הקדמה:

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), תש"ע-2010 מורה על הקמת ועדת ערר שתוסמך לדון בהליכים והחלטות הנוגעים לחיילים בשירות קבע ותיבחן את הפגיעה בזכויותיהם של אנשי הקבע.

  • החוק מסמיך את ועדת הערר לדון בנושאים כגון: קבלתו/אי קבלתו של אדם לשירות קבע בצה"ל, הפסקת שירותו של איש קבע (כלומר פיטוריו על ידי הצבא), ענייני שכר, פיצויים וכו'.
  • החוק מסמיך את בית המשפט לעניינים מינהליים לדון בעתירות של אנשי קבע, הרואים עצמם נפגעים מהחלטות וועדת הערר בעניינם.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), תש"ע-2010
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הביטחון

נושאים וזכויות

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.