מוגבלים בניידות שנקבע שהם זקוקים לרכב שניתן להיכנס לתוכו או לנהוג בו תוך ישיבה בכיסא גלגלים, זכאים ללמוד נהיגה ברכב בעל אביזרים מיוחדים

מוגבלים בניידות שזקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, ונקבע שעליהם לנהוג ברכב עם אביזרים מיוחדים, זכאים להשתתף בתוכנית של המוסד לביטוח לאומי וללמוד נהיגה ברכבים שמצויידים בהתאם.

 • התכנית מופעלת בשיתוף עם 4 בתי ספר לנהיגה ברחבי הארץ שמצויידים ברכבים בעלי אבזרי עזר משוכללים ומתוחכמים עבור מי שמבקשים ללמוד נהיגה או להסתגל לאבזרים המיוחדים שיותקנו ברכבם.
 • שיעורי הנהיגה ניתנים על ידי מורי נהיגה שמיומנים בלימוד נהיגה לנכים, קרוב ככל הניתן למקום המגורים של התלמיד.
פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

מוגבלים בניידות ללא רישיון נהיגה שמעוניינים ללמוד נהיגה

 • זכאי לגמלת ניידות מגיל 17 ומעלה, יכול להגיש בקשה ללימוד נהיגה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לא קבע שהוא פסול מלנהוג.
  2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המליץ לגביו על רכב לאבזרים מיוחדים.

מוגבלים בניידות בעלי רישיון נהיגה

 • זכאי לגמלת ניידות בעל רישיון נהיגה יכול להתנסות בנהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים, באחד מהמקרים הבאים:
  • הוא נדרש לעבור מבחן שליטה ברכב לאביזרים מיוחדים והוא מעוניין לקבל שיעורים לקראת המבחן.
  • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המליץ לגבו על רכב לאביזרים מיוחדים, ולפני הרכישה הוא מעונייו להתנסות בנהיגה ברכב זה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים