אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

צו לשיקום כלכלי קובע תכנית לפירעון חובותיו (החזר חוב) של אדם במסגרת הליכי חדלות פירעון
בתכנית הפירעון נקבעים, בין היתר, גובה התשלום החודשי, משך תקופת התשלומים ומועד קבלת ההפטר לאדם שיעמוד בתנאי התכנית
הצו ניתן על-ידי בית משפט, לאחר שהממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי הגיש את הצעתו לתכנית לשיקום כלכלי
הגורם אשר אחראי על יישום הצו לשיקום כלכלי ועל עמידתו של האדם בתנאיו הוא הנאמן
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.

השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון של אדם עם חובות, הוא מתן צו לשיקום כלכלי ולאחר עמידה בתנאיו, יינתן הפטר (פטור מתשלום יתרת החובות).

 • הצו ניתן על-ידי בית המשפט, לאחר שהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הגיש את הצעתו לתכנית לשיקומו הכלכלי של האדם עם החובות.
 • הצו כולל, בין היתר, תכנית מסודרת לתשלום החובות ותנאים והגבלות שיש לעמוד בהם, כדי לקבל בסיום התכנית הפטר.
 • במקרים מסוימים, בית המשפט רשאי לתת מיד עם מתן הצו לשיקום כלכלי הפטר לאלתר (מיידי). למידע נוסף ראו:חדש: הפטר לאלתר בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
הערת עריכה
האם זה ניתן עם הצו, או שלא ניתן צו וניתן הפטר. האם בית המשפט יכול לתת "הפטר על תנאי", נגיד אם החייב יעבור הכשרה מסוימת
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:29, 19 באוגוסט 2019 (IDT)

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו עולה על 150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר
הערת עריכה
האם הממונה יכול לתת הפטר לאלתר? ואם הוא נותן איך מערערים על זה או אם לא ניתן אם יש אפשרות לערער על זה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:02, 18 באוגוסט 2019 (IDT)

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו נמוך מ-150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
ישיבת הסדר תשלומים
או
(אם לא גובש הסדר תשלומים):

צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר


קבלת צו לשיקום כלכלי

 • בית המשפט, לאחר שיקיים דיון בהצעת הממונה לשיקומו הכלכלי של האדם עם החובות, ייתן, ככלל, צו לשיקום כלכלי שקובע את:
 • גובה התשלום החודשי ואת משך התקופה התשלומים החודשיים והתקופה שחלה חובת התשלומים.
  • הנכסים (כספים, רכוש, זכויות וכו') אשר יכללו בקופת הנשייה.
  • הדרך שבה הנכסים ימומשו.
  • ההגבלות שיוטלו על החייב, אם בית המשפט יקבע כי יש להטיל אותן כדי להגן על הנושים (מי שחייבים להם) או כדי למנוע מהחייב להגדיל את חובותיו.
  • הכשרה לשיקום כלכלי של החייב, אם בית המשפט יקבע כי הכשרה כזו נחוצה.
  • חובות אשר לגביהם לא יינתן הפטר.

צו לשיקום כלכלי מהווה תכנית לפירעון (החזר תשלום) החובות של אדם שניתן לו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ולאחר שעמד בתנאיו (תקופת הביניים), ביהמ"ש החליט לתת את הצו לשיקום כלכלי, אשר עמידה בתנאיו, תאפשר לאדם עם החובות לקבל הפטר.

הערת עריכה
לא לשכוח להתייחס לנושא של הסדר חוב שלא במסגרת הליכי חדלות פרעון. וגם להתייחס לנושא של סדר הפירעון ועדיפות הנושים והחלוקה. וגם חלק עבור הנושים מבחינת הזכויות שלהם בהליך. לשים לב להבדלים בין סוגי הנאמנים (יחיד ותאגיד).
הערה מאת 15:06, 20 ביוני 2019 (IDT)
 • הצו ניתן על-ידי בית המשפט לאחר שהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מגיש את תכנית הפירעון המוצעת על-ידו ומתקיים דיון בנושא.
 • הצו קובע הוראות, בין היתר בנוגע לנושאים הבאים:
  • גובה התשלומים החודשיים והתקופה שחלה חובת התשלומים.
  • הנכסים (כספים, רכוש, זכויות וכו') אשר יכללו בקופת הנשייה.
  • הדרך שבה הנכסים ימומשו.
  • ההגבלות שיוטלו על החייב, אם בית המשפט יקבע כי יש להטיל אותן כדי להגן על הנושים (מי שחייבים להם) או כדי למנוע מהחייב להגדיל את חובותיו.
  • הכשרה לשיקום כלכלי של החייב, אם בית המשפט יקבע כי הכשרה כזו נחוצה.
  • חובות אשר לגביהם לא יינתן הפטר.
הערת עריכה
בפתיח, בכוונה כתבתי בגדול את כל התהליך, למען האוריינטציה של הקורא, בעיקר כאשר מדובר על ערך של מושג, שאמור לתמוך, לפשט ולהסביר קצת יותר על משהו שחוזר על עצמו ומורכב לפעמים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:50, 23 ביולי 2019 (IDT)
הערת עריכה
ניסוח פשוט יותר ונגיש יותר ל'קופת נשייה', חוזר על עצמו בעוד ערכים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:48, 19 ביוני 2019 (IDT)
הערת עריכה
נכון לכלל הערכים בחדלות פירעון ושיקום כלכלי- במונח "חייב" בחוק משתמשים כאשר מדובר גם ביחיד וגם בתאגיד. בהוראות המיועדות לחייב שהוא יחיד- משתמשים במונח "יחיד" ולתאגיד משתמשים ב"תאגיד". כדאי לבדוק באילו מונחים להשתמש
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:48, 19 ביוני 2019 (IDT)
הערת עריכה
החלטות בית המשפט עליהן ניתן לערער נמצאות בסע' 349
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:23, 13 באוגוסט 2019 (IDT)

חקיקה ונהלים