מבחן ADL בודק את התלות של תובעי קצבת שירותים מיוחדים בעזרה של אדם אחר בפעולות היום יום הבסיסיות
מבחן IADL בודק את התלות בעזרה של אדם אחר בפעולות נוספות (כגון הכנת מזון, לקיחת תרופות וביצוע קניות)

מבחן Activities of Daily Living) ADL) בודק את התלות שיש לתובעי קצבת שירותים מיוחדים באדם אחר לביצוע 5 פעולות היום יום הבסיסיות (הלבשה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות בבית).

 • מבחן IADL בודק את התלות באדם אחר בפעולות של ניהול משק הבית:
  • הכנת מזון
  • הפעלת מכשירי חשמל
  • אחזקת הבית
  • טיפול תרופתי
  • ביצוע קניות
  • סידורים מוסדיים וכספיים

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

חשוב לדעת

 • הבדיקה מתייחסת למגבלות שנובעות מהליקוי הרפואי בלבד, ולא מסיבות אחרות (כגון נורמות תרבותיות, הרגלים ועוד).
 • הבסיס לקביעת הזכאות הוא עדיין התלות בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום. מי שלא זקוק לסיוע בפעולות אלה, לא יהיה זכאי לקצבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים