלה מאגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • למידע נוסף ראו חדש:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

חשוב לדעת

 • נקודות הזיכוי המפורטות לעיל, לעובדים פלסטינים (שאינם מתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ) הן נקודות הזיכוי היחידות שלהן זכאים עובדים אלה (גברים ונשים).

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים