אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)
המטרות העיקריות של ההליכים הן לאפשר לחייב לשקם את עצמו מבחינה כלכלית ולהחזיר לנושים את כספם או רכושם, ככל הניתן
את הבקשה לפתיחה בהליכים יכולים להגיש החייב מיוזמתו או נושה של חייב (מי שהחייב חייב לו כספים או רכוש)
לאחר קבלת הצו, מתחילה "תקופת ביניים" כשבסופה יוחלט האם לתת לחייב צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים) ולאחריו - הפטר
למידע על השלבים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) מומלץ לעיין במדריך בנושא חדלות פירעון לחובות מעל 150,000 ש"ח
למידע נוסף ראו חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.

השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא קבלת צו המכונה "צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון" (צו פשיטת רגל).

  • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
    • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב, בין היתר, באמצעות מתן הפטר (פטור מהחובות) בסיום ההליכים.
    • להחזיר לנושים, ככל הניתן, את הכספים או הרכוש המגיעים להם מהחייב.
    • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
  • מיד עם מתן הצו מתחילה תקופה בת כשנה, המכונה "תקופת הביניים", בסיומה, אם החייב יעמוד בתנאים ובהתחייבויות שיוטלו עליו, הוא יקבל צו לשיקום כלכלי ולאחריו- הפטר (פטור מהחובות).

בקשת חייב לקבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון

בקשת נושה שיינתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים