הקדמה:

חיילי מילואים בהכשרת שלב ב' (מסלול עולים חדשים) זכאים לחופשה בת 24 שעות בתום כל 30 ימי שמ"פ בנוסף לימי החופשה הרגילים


  • חיילי מילואים שנמצאים בהכשרת שלב ב' (מסלול עולים חדשים), זכאים לחופשה ככלל חיילי המילואים, לפי המפורט בערך ימי חופשה לחיילי מילואים.
  • בנוסף לימי החופשה הרגילים, הם זכאים גם לחופשה בת 24 שעות, בתום כל 30 ימי שמ"פ, על מנת לאפשר להם להגיש תביעה לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

  • חייל מילואים בהכשרת שלב ב' (מסלול עולים חדשים).

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים