מדריך זה מיועד לסייע למעסיקים לנהל בצורה מקצועית והוגנת תהליכי פיטורים, התפטרות ופרישה לפנסיה
המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא, ואינו מקיף את כל המידע הקיים
מומלץ לקרוא גם את הערכים הספציפיים באתר, ובכל מקרה של ספק להתייעץ עם בעלי מקצוע כגון עורכי דין, יועצי מס, רואי חשבון ויועצי פנסיה
אי עמידה בדרישות החוק עשויה להיחשב לעבירה פלילית


מטרת המדריך: המדריך מיועד לסייע למעסיקים לנהל בצורה מקצועית והוגנת תהליכי פיטורים, התפטרות ופרישה לפנסיה
סוגי הארגונים להם הוא מיועד: עסקים קטנים ובינוניים, עמותות ושאר סוגי מלכ"רים
סוגי ארגונים להם הוא פחות רלוונטי: גופים ציבוריים, חברות גדולות, מעסיקי עובדים זרים, עוזרות בית וכו'.
מדריכים נלווים: מדריך למעסיק לניהול עובדים, גיוס עובדים וקליטתם - מדריך למעסיק
חשוב:
 • המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא ואינו מקיף את כל המידע הקיים. מומלץ לקרוא גם את הערכים הספציפיים ובכל מקרה של ספק להתייעץ עם בעלי מקצוע כגון עורכי דין, יועצי מס, רואי חשבון ויועצי פנסיה.
 • בשיתוף עם שירות התעסוקה תוכלו לבנות תוכנית עבודה המציעה לעובדים מפוטרים ליווי ותמיכה מלאה לקראת השתלבותם חזרה בשוק העבודה, שירות זה תקף לפיטורין קבוצתיים של 10 עובדים ומעלה. ראו פרטים נוספים באתר שירות התעסוקה.
אזהרה
הליך העסקת עובדים צריך להתנהל על פי החוק

כללי

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם קיימות הגבלות על פיטורי עובדים?
 • מעסיק לא יכול לפטר עובד סתם כי בא לו, ועליו לתת נימוקים מוצדקים לפיטוריו.
 • יש סיבות שבגינן החוק אינו מאפשר לפטר עובדים - למשל בשל מינם.
 • יש מצבים שבהם החוק דורש מהמעסיק לקבל היתר ממשרד הכלכלה או מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון טרם הפיטורים.
פירוט איסורי פיטורים
 • למרות האיסורים, אם יש הצדקה אמיתית לפיטורים, כגון עבירות של העובד או מצב כלכלי קשה של העסק, קיימים מנגנונים שמאפשרים את הפיטורים.
מה ההבדל בתהליך בין עובד שפוטר לעובד שהתפטר? התהליכים זהים למעט מספר חובות:
 • החובה לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים חלה רק במקרה של פיטורים.
 • החובה לתת הודעה מוקדמת חלה על המעסיק במקרה של פיטורים, ועל העובד במקרה של התפטרות.
 • החובה לשלם פיצויי פיטורים חלה לרוב במקרה של פיטורים בלבד, למעט נסיבות מסוימות המטילות חובת תשלום פיצויים גם במקרה של התפטרות.
באלו מקרים עובד זכאי לפיצויי פיטורים?
 • עובד שפוטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל המעסיק.
 • עובד שמעסיקו נפטר, לאחר שעבד לפחות שנה אצל המעסיק.
 • במקרים מסוימים בעת חילופי מעסיקים במקום העבודה, ובתנאי שהעובד השלים שנת עבודה אחת באותו מקום או אצל אותו מעסיק.
 • במצבים מסוימים של התפטרות, ובתנאי שהעובד השלים שנת עבודה אחת באותו מקום. ראו פסקת התפטרות עובדים בהמשך.
 • עובד שהועסק פחות משנה אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים מהמעסיק.
 • מכיוון שהמעסיק מעביר מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים (או את כולם) לתוך הביטוח הפנסיוני של העובד, הרי שבעת הפיטורים או ההתפטרות המעסיק יהיה חייב לשלם רק את החלק מהפיצויים שלא הופרש באופן שוטף ("השלמת פיצויים").
מה המשמעות של סעיף 14?
 • סעיף 14 הוא כינוי להסדר המאפשר למעסיק להפריש מדי חודש את פיצויי הפיטורים לקרן פיצויים מיוחדת, ובתמורה פטור המעסיק מתשלום פיצויים בעת סיום העסקתו של העובד.
 • היתרון עבור העובד הוא שהכסף (כולל הרווחים או ההפסדים שיצבור) יועבר לרשותו גם אם יתפטר (מלבד מקרים חריגים), והיתרון עבור המעסיק הוא שגובה הפיצוי שהוא משלם במסגרת ההסדר מחושב לפי השכר בכל חודש ולא לפי השכר האחרון (שלרוב הוא גבוה יותר מהשכר ההתחלתי).
 • אם ההסדר של סעיף 14 חל רק על חלק מתקופת ההעסקה, או אם משולמים במסגרתו רק חלק מפיצויי הפיטורים בכל חודש, אזי במקרה של פיטורים או התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים, על המעסיק להשלים את החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו במסגרת ההסדר.
 • החל מ-2008 חלה חובה להפריש במסגרת הביטוח הפנסיוני חלק מפיצויי הפיטורים לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, אך המעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) לתוך הביטוח הפנסיוני, ועל-ידי כך לפטור את עצמו מתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום ההעסקה.
 • החלת סעיף 14 (שלא במסגרת ביטוח פנסיוני) מחייבת את הסכמת העובד.
מה קורה אם עובד מפוטר בשל עבירה פלילית (כגון גניבה מהעסק), בשל מעילה באמון (למשל החתמת כרטיס של עובד אחר) או בשל אלימות?
 • בית הדין לעבודה רשאי לקבוע שהפיטורים נעשו בנסיבות שאינן מצדיקות פיצויי פיטורים, ואף לשלול מהעובד את זכותו לכסף שהצטבר בקופת הגמל או בביטוח הפנסיוני.
 • בכל מקרה, שלילת הפיצויים מהעובד והחזרתם אל המעסיק יכולה להיעשות רק אם בית הדין קבע זאת.
מומלץ להתייעץ עם עורך דין.
איפה אני יכול לחסוך בתהליך?
 • אם קיים צפי ששכר העובד יעלה במהלך תקופת העסקתו, הפרשות של מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) מדי חודש לקופת גמל (לפי סעיף 14) או לביטוח פנסיוני (לפי צו ההרחבה) מגנות על המעסיק מפני הצורך לשלם פיצויי פיטורים או השלמת פיצויי פיטורים לפי השכר האחרון (הגבוה) בעת פיטורים או הפסקת עבודה המזכה בפיצויים.

פיטורי עובדים

נהלים כלליים הקשורים לפיטורי עובד

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם חובה להתריע מראש בפני העובד על הכוונה לפטרו?
 • מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם פיטוריו.
 • במהלך השימוע יציג המעסיק את נימוקיו לפיטורי העובד וישמע בלב פתוח את טענותיו של העובד, בטרם יכריע אם לפטרו.
 • החובה לערוך שימוע לעובד לפני פיטורים, חלה גם אם העובד עבד תקופה קצרה בלבד.
האם מותר לי לדרוש מעובד תשלום כלשהו כדי שלא אפטר אותו?
 • למעסיק אסור לקבל כספים או רכוש כלשהו מעובד כתנאי להשארתו בעבודה.
 • מעסיק שדורש מעובד סכום כסף או נכס כלשהו כדי שישאירו בעבודה עשוי להיתבע בבית הדין לעבודה, הרשאי לחייב אותו בתשלום פיצויים גם אם לעובד לא נגרם כל נזק.
האם אתה יכול לפטר עובד מהיום להיום?
 • מעסיק צריך לתת לעובד הודעה מוקדמת על פיטוריו, בהתאם לפרק הזמן שבו הועסק העובד במקום העבודה.
 • אם המעסיק רוצה לנתק את יחסי העובד-מעביד באופן מיידי, עליו לשלם לעובד תשלום בגובה השכר שהיה העובד מקבל אילו היה ממשיך לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.
 • עובד שמעסיקו נפטר זכאי לתשלום תמורת הודעה מוקדמת, גם אם העובד אינו מחפש עבודה חדשה.
 • אם עובד שפוטר הפסיק על דעת עצמו, ללא הסכמת המעסיק, את עבודתו ולא המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, רשאי המעסיק להגיש נגדו תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה ושם עליו להוכיח את הנזקים שנגרמו לו. אסור למעסיק לקזז, על דעת עצמו, סכומים כלשהם מתוך התשלומים להם זכאי העובד בסיום תקופת העבודה, כפיצוי על הנזקים שנגרמו עקב הפרת חובתו של העובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
 • החובה לתת הודעה מוקדמת חלה גם אם העובד עבד במשך תקופה קצרה בלבד.
 • אם בחוזה העבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, המעסיק חייב לכבד את הסכמת הצדדים ולתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטורים, בהתאם לאמור בהסכם.
האם ניתן לחייב את העובד לצאת לחופשה בתקופה ההודעה המוקדמת?
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה שצבר (ושטרם נוצלו על ידו) במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, וזאת רק כדי להימנע מהחובה לשלם לו עם סיום העסקתו גם שכר עבור עבודתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת וגם את פדיון ימי החופשה שלא ניצל.
 • למרות זאת, אם תקופת ההודעה המוקדמת עולה על 14 יום, המעסיק רשאי לדרוש מהעובד לצאת לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אולם עליו להוכיח שהוצאת העובד במועד זה לחופשה נעשתה ממניעים ענייניים (הקשורים לצורכי העבודה) ובתום לב.
 • בכל מקרה יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את תקופת החופשה.
 • אם העובד מעוניין לצאת לחופשה בזמן ההודעה המוקדמת, אתה רשאי לאפשר זאת ובתנאי שלפחות 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת לא יחפפו את תקופת החופשה.
האם חובות אלה חלות על המעסיק גם כשמדובר בפיטורי עובד שעבד תקופה קצרה?
 • כן. כל החובות שצוינו חלות גם אם העובד עבד אצלך תקופה קצרה.
 • אורכה של תקופת העבודה משפיע על אורך תקופת ההודעה המוקדמת שצריך לתת, אבל לא על עצם החובה לתת הודעה.
האם מעסיק רשאי לעדכן את צוות העובדים בדבר נסיבות הפיטורין של עובד בצוות ולהעביר ביקורת על התנהלותו?
 • מנהל רשאי לעדכן את צוות העובדים בדבר נסיבות הפיטורין של עובד בצוות, תוך העברת ביקורת על התנהגותו של העובד.
 • על העדכון להיעשות בתום לב, באופן סביר ומכבדולשתף בעדכון רק את מי שהמידע נוגע אליו, אחרת עלול המעסיק להיות חשוף לתביעת פיצויים בשל פרסום לשון הרע.
מנהל שעדכן את צוות העובדים בדבר נסיבות פיטוריה של עובדת לשעבר זוכה מתביעה בגין לשון הרע.
האם ניתן לקבל סיוע של ליווי ותמיכה בעובדים בתהליך הפיטורין?
 • שירות התעסוקה מציע למעסיקים שירות של ליווי עובדיהם בתהליך הפיטורין כאשר מדובר בפיטורין קבוצתיים של 10 עובדים ומעלה
 • בין היתר, השירות מספק לעובדים המפוטרים כלים ומיומנויות, שיסייעו להם להשתלב מחדש בעולם התעסוקה.

עילות ומצבים שבהם אסור למעסיק לפטר עובדים

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
איסור פיטורים בשל אפליה אסורה
 • למעסיק אסור לפטר עובדים בשל מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים.
 • שימו לב שאיסורי האפליה לא מונעים פיטורי עובדים העונים לקריטריונים של האפליה, אם ברור שהפיטורים נעשו מסיבות ענייניות שאינן קשורות לקריטריונים המפלים (למשל: תפקודו של העובד).
עובד תובע ממך את זכויותיו, האם אתה יכול לפטרו בשל כך?
 • אסור לפטר עובד בשל היוועצותו עם עורך דין לבירור זכויותיו או בשל הגשת תלונה על תנאי העבודה או בשל הגשת תביעה נגד מקום העבודה בגין הפרת זכויותיו.
עובד דיווח על אי סדרים, האם אתה יכול לפטרו בשל כך?
 • אסור לפטר עובד בשל חשיפת אי סדרים אצל המעסיק.
יש פה כל כך הרבה איסורי פיטורים שנראה שאין לי בכלל שליטה בעסק. האמנם זה המצב?
 • החוק אינו אוסר על פיטורים אלא מבקש לוודא כי הם לא נעשו משיקולים פסולים או מתוך אפליה.
 • המחוקק מודע לכך שבמצבים מסויימים עסק חייב לפטר עובדים ולכן ישנן ועדות במשרדי הכלכלה והביטחון המאפשרות במקרים מסוימים את הפיטורים, גם במקרים שהם לכאורה אסורים.
האם מותר למעסיק לפטר עובד בשל מחלה או מוגבלות?
 • אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו, בימים שבהם הוא זכאי לדמי מחלה.
 • אסור למעסיק לפטר עובד רק בשל היותו אדם עם מוגבלות או בשל היותו בן משפחה של אדם עם מוגבלות.
 • אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו, ותקופת ההודעה המוקדמת מסתיימת במהלך חופשת המחלה, ניתן לסיים את העסקת העובד בפועל גם במהלך ימי המחלה.
 • ניתן לפטר עובד לאחר תום תקופת המחלה, אך על המעסיק לעשות זאת בתום לב ומשיקולים ענייניים. מעסיק שהמתין עד לתום תקופת המחלה ומיהר לפטר את העובד בסיומה עשוי להיחשב כמי שנוהג שלא בתום לב.
 • אסור לפטר עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות, אם הוא כשיר לבצע את עבודתו או ניתן להתאים את העבודה למוגבלות, באופן שלא מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר.
האם אפשר לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות?
 • אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות בימי ההיעדרות בגין הטיפולים ובמשך 150 ימים שלאחר תום ההיעדרות.
 • בתנאים מסוימים אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות גם אם לא נעדר/ה מהעבודה בשל הטיפולים.
 • האיסור על פיטורי עובד/ת בטיפולי פוריות כאמור מוגבל לתקופה כוללת של שנתיים מיום ההיעדרות הראשון בשל טיפולי הפוריות, ולטיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקת העובד/ת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
 • אם העובד/ת הועסק/ה בחוזה עבודה לתקופה מוגבלת מראש של פחות מ-12 חודשים והחוזה לא הוארך בעבר, סיום ההעסקה אינו נחשב כפיטורים. במקרה זה המעסיק רשאי לסיים את העסקת העובד/ת (בתנאי שטיפולי הפוריות אינם הסיבה לסיום ההעסקה), גם ללא היתר ממשרד הכלכלה.
עובדת שלך לא הגיעה לעבודה בשל הפלה, האם ניתן לפטר אותה?
 • עובדת שהפילה זכאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, אלא אם רופא קבע שהיא זכאית לפרק זמן ארוך יותר.
 • בתקופת היעדרותה של העובדת בגין הפלה אסור למעסיק לפטר את העובדת ואין אפשרות לבקש היתר לפיטורים.
 • למרות זאת, אם לפני ההפלה העובדת הועסקה בחוזה עבודה לתקופה מוגדרת מראש של פחות משנה והחוזה לא הוארך לפני מועד ההפלה, אין איסור על פיטוריה.
 • הפלה היא לידה של עובר מת לפני סוף השבוע ה-22 להיריון. אם העובדת עברה הפלה לאחר השבוע ה-22 להריונה, היא נחשבת ליולדת, והיא זכאית לחופשת לידה ולשאר הזכויות הנובעות מלידה.
האם אפשר לפטר עובדת בהיריון?
 • אסור לפטר עובדת כאשר הסיבה לפיטורים היא היותה בהיריון, גם אם היא עבדה אצלך פחות מ-6 חודשים.
 • אם עובדת בהיריון עובדת אצלך לפחות 6 חודשים, אזי אסור לפטרה מכל סיבה שהיא, אלא אם קיבלת היתר פיטורים ממשרד הכלכלה.
 • הוראות דומות קיימות לגבי איסור פיטורים של הורה מאמץ והורה מיועד (מי שעומד להיות הורה בהליך פונדקאות)
 • במקרה של פיטורי עובדת בהיריון שעבדה מעל 6 חודשים במקום העבודה, עליך לבקש את ההיתר גם אם ברור שאין קשר בין הפיטורים לבין ההיריון.
 • אם העובדת הועסקה בחוזה עבודה לתקופה מוגבלת מראש של פחות מ-12 חודשים והחוזה לא הוארך בעבר, סיום העסקתה בהתאם לחוזה ואי-חידוש החוזה אינם נחשבים פיטורים. במקרה זה המעסיק רשאי לסיים את העסקת העובדת (בתנאי שההיריון אינו הסיבה לסיום העסקתה) גם ללא היתר ממשרד הכלכלה.
האם אפשר לפטר עובד/ת בחופשת לידה או מיד אחריה?
 • אסור לפטר עובד/ת בזמן חופשת לידה.
 • אסור לפטר עובד/ת במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה, אלא בהיתר ממשרד הכלכלה.
 • אם עובד/ת לקח/ה חופשה ללא תשלום (חל"ת) לאחר חופשת הלידה, אסור לפטר את העובד/ת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת, אלא בהיתר ממשרד הכלכלה.
 • במקרים הבאים אין צורך לבקש היתר לפיטורי עובד/ת לאחר חופשת הלידה: במקרה של פגיעה זמנית בהיקף משרה לפי בקשת העובד/ת בשל המצב הרפואי של העובד/ת, במקרה של פגיעה בהכנסה מכוח הסכם קיבוצי ובמקרה של פגיעה בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, אם תפוקת העובד/ת ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.
 • אם העובד/ת הועסק/ה בחוזה עבודה לתקופה מוגבלת מראש של פחות מ-12 חודשים והחוזה לא הוארך בעבר, סיום ההעסקה אינו נחשב כפיטורים לפי חוק עבודת נשים. במקרה זה המעסיק רשאי לסיים את העסקת העובד/ת (בתנאי שהורות העובד/ת אינה הסיבה לסיום ההעסקה).
האם מותר לפטר עובדת אחרי ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות?
 • עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה למשך עד 6 חודשים, בהתאם לתנאי הזכאות.
 • אסור למעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה, אלא בהיתר ממשרד העבודה.
 • במהלך תקופה זו גם אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של העובדת, אלא אם התקבל היתר מראש.
החל משנת 2021, מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי.
יש לי עובד שנעדר מהעבודה בגין שירות מילואים, האם מותר לפטרו בתקופה זו?
 • אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, ובתקופת היותו במילואים, אסור לפטרו מכל סיבה שהיא, אלא אם ניתן לכך היתר על-ידי ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד גם במשך 30 ימים לאחר תום שירות המילואים.
עמדותיו הפוליטיות של העובד מעצבנות אותי. האם מותר לפטרו בגין סיבה זו?
 • אסור לפטר עובד בשל השקפתו, עמדתו הפוליטית, השתתפותו בתעמולת בחירות והצבעתו בבחירות לכנסת או לרשות המקומית.
האם יש עוד איסורים? כן (למשל איסור פיטורי עובד כדי להימנע מלשלם לו זכויות סוציאליות).

חובות החלות על המעסיק בעת פיטורי עובדים

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
בסיום יחסי העבודה נותרו לזכות העובד ימי חופשה לא מנוצלים. מה עושים?
 • יש לשלם לעובד "פדיון חופשה", כלומר תשלום השווה לדמי החופשה שהיו מגיעים לעובד אילו היה מנצל בפועל את ימי החופשה.
 • לצורך חישוב ימי הפדיון, יש לחשב את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד ב-3 השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר) האחרונות שקדמו לשנת סיום עבודתו, בצירוף הימים שנצברו לזכות העובד בשנת העבודה השוטפת (עד למועד סיום ההעסקה), ולהפחית מהם את מספר הימים שנוצלו על-ידי העובד כחופשה בתקופה זו.
 • יחד עם זאת, כשתלושי השכר משקפים נכונה את ניצול ימי החופשה ויתרת ימי החופשה של העובד, העובד זכאי בסיום עבודתו לפדות ימי חופשה בהתאם לאמור בתלוש השכר, גם מדובר בימי חופשה שנצברו לפני יותר מ-3 שנים.
 • עובד זכאי לפדיון ימי החופשה שטרם ניצל, הן במקרה של פיטורים והן במקרה של התפטרות.
 • במהלך תקופת העבודה, אסור למעסיק להמיר את ימי החופשה של העובד בתשלום פדיון חופשה, אלא עליו להעניק לו חופשה בפועל.
העובד צבר לזכותו ימי הבראה שטרם שולמו לו. האם יש לשלם אותם?
 • אם בסיום יחסי העבודה נשארו לזכותו של העובד ימי הבראה, יש לשלם אותם.
 • עובד יכול לתבוע פדיון דמי הבראה רק עבור השנתיים האחרונות לעבודה.
 • יש לשים לב שנחתם הסכם קיבוצי חדש שהאריך את זכות התביעה ל-7 שנים אחרונות, אך טרם נחתם צו הרחבה שמחיל את ההסכם על כלל העובדים במשק.
האם עלי לשלם פיצויי פיטורים לעובד שפוטר?
 • עובד שפוטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל המעסיק, זכאי לפיצויי פיטורים.
 • אם במהלך עבודתו הפריש המעסיק את כספי הפיצויים מדי חודש לקופת גמל (מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים) או לביטוח פנסיוני (מכוח צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק) - רואים בהפרשות אלה את פיצויי הפיטורים. אם לא הופרשו כספים עבור כל תקופת העבודה, או שהופרשו רק סכומים חלקיים מדי חודש, יצטרך המעסיק להשלים את פיצויי הפיטורים שמגיעים לעובד.
 • במקרים חריגים יכול בית דין לעבודה לקבוע כי הפיטורים היו בנסיבות שלא מצדיקות פיצויי פיטורים, גם אם הם נעשו לאחר שנת עבודה מלאה, ואז המעסיק אינו צריך לשלם לעובד את הפיצויים ואף יכול לקבל בחזרה את הכסף שהפריש מדי חודש לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני.
 • ראו פירוט בהמשך, בפרק תשלום פיצויי פיטורים לעובד שפוטר.
 • עובד שעבד פחות משנה אצל אותו מעסיק ופוטר, אינו זכאי לפיצויי פיטורים, אך עשוי להיות זכאי לכספי הפיצויים שהופרשו לקופת גמל (לפי סעיף 14) או לביטוח הפנסיוני.
האם חלה עלי חובה לתת לעובד מסמכים כלשהם בעת פיטוריו?
 • על מעסיק למסור לעובד שפוטר וזכאי לפיצויי פיטורים טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד.
 • בנוסף, כשהמעסיק הפקיד את כספי הפיצויים של העובד בביטוח פנסיוני, עליו למסור לעובד מכתב המופנה לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני ובו הוא מודיע אם ויתר לחלוטין על כספי הפיצויים לטובת העובד. מכתב זה צריך להימסר לעובד לכל המאוחר בתוך 15 יום מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים.
 • מעסיק חייב לתת לעובדו בסיום העבודה אישור בכתב לגבי מועד תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד. יש לתת את האישור בתוך 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד או בתוך 7 ימים מהיום שהעובד דרש בכתב לקבל את האישור, לפי המוקדם מביניהם.
החל מנובמבר 2023 נכנס לשימוש טופס 161 חדש. למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.

תשלום פיצויי פיטורים לעובד שפוטר

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
באלו מקרים חלה עלי חובה לשלם לעובד פיצויי פיטורים?
 • עובד שפוטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לפיצויי פיטורים.
 • במצבים מסוימים שבהם הפסקת העבודה אינה תלויה בעובד, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
 • ישנם מקרים שבהם זכאי עובד שהתפטר לפיצויי פיטורים. ראו התפטרות עובדים.
 • אם במהלך עבודתו הפריש המעסיק את כספי הפיצויים מדי חודש לקופת גמל או לביטוח פנסיוני - רואים בהפרשות אלה את פיצויי הפיטורים. אם לא הופרשו כספים עבור כל תקופת העבודה, או שהופרשו רק סכומים חלקיים מדי חודש, יצטרך המעסיק להשלים את פיצויי הפיטורים שמגיעים לעובד.
 • מעסיק שפיטר עובד בסמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה, עלול להיות מחויב בתשלום פיצויי פיטורים.
 • כספי הפיצויים שהופקדו על ידי המעסיק בביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, או בקופת הגמל לפיצויים אם חתמו הצדדים על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים נשארים בקופת הביטוח הפנסיוני או בקופת הגמל ואינם מוחזרים למעסיק, גם אם העובד התפטר, אלא במקרים מיוחדים כפי שיפורט בהמשך.
האם ניתן לשלול מהעובד פיצויי פיטורים?
 • אם פיטרת את העובד בשל הפרת משמעת חמורה המצדיקה פיטורים ללא פיצויים או עם פיצויים חלקיים בלבד (כגון, גניבה, מעילה של העובד בכספים, אלימות וכיו"ב), עליך לפנות לבית הדין לעבודה כדי שיורה על שלילת הפיצויים לעובד או על הפחתתם.
 • במקרים אלה רשאי בית הדין גם לשלול את זכאות העובד לכספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני.
כיצד מחשבים את גובה פיצויי הפיטורים?
 • פיצויי הפיטורים יחושבו בדרך כלל על פי השכר החודשי האחרון של העובד בסמוך לסיום העסקתו כפול מספר שנות עבודתו.
 • לעובד שעתי או יומי יחושבו פיצויי הפיטורים על פי השכר החודשי הממוצע ב-12 החודשים האחרונים של העסקתו כפול מספר שנות עבודתו..
 • לשינויים בהיקף המשרה של העובד לאורך תקופת עבודתו יש השפעה על גובה הפיצויים.
 • אם הפרשת חלק מפיצויי הפיטורים המגיעים לעובד לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, בעת הפיטורים עליך להשלים לעובד רק את החלק היחסי מהפיצויים שאותו לא הפרשת לביטוח הפנסיוני.
מה עלי לעשות אם הפרשתי את רכיב הפיצויים לקופת גמל או ביטוח פנסיוני של העובד?
 • אם הפרשת את מלוא הפיצויים (8.33% מהשכר החודשי במשך כל תקופת ההעסקה) לביטוח הפנסיוני או אם הפרשת אותו לקופת גמל לאחר שהחתמת את העובד על הסכמתו להסדר של סעיף 14, אינך צריך לשלם לעובד פיצוי נוסף. הכספים שהצטברו בקופת הגמל או בביטוח הפנסיוני מהווים תחליף לפיצויי הפיטורים.
 • במקרה זה עלייך למסור לעובד:
  • טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, שבאמצעותו מדווח המעסיק לרשויות המס על ניתוק יחסי עובד ומעביד.
  • מכתב לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני, המודיע לה אם ויתרת לחלוטין על כספי הפיצויים לטובת העובד. משמעות הודעה זו היא שכספי הפיצויים שהופקדו לטובת העובד יועברו לטובתו, גם במקרה שבו העובד יבקש למשוך את הכספים הללו לפני שקמה לו או לשאיריו הזכאות לקבלתם.
 • אם העובד זכאי על פי החוק לפיצויי פיטורים, ואתה הפרשת לקופה או לביטוח הפנסיוני רק חלק מסכום הפיצויים, עליך לשלם לעובד במזומן את החלק היחסי מהפיצויים שלא הפרשת. חלק זה יחושב על פי גובה השכר האחרון. (מספר שנות העבודה כפול השכר האחרון כפול החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הופרש לקופה).
 • עליך להעביר בנוסף גם דיווח מקוון לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני על הפסקת ההפרשות החודשיות לעובד ולהודיע על מעמדם של הכספים שהצטברו בקופה.
 • שימו לב שהחל משנת 2008 קיימת חובה על מעסיקים להפריש מדי חודש הפקדות לביטוח פנסיוני לעובדים ובהנחה שמילאתם את חובתכם, יש לכם כיסוי כלכלי לפחות לגבי אותו חלק ואותה תקופה שהפרשתם.
 • במקרה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים והמעסיק התעכב במסירת המכתב האמור לחברה המנהלת, אזי עיכוב זה יכול להיחשב כהלנת פיצויים והעובד רשאי לתבוע פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
 • החל מנובמבר 2023 נכנס לשימוש טופס 161 חדש. למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים על פי החוק, האם אני יכול לקבל חזרה את כספי הפיצויים שהפרשתי עבורו לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל?
 • כאשר המעסיק הפקיד את כספי הפיצויים של העובד לביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, הכספים נשארים בקופת הביטוח הפנסיוני לטובת העובד והמעסיק אינו רשאי לקבלם בחזרה, מלבד במקרים חריגים, כגון: במקרה שהעובד מבקש למשוך את הכספים בבת אחת לפני מועד פרישתו לגמלאות או לפני גיל 60, או שלא עקב נכות או מוות, או במקרה שבית המשפט שלל את זכאות העובד לכספים (למשל בעקבות גניבה, מעילה, אלימות וכו').
 • אם המעסיק הפקיד את כספי הפיצויים לקופת גמל שלא מכוח צו ההרחבה (למשל במקרה של הסדר מיטיב או במקרה שהמעסיק והעובד הסכימו על הפרשות לקופת פיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, עוד לפני חתימת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני בשנת 2008), אזי הכספים שהופקדו בקופה אינם ניתנים להחזרה למעסיק, אלא אם הכספים אינם מיועדים לקצבה (למשל הופקדו לקופת גמל שלא משלמת קצבה או שהעובד מבקש למשוך את הכספים בבת אחת) או אם נקבע במפורש בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר כי הסכום ניתן להחזרה למעסיק.
