חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 בא "להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות" (סעיף 1 לחוק).

פרטים

שם החוק:חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר האנרגיה והמים

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות