אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

אנשים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעורים שיפורטו בהמשך עשויים לקבל פטור ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שלא מיגיעה אישית
אם הזכאות החלה לפני שנת המס הנוכחית אפשר לבקש החזרי מס עד 6 שנים אחורה
מי שלא נקבעה להם נכות שמזכה בפטור יכולים לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה
למידע נוסף ראו אתר רשות המסים
שימו לב
בינואר 2022 הופחתה תקרת ההכנסה מיגיעה אישית שפטורה ממס למי שנקבעה להם נכות ל-365 יום לפחות ולא משולמת להם קצבת נכות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 • רשות המסים יוזמת תיאומי מס על-פי תקרת הפטור המעודכנת למי שערכו תיאום מס בשנים 2020 ו-2021 ועונים על תנאי הזכאות לפטור ממס בשנת 2022.
 • למידע נוסף ראו "מ הודעת רשות המסים מ-29.12.2021.

אנשים שנקבעה להם נכות רפואית למשך 185 יום לפחות בשיעורים שיפורטו זכאים לפטור ממס הכנסה. מי שנקבעה להם נכות לתקופה של פחות מ-185 יום לא זכאים לפטור.

מי זכאי?

שימו לב
החל מ-15.11.2021 שונו תנאי הזכאות לפטור, כפי שיפורט בהמשך.
 • עם זאת, במקרים הבאים הזכאות תיקבע לפי התנאים הקודמים:
  • למי שענו על תנאי הזכאות הקודמים לפני 15.11.2021 ולא עונים על תנאי הזכאות החדשים (הם ימשיכו להיות זכאים לפטור כל עוד יענו על אותם תנאי זכאות).
  • למי שהגישו עד ל-01.12.2021 בקשה לקביעת נכות לפי החוקים שצוינו, והם עונים על תנאי הזכאות הקודמים (שהיו לפני 15.11.2021).

זכאות החל מ-15.11.2021

זכאות לפני 15.11.2021

 • לפני 15.11.2021 הזכאות לפטור ניתנה למי שנקבעה להם דרגת נכות לפי החוקים שצוינו לפני כן באחד מהשיעורים הבאים:
  1. 100% על ליקוי אחד
  2. 90% לפחות בחישוב משוקלל של כמה ליקויים

זכאות יורשים

 • במקרה שמגישי בקשה לפטור ממס נפטרו, הטיפול בבקשתם יימשך.
 • אם הנפטרים לא קיבלו את מלוא החזר המס שהיו זכאים לו על הכנסותיהם, יורשיהם יהיו זכאים לקבל את החזר המס בשמם.
 • החזר המס יהיה על ההכנסות שהתקבלו במהלך חייהם ולא על הכנסות שהתקבלו לאחר פטירתם.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדה רפואית

 • מי שטרם נקבעו להם אחוזי הנכות המזכים בפטור צריכים לפנות לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • במרכזי "יד מכוונת" שפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ חינם לקראת הוועדה הרפואית.
 • למידע נוסף ראו ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

הגשת הבקשה לפטור

 • מי שכבר נקבעה להם נכות רפואית שמזכה בפטור לפי החוקים שצוינו יוכלו לקבל את הפטור באחת מהדרכים הבאות:
  1. לערוך תיאום מס מקוון ולצרף את הפרוטוקול של הוועדה הרפואית.
  2. למלא טופס בקשה לפטור ממס ולהגיש אותו בצירוף פרוטוקול הוועדה למשרד השומה.
 • זכאים לפטור שיש להם מעסיק או משלם קצבה אחד ונקבעה להם נכות מזכה לצמיתות, יקבלו מפקיד השומה אישור כללי, שיהיה תקף גם לשנים הבאות. עליהם למסור את האישור למעסיק או למשלם הקצבה.

הגשת בקשה מקוונת עבור חולים ומחלימים מסרטן

 • חולי סרטן ומי שמחלימים מסרטן, יכולים להגיש את הבקשה באמצעות טופס דיגיטלי של מיזם "גל ירוק" וחלאסרטן.
 • יש לצרף לטופס את פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות (ניתן להוריד את הפרוטוקול מהאזור האישי באתר המוסד לביטוח לאומי).
 • הטופס יגיע ישירות לסניף מס הכנסה אליו משוייכים.
 • התשובה לגבי הזכאות לפטור תתקבל בתוך 10 ימי עסקים מיום שליחת הבקשה המקוונת.

