חיילות מילואים זכאיות למגורים נפרדים במהלך שירות המילואים
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

תקציר

חיילות המשרתות במילואים זכאיות למגורים נפרדים מאלו של חיילי המילואים.

  • על המגורים להיות מופרדים כך שלא ניתן יהיה לבצע תצפית ממגורי הגברים למגורי הנשים ולהיפך.
  • במקרה שמדובר במגורים במאהל יש להקים שני מתחמים נפרדים המגודרים ומכוסים בכיסוי אטום (אין לגדר רק את מגורי הנשים).

מי זכאי?

  • חיילות המבצעות שירות מילואים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים