הקדמה:

לצורך מימוש הזכות לימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות, יש למסור למעסיק הצהרה זו וכן אישור על מוגבלות האדם לו מסייע העובד, והצהרת אפוטורופסות (לעובד שמונה כאפוטרופוס של בעל המוגבלות).

קישור לקובץ המכתב:Pdf filetype.svgגרסת PDF
Doc filetype.pngגרסת Microsoft Word
נמענים:
  • המעסיק

פרטים

נמענים:
המעסיק
יוצר המכתב:
העובד

זכויות שהמכתב נועד להשיג