הקדמה:

תלמידי החינוך המיוחד זכאים לקבל טיפולים פרא-רפואיים במסגרת שבה הם לומדים
קבלת הטיפולים במסגרת החינוך המיוחד אינה מונעת את הזכאות לקבלם גם מקופות החולים, אם כי הקופה רשאית להביא בחשבון את הטיפולים שניתנו במסגרת החינוך במסגרת החלטתה על סוג וכמות הטיפולים שיינתנו גם במסגרתה
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


חוק חינוך מיוחד קובע כי השירותים הנלווים הניתנים במסגרות החינוך המיוחד יכללו טיפולים במקצועות הפרא-רפואיים.

  • הטיפולים הפרא-רפואיים כוללים: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפול במחול, טיפול במוזיקה, טיפול בתנועה, טיפול באמנות חזותית, טיפול בדרמה וביביליותרפיה.
  • סוגי הטיפולים שיינתנו, מסגרת הטיפול (פרטני או קבוצתי) ומספר שעות הטיפול בשבוע ייקבעו על-ידי הצוות הרב-מקצועי של המסגרת החינוכית כחלק מתוכנית הלימודים האישית של כל תלמיד.

מי זכאי?

חשוב לדעת

  • קבלת טיפולים פרא-רפואיים במסגרת החינוך המיוחד אינה שוללת באופן אוטומטי את הזכאות לקבלת טיפולים אלה גם בקופת החולים.
    • קופת חולים לא רשאית להתנער מצרכי מבוטח המטופל במסגרות החינוך המיוחד, לא רשאית להפנותו לחינוך המיוחד לקבלת הטיפולים הפרא-רפואיים, לא רשאית להתנות מתן שירותים במימוש או מיצוי הזכאות לפי חוק חינוך מיוחד ולא רשאית לקבוע העדר זכאות לטיפולים פרא-רפואיים רק בגלל שהמבוטח מקבלם או אמור לקבלם בחינוך המיוחד.
    • עם זאת, בעת הפעלת שיקול הדעת לקבוע מהו הטיפול הרפואי הדרוש למבוטח, רשאי הרופא המטפל לקחת בחשבון גם את הטיפולים הפרא-רפואיים שמקבל המבוטח בחינוך המיוחד, כדי לקבל החלטה מקצועית מיטבית על סוג הטיפולים שיינתנו וכמותם.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים