הקדמה:

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), תשע"א-2010 קובע כי אין לשחרר מהתחייבות בשירות קבע חיילת שהיא בהריון, בחופשת לידה, בחופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה או במשך 60 ימים שלאחר כל אחת מהן, אלא באישור שר הביטחון או עובד משרד הביטחון אשר הוסמך מטעמו. השר (או העובד שהוסמך על ידו) לא יתן אישור לשיחרור מצה"ל, אם הסיבה לכך קשורה להריון, ללידה או להיעדרות בשל חופשת הלידה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), תשע"א-2010
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הביטחון

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.