חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998 מגדיר מושגים במסגרת הזכות לדיור ציבורי, כגון: מי זכאי להחשב כדייר ממשיך בדיור הציבורי, מי נחשב כקרוב משפחה לצורך קביעת זכאות להכרה כדייר ממשיך וחובותיהן של החברות לדיור ציבורי.

פרטים

שם החוק:חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הבינוי והשיכון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.