במסגרת מחויבותנו לשקיפות אירגונית אנחנו חושפים לא רק נתוני עבר אלא גם מידע על השנה השוטפת.

הדו"חות הכספיים שלנו צפויים להתפרסם בסביבות יוני 2019. הנתונים הכספיים מוצגים מתוך התזרים.

רקע

מראשית יוני 2017 כל-זכות פועלת בסיוע מיזם בין משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.

  • מטרת המיזם היא שיפור המודעות של תושבות ותושבי ישראל לזכויותיהם/ן באמצעות אתר כל-זכות אשר ירכז מידע מקיף על זכויות שמעניקות רשויות ציבוריות לרבות משרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות וארגונים ללא כוונת רווח, ועל הדרכים למימושן וינגיש אותן בשפה ברורה ופשוטה, בדגש על אוכלוסיות המתקשות למצות את זכויותיהן.
  • אין בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

השגי 2018

דף סיכום 2018 - ממשלה.PNG

תקציב

  • התקציב המאושר ל-2018 היה 6.6 מיליון ש"ח

שכר

  • שכר העובדים ברוטו, בהנחה שכולם עובדים במשרה מלאה (180 שעות) נע בין כ- 8,000 ש"ח ל- 18,000 ש"ח
  • רוב העובדים עובדים במשרה חלקית

תרומות בשנת 2018

תורם סכום הערות
קרן חברתית מובילה 635,000 ש"ח המשך תמיכה מ- 2012
הקרן המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל) בע"מ 100,000 $ המשך תמיכה מ- 2017
קרן דליה ואלי הורביץ 100,000 ש"ח המשך תמיכה מ- 2017
ידידות טורונטו 65,000 ש"ח מיקוד בנושא חרדים. המשך תמיכה מ- 2015
AMOS AND RUTH WILNAI FOUNDATION 15,000 $ המשך תמיכה מ- 2013.
קרן בוקסנבאום 50,000 ש"ח
בנק לאומי לישראל בע"מ 15,000 ש"ח המשך תרומה מ- 2015
בנק הפועלים 5,000 ש"ח פועלים בקהילה. המשך תרומה מ- 2016
תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל (ישראלים) 12,000 ש"ח כולל תרומות דרך האינטרנט ועיגול לטובה

תרומות נוספות

דו"חות כספיים מבוקרים ל- 2018

  • צפויים להיות מוגשים לקראת יוני 2019.

דו"ח מילולי ל- 2018 שהוגש לרשות התאגידים

  • צפוי להיות מוגש לקראת יוני 2019.

רשימת מקבלי השכר הגבוה ל- 2018

  • צפוי להיות מוגש לקראת יוני 2019.