אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

העסקת עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לחופשה שנתית בהתאם לדין או הסכמים קיבוצים החלים עליהם ולתשלום דמי חופשה, ישירות ממעסיקיהם
עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי
הסכום של תמורת החופשה ייגבה מהמעסיק על ידי אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה ויועבר ישירות לחשבון הבנק של העובד
אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.
הערת עריכה
מה הדין שחל על עובדים פלסטינים העובדים באזור?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:34, 10 באפריל 2019 (IDT)

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לצאת לחופשה שנתית, בהתאם ל מספר ימי החופשה העומדים לזכותם על פי הדין או בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים עליהם, והם זכאים לתשלום דמי חופשה ישירות ממעסיקיהם, בסכום השווה לשכרם הרגיל.

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל בשכר יומי או שעתי פחות מ-75 יום (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות), אינם זכאים לדמי חופשה, כי אם לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי. עם קליטת הדיווח של המעסיק באגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה על סיום עבודתו של העובד, ייגבה אגף שירות למעסיקים מן המעסיק הפרשה בשיעור 4% משכר העובד בגין תמורת החופשה, ויעביר את הכסף אל חשבון הבנק של העובד.
 • עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה והשיפוצים -זכאים לחופשה שנתית בהתאם למספר שנות עבודתם עבודתו בענף הבנייה בארץ ולא על פי שנות עבודתם אצל מעסיק מסוים. למידע נוסף ראו: חופשה שנתית לעובדי בניין ושיפוצים, וכן לימי חופשה מיוחדים כמפורט בהמשך.
 • המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • על המעסיק חלה חובה לנהל מעקב אחר הזכאות והניצול של ימי החופשה של כל עובד ולדווח מדי חודש לאגף שירות למעסיקים אודות ימי החופשה שניצל כל עובד במהלך החודש,באמצעות יומן ההעסקה.
 • בתלוש השכר החודשי של העובד יש טבלה אשר כוללת את ימי החופשה שניצל העובד באותו חודש, והיתרה שעומדת לרשותו.
 • עד שנת 2017 אגף שירות למעסיקים גבה מהמעסיקים 4% מהשכר של כל העובדים עבור דמי חופשה.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל,זכאים לתשלום דמי חופשה ישירות מהמעסיק,
 • אם הם עבדו פחות מ- 75 יום ברציפות (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) הם זכאים לתמורת חופשה בשיעור 4% משכרם החודשי, אשר תשולם ישירות לחשבון הבנק שלהם,באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.

תהליך מימוש הזכות

עובדים הזכאים לחופשה שנתית

עובדים הזכאים לתמורת חופשה

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל בשכר יומי או שעתי פחות מ-75 יום (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות) זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% משכרם, המשולם לעובד באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, עד ל- 5 בחודש העוקב,באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • עם קליטת הדיווח של המעסיק באגף שירות למעסיקים על סיום עבודתו של העובד וחישוב ההפרשות והניכויים תשלח למעסיק הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ובו הסכום שעל המעסיק להפריש עבור תמורת חופשה לעובד (4% משכרו החודשי של העובד).
 • המעסיק ישלם את תמורת החופשה של העובד, בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • אגף שירות למעסיקים יעביר את הכסף ישירות אל חשבון הבנק של העובד.
 • למידע נוסף ראו חדש:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

דיווח המעסיק על ימי חופשה של העובד באמצעות קובץ יומן ההעסקה

 • על מנת שניתן יהיה לנהל את טבלת צבירת ימי החופשה בתלוש השכר, על המעסיק לדווח לאגף שירות למעסיקים על מספר ימי החופשה שנתנו לכל עובד באותו חודש, את דמי החופשה ששולמו לכל עובד ואת יתרת ימי החופשה העומדים לזכות כל עובד, וזאת באמצעות קובץ יומן ההעסקה.
 • למידע אודות אופן הדיווח על ימי מחלת עובד באמצעות קובץ יומן העסקה ראו: קובץ יומן העסקה, רשות האוכלוסין וההגירה.

שאלות ובירורים בעניין תשלום דמי חופשה

הפרת החובה של המעסיק

 • אם המעסיק הפר את חובתו ולא שילם לעובד הפלסטיני את זכויותיו:
 • יש להדגיש כי אי עמידה בחובת הדיווח לאגף שירות למעסיקים ו/או אי ביצוע תשלומים בהתאם לדין ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי ההיתר להעסקת עובדים פלסטינים, ועלול להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתר העסקה בעתיד, וזאת בכפוף להתראה ועריכת שימוע למעסיק.
הערת עריכה
האם להתייחס לתקנה 116א לתקנת בית הדין לעבודה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:34, 4 ביולי 2020 (IDT)

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים