חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972 מגדיר את אופן ההתנהלות של בעל הבית והדייר המוגן, כל אחד בהתאם לחובותיו וזכויותיו.

פרטים

שם החוק:חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר השיכון והבינוי; שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".