בדיקה בתום תקופת זכאות זמנית

 • מי שנקבעה להם נכות לתקופה זמנית יקבלו מהמוסד לביטוח לאומי בקשה להגיש חומר רפואי עדכני לקראת תום התקופה.
 • המשך זכאותם לפטור ייבחן על-ידי ועדה רפואית נוספת.

החזר רטרואקטיבי

תקרות ההכנסות הפטורות ממס

 • הפטור ניתן על הכנסות עד לתקרות (הסכומים המירביים) שנקבעו ומפורטות בהמשך.
 • תקרות שונות נקבעו להכנסה מיגיעה אישית ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית.
 • מי שהכנסתם נמוכה מהתקרה יהיו זכאים לפטור ממס על כל ההכנסה, ומי שהכנסתם גבוהה מהתקרה יהיו זכאים לפטור חלקי עד לסכום התקרה.

תקרת הכנסה מיגיעה אישית

 • למקבלי קצבת נכות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה שנקבעה להם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה שפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 628,800 ₪ לשנה (נכון ל-2022).
 • בשאר המקרים שנקבעה בהם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה שפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 409,200 ₪ לשנה (נכון ל-2022).
דוגמה
עובד שמשתכר 400,000 ₪ בשנה ונקבעו לו 100% נכות רפואית לצמיתות יהיה פטור מתשלום מס על כל הכנסתו השנתית מהעבודה.
 • אם נקבעה נכות לתקופה שבין 185 ל-364 יום, התקרה שפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 75,360 ₪ (נכון ל-2022). ראו פרטים על אופן חישוב הפטור לגבי חלק משנת המס בהמשך.

תקרת הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שלא מיגיעה אישית (לא כולל הכנסה מריבית על כספים ששולמו בגלל נזקי גוף)

 • התקרה שפטורה ממס על הכנסות שכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שלא מיגיעה אישית (לא כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגלל נזקי גוף) היא 75,360 ₪ לשנה (נכון ל-2022). תקרה זו מתייחסת לכל תקופות הזכאות (365 יום ומעלה או 364-185 יום).
 • הפטור יינתן גם עבור הכנסה שלא מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-75,360 ₪ (או שלא הייתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).
דוגמה
אם לעובד מהדוגמה הקודמת יש גם הכנסות שלא מעבודה, הוא לא יהיה זכאי לפטור ממס עליהן כי הכנסתו השנתית מהעבודה (400,000 ₪) עולה על 75,360 ₪.
דוגמה
 • אישה שנקבעה לה נכות שמזכה בפטור מתקיימת מפנסיה תקציבית (נחשבת הכנסה מיגיעה אישית) בסכום של 50,000 ₪ בשנה, ומהשכרת דירה שהיא מקבלת עבורה 60,000 ₪ בשנה (הכנסה שלא מיגיעה אישית).
 • היות שהכנסתה מיגיעה אישית נמוכה מ-75,360 ₪, היא זכאית לפטור על כל ההכנסה הזו (50,000 ₪) וכן לפטור על 25,360 ₪ מתוך הכנסתה השנתית מהדירה (עד לתקרה של 75,360 ₪ על שתי ההכנסות).

תקרת הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שלא מיגיעה אישית כולל ריבית על כספים ששולמו בגלל נזקי גוף

 • למי שהייתה הכנסה מריבית על כספי פיצויים/ביטוח ששולמו בגלל נזקי גוף והופקדו בפיקדון/תוכנית חיסכון/קופת גמל:
  • התקרה שפטורה ממס על הכנסותיהם מיגיעה אישית והכנסותיהם שלא מיגיעה אישית היא 309,960 ₪ לשנה (נכון ל-2022).
  • תקרה זו מתייחסת לכל תקופות הזכאות (365 יום ומעלה או 364-185 יום).
 • הפטור יינתן גם עבור ההכנסה שלא מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-73,560 ₪ (או שלא הייתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).
דוגמה
 • לילד שעבר תאונה נקבעה נכות רפואית בשיעור 100%.
 • בעקבות התאונה הוא קיבל כספי פיצויים שהופקדו בתוכנית חיסכון. הריבית שמשולמת מהתוכנית היא 100,000 ₪ לשנה.
 • היות שאין לילד כל הכנסה מיגיעה אישית הוא זכאי לפטור ממס על כל סכום הריבית.

