הקדמה:

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957 מבסס את זכות ההתאגדות של העובדים וקובע שורה של הגנות על עובדים מפני התנכלות מעסיק בשל חברותם בארגון עובדים. בנוסף מגדיר החוק מהו הסכם קיבוצי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו