הקדמה:

מתנדב/ת שירות לאומי-אזרחי הנישא/ת בזמן השירות, זכאי/ת להיעדר למשך 7 ימים קלנדריים רצופים, כולל יום הנישואין
כל היעדרות נוספת תהיה על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית או שתדווח כתקופה בלתי נמנית לשירות


מתנדב/ת שירות לאומי-אזרחי הנישא/ת בזמן השירות, זכאי/ת להיעדר למשך 7 ימים קלנדריים רצופים, כולל יום הנישואין.

מי זכאי?

  • מתנדב/ת שירות לאומי-אזרחי, אשר נישא/ת במהלך תקופת השירות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • "ימים קלנדריים" משמעותם 7 ימים בסך הכולל, ובמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי עבודה. כלומר, מדובר בחופשה הכוללת ימי שישי, שבתות וחגים.
  • מעבר לחופשה המיוחדת, זכאים המתנדבים לחופשה שנתית ולימי חופשה מיוחדים נוספים ככל מתנדב.
  • ערך זה מתייחס למתנדבים בשירות לאומי-אזרחי שהם בעלי פטור משירות צבאי בלבד. הערך אינו מתייחס לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים, בעניינם חלים תנאי וכללי שירות שונים. להרחבה בנושא שירות לחרדים, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


חקיקה ונהלים

תודות