תקרות ההכנסה הפטורות ממס בשנים הקודמות

שנת המס הכנסה מיגיעה אישית בנכות של 365 יום ומעלה הכנסה מיגיעה אישית בנכות שבין 185 ל-364 יום הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שאינה מיגיעה אישית (אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום תקרה זו) הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שאינה מיגיעה אישית כולל ריבית על כספי פיצויים או ביטוח (אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום תקרה זו)
2021 614,400 ₪ 73,560 ₪ 73,560 ₪ 302,640 ₪
2020 618,000 ₪ 74,040 ₪ 74,040 ₪ 304,560 ₪
2019 615,600 ₪ 73,800 ₪ 73,800 ₪ 303,600 ₪
2018 608,400 ₪ 72,960 ₪ 72,960 ₪ 300,000 ₪
2017 606,000 ₪ 72,720 ₪ 72,720 ₪ 299,040 ₪
2016 608,400 ₪ 72,960 ₪ 72,960 ₪ 300,000 ₪

חישוב הפטור לגבי חלק משנת המס

 • מי שנקבעה להם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה החל מאמצע שנת מס:
  • הפטור באותה שנת מס יחושב לגבי חלק מהכנסתם.
  • סכומי כל התקרות יחושבו באופן חלקי לאותה שנה, לפי היחס שבין מספר הימים שהנכות נקבעה לגביהם לבין 365.
דוגמה
אדם שנקבעו לו 100% נכות רפואית לצמיתות לקראת סוף מאי 2016. עד סוף אותה שנת מס נותרו 219 יום.
 • חישוב זכאותו לגבי שנת המס הראשונה נעשה בהתאם ליחס 219/365 (כלומר 3/5).
 • הפטור חושב לגבי 3/5 מהכנסתו באותה שנת מס, עד לתקרות בשיעור של 3/5 מהתקרות שנקבעו לגבי הכנסה מיגיעה אישית (608,400 ₪ בשנת 2016), הכנסות הכוללות הכנסה שאינה מיגיעה אישית (72,960 ₪ בשנת 2016) או הכנסות הכוללות גם הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף (300,000 ₪ בשנת 2016).
  • תקרת ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס שחושבה לגביו בשנה זו - 365,040 ₪ (לפי החישוב: 608,400 X‏ 3/5).
  • תקרת הכנסות הכוללות הכנסה שאינה מיגיעה אישית שחושבה לגביו בשנה זו - 43,776 ₪ (לפי החישוב: 72,960 X‏ 3/5). המשמעות היא שאם הכנסתו מיגיעה אישית היתה נמוכה מ-43,776 ₪, הוא היה זכאי לפטור עד לסכום של 43,776 ₪, גם על הכנסותיו שאינן מיגיעה אישית.
  • אם שולמה לו ריבית על כספי פיצויים או ביטוח בגין נזקי גוף, תקרת ההכנסות הכוללת שחושבה לגביו בשנה זו היא 180,000 ₪ (לפי החישוב: 300,000 X‏ 3/5). המשמעות היא שאם הכנסתו מיגיעה אישית היתה נמוכה מ-43,776 ₪, הוא היה זכאי לפטור עד לסכום של 180,000 ₪ על כל הכנסותיו, כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח בגין נזקי גוף.
 • מי שנקבעה להם נכות לתקופה שבין 185 ל-364 יום:
  • הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסתם בשנת המס בהתאם ליחס שבין מספר הימים באותה שנה שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365.
  • אם תקופת הנכות שנקבעה להם נמשכת לתוך שנת המס הבאה, כלל הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על סכום התקרה שנקבעה לגבי שנת המס הראשונה.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים