הקדמה:

עובדים המועסקים במקומות העבודה המפורטים בהמשך, נדרשים להציג אישור תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית, כתנאי לכניסתם לעבודה
חובה זו אינה חלה על עובדים שהמעסיק קבע לגביהם בכתב שהם אינם באים במגע עם קהל
מעסיק שאפשר לעובדים להיכנס למקום העבודה ללא הצגת אישור תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית כמפורט בהמשך, צפוי לקנס
חובה זו חלה בתקופה שבין 05.10.2021 ועד ליום 16.11.2021


בהתאם לתקנות והחלטות ועדת החוקה, החל מיום 05.10.2021 ועד ליום 16.11.2021 עובד המועסק באחד ממקומות העבודה המפורטים בהמשךאינו רשאי להיכנס למקום העבודה והמעסיק לא יאפשר לו להיכנס למקום העבודה, ללא הצגת אישור תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית.

 • איסור זה אינו חל על עובדים שהמעסיק קבע לגביהם בכתב שהם אינם באים במגע עם קהל.
 • מעסיק שהתיר כניסה של עובד למקום העבודה ללא הצגת אישור בהתאם לתקנות, צפוי לקנס.
הערת עריכה
כל שינוי בתקנות יש לעדכן גם בערך של "הגבלות על התייצבותו בעבודה של עובד אשר טרם התחסן" ו"מידע חשוב למעסיק בתקופת משבר הקורונה"
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 06:20, 30 בספטמבר 2021 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • החובה של עובדים להציג תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית חלה על עובדים המועסקים במקומות העבודה הבאים ,מלבד עובדים שמעסיקם קבע בכתב שהם אינם באים במגע עם קהל:
  1. מוסד רפואי - בית חולים, מרפאה, מוסד לטיפול במשתמשים בסמים, ארגון הנותן שירותי רפואת חירום ומקום שנותן שירותי שיקום.
  2. מוסד רווחה - דיור מוגן, בית אבות, מסגרת רווחה (מסגרת חוץ ביתית לקטינים, מקלטים לנשים נפגעות אלימות , מסגרת חוץ ביתית לאנשים עם מוגבלויות, מוסד לטיפול במשתמשים בסמים, מסגרת המספקת קורת גג).
  3. כל אחד מהמקומות הציבוריים או בתי העסק המפורטים בתקנה 2(א) לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי, אם הם פתוחים לציבור:
   • אולם או גן לשמחות ולאירועים.
   • באזור הישיבה בתוך המבנה של מסעדה, בר או פאב.
   • מקום לעריכת כנסים או תערוכות, מוזיאון, ספרייה.
   • מכון כושר, סטודיו או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט בריכת שחייה הנמצאת בו.
   • בית מלון, ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו
   • מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט, פסטיבלים או פעילות תרבות בנוכחות קהל.
   • באטרקציה המצויה במבנה ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה (ג'ימבורי) המצויים במבנה.

למי ואיך פונים

 • על עובד להציג למעסיק את אחד מהאישורים הבאים:
  • אישור תו ירוק - אישור תו ירוק שמנפיק משרד הבריאות, או תעודת מחלים/ מתחסן, או אישור על השתתפות בניסוי קליני לחיסון נגד הקורונה שמתנהל בישראל או אישור על קבלת חיסון שלישי. (האישור על קבלת חיסון שלישי ייחשב כתו ירוק רק עד ליום 16.11.2021). למידע נוסף על התו הירוק ראו באתר משרד הבריאות.
  • אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית - אישור בדיקה שתוצאותיה מתקבלות מייד במקום ביצוע הבדיקה, שהתבצעה במהלך 84 שעות (3.5 ימים) לפני מועד הכניסה לעבודה. (עובדים המועסקים בדיור מוגן או בבית אבות יכולים להציג גם תוצאת בדיקה ה שלילית שבוצעה במסגרת תוכנית "מגן אבות ואימהות" בשיטת PCR במהלך 7 ימים לפני מועד הכניסה לעבודה).
  • לגבי אדם מנוע חיסון, אשר הציג על כך אישור למעסיק מהרופא או קופת החולים- אישור בדיקה שתוצאותיה מתקבלות מייד במקום ביצוע הבדיקה, שהתבצעה במהלך 84 שעות לפני מועד הכניסה לעבודה, או אישור על תוצאת בדיקה ה שלילית שבוצעה בשיטת PCR במהלך 7 ימים לפני מועד הכניסה לעבודה.
  • לגבי עובד פלסטיני בעל רשיון עבודה בישראל -אישור על תוצאת בדיקת קורונה שלילית שבוצעה בשיטת PCR ברשות הפלסטינית במהלך 7 ימים לפני מועד הכניסה לעבודה בישראל. (עובד יהיה רשאי להיכנס למקום העבודה בהצגת אישור זה עד ליום 02.11.2021 בלבד).
 • עובדים שהמעסיק קבע לגביהם בכתב שהם אינם באים במגע עם קהל, פטורים מהצגת אישורים אלה כתנאי לכניסתם למקום העבודה.

הפרת החובה של המעסיק

 • מעסיק שאפשר לעובדים להיכנס למקום העבודה ללא הצגת אישור תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית כמפורט למעלה, צפוי לקנס פלילי או קנס מנהלי בסך 5,000 ש"ח.
 • את הקנס המינהלי מוסמך להטיל שוטר וכן מפקח , פקח או עובד רשות מקומית שהוסמכו לכך .

חשוב לדעת

 • הפסיקה הכירה, בנסיבות מסוימות, בזכותו של המעסיק למנוע מעובד שטרם התחסן ומסרב לבצע בדיקת קורונה להיכנס למקום העבודה, גם במקומות עבודה שלא הוזכרו למעלה.
 • על-פי כללי שירות המדינה, ניתן לבקש מעובד מדינה ומעובד הכנסת לגלות האם יש בידיו תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית, ואף לדרוש מעובד שאינו מחוסן להציג בדיקת קורונה שלילית.
 • למידע נוסף ראו הגבלות על התייצבותו בעבודה של עובד אשר טרם התחסן כנגד נגיף הקורונה.

חקיקה ונהלים