אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון מהווה את השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חייב
אם החייב הגיש את הבקשה לקבלת הצו- הממונה על הליכי חדלות פירעון יחליט האם לתת את הצו או לא
אם נושה (מי שחייבים לו) הגיש את הבקשה לקבלת הצו- בית-משפט השלום יחליט האם לתת את הצו או לא
במקרה שסכום החובות נמוך מ- 150,000 ש"ח את הבקשה יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל, שיחליט אם לתת את הצו או לא
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון מהווה את השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חייב.

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו עולה על 150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר
הערת עריכה
האם הממונה יכול לתת הפטר לאלתר? ואם הוא נותן איך מערערים על זה או אם לא ניתן אם יש אפשרות לערער על זה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:02, 18 באוגוסט 2019 (IDT)

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו נמוך מ-150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
ישיבת הסדר תשלומים
או
(אם לא גובש הסדר תשלומים):

צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

תוצאות צו לפתיחת הליכים

  • עם מתן הצו, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יהיה ממונה על ניהול הליכי חדלות הפירעון של החייב.
  • בנכסים (רכוש, כספים, זכויות וכו') שייכללו בקופת הנשייה, יעשה שימוש רק לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ורק כדי לפרוע את חובות העבר של החייב וכדי לשלם את הוצאות הליכי חדלות הפירעון.
  • כל ההליכים נגד החייב יוקפאו. לא יהיה ניתן לפתוח או להמשיך בהליכי גבייה עבור חובות עבר, לא יהיה ניתן להטיל עיקולים על הנכסים שבקופת הנשייה וכו'.
הערת עריכה
צריך לראות איפה להכניס מידע יותר מורחב על הקפאת הליכים לפי סע' 29
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:55, 20 ביוני 2019 (IDT)
  • אם הוטלו הגבלות על החייב במסגרת הליכי גבייה, למשל: צו עיכוב יציאה מהארץ או הגבלות אחרות במסגרת ההוצאה לפועל (לעומת מגבלות המוטלות במסגרת הליכי חדלות פירעון)- ההגבלות מבוטלות.
  • אסור לחייב לבצע עסקאות ולבצע פעולות הכרוכות בקבלת אשראי עד לתום הליכי חדלות הפירעון, אלא אם קיבל אישור מאת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
הערת עריכה
לבדוק איזה עסקאות בדיוק אסור לו. הרי בטוח שמותר ולרכוש במכולת....
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:54, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
הערת עריכה
"קופת הנשייה"קופת הנשייה – קופה המתנהלת במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ואליה מועברים התשלומים שהחייב משלם והכספים המתקבלים כתמורה עבור מימוש נכסים במהלך הליך חדלות הפירעון
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:39, 20 ביוני 2019 (IDT)

חקיקה ונהלים