 • המשמעות היא כי כל עוד הכספים שנצברו ממתינים לתשלום כקצבה, המעסיק אינו יכול לנגוע בהם. לעומת זאת, אם העובד מבקש למשוך אותם, המעסיק רשאי לקבלם בחזרה. מסיבה זו הקופות דורשות מכתב שחרור מהמעסיק, שבו הוא מוותר על הכסף.
 • אם המעסיק הפריש את הכספים לקופת גמל מבלי שהוא והעובד הסכימו על החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, המעסיק רשאי לקבל חזרה את כספי הפיצויים שהופקדו.
מה המשמעות של סעיף 14?
 • סעיף 14 הוא כינוי להסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, ומאפשר למעסיק להפריש מדי חודש את פיצויי הפיטורים עבור אותו חודש עבודה לקרן פיצויים מיוחדת, ובתמורה פטור המעסיק מתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום העסקתו של העובד.
 • היתרון עבור העובד הוא שהכספים (כולל הרווחים או ההפסדים שיצברו) יועברו לרשותו גם אם יתפטר (מלבד מקרים חריגים), והיתרון עבור המעסיק הוא שגובה הפיצוי שהוא משלם במסגרת ההסדר מחושב לפי השכר בכל חודש ולא לפי השכר האחרון (שלרוב הוא גבוה יותר מהשכר ההתחלתי).
 • אם ההסדר של סעיף 14 חל רק על חלק מתקופת ההעסקה, או אם במסגרתו משולמים רק חלק מפיצויי הפיטורים בכל חודש, אזי במקרה של פיטורים או התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים, על המעסיק להשלים את החלק היחסי של פיצויי הפיטורים שלא הופרשו במסגרת ההסדר.
 • החל מ-2008 יש חובה להפריש במסגרת הביטוח הפנסיוני חלק מפיצויי הפיטורים לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, אך המעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) לתוך הביטוח הפנסיוני, וכך לפטור את עצמו מתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום ההעסקה.
 • החלת סעיף 14 (שלא במסגרת ביטוח פנסיוני) מחייבת את הסכמת העובד.
מה עלי לעשות אם לא הפרשתי את פיצויי הפיטורים לקופת גמל או ביטוח פנסיוני?
 • שים לב שאם אכן זה המצב גם לגבי התקופה שאחרי 2008, הרי אתה מפר את הוראות החוק ומסתכן בקנסות ובתביעות משפטיות. מומלץ לך ביותר לתקן את הטעות מול שאר העובדים.
מה קורה אם העובד החל לעבוד אצלי לפני 2008 ובאותה תקופה לא הפרשתי כסף לטובת פנסיה ופיצויים?
 • עבור התקופה שבגינה לא הפרשת כספי פיצויים תצטרך לשלם פיצויי פיטורים לפי השכר האחרון של העובד ביום סיום העסקתו.
מהו המועד לתשלום פיצויי הפיטורים?
 • אם אתה משלם את הפיצויים ישירות לעובד, עליך לשלם אותם בסיום יחסי העובד מעביד, או במועד אחר שנקבע בהסכם קיבוצי החל על העובד.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עשוי להיות חייב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים
 • אם הפרשת את הפיצויים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני. עליך להודיע לקופת הגמל בכתב כי אתה מסכים לשחרור הכספים לטובת העובד, וזאת תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, אחרת אתה עלול להיות חייב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
האם עלי לנכות מס במקור מפיצויי הפיטורים?
 • פיצויי פיטורים חייבים בניכוי מס הכנסה על כל סכום שעולה על התקרה שנקבעה לפטור ממס.
 • בנוסף קיים פטור על כספים שהופרשו לרכיב הפיצויים (החל משנת 2017) ואשר עולים על סכום מסוים ואשר הוטל עליהם מס בעת הפקדתם לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני.
 • אם אתה משלם את הפיצויים (או את חלקם) ישירות לעובד (ולא באמצעות שחרור כספים שהופקדו לקופת גמל או לביטוח הפנסיוני), עליך לנכות מס הכנסה בהתאם לסך כל הפיצויים שהעובד אמור לקבל מכל מקומות העבודה שבהם עבד באותה תקופה.
 • אם אין למעסיק מידע מספק ממקומות העבודה האחרים של העובד, עליו לנכות מס בשיעור מקסימלי, או להנחות את העובד לגשת לפקיד השומה ולבקש תיאום מס.
 • חשוב להתייעץ עם יועץ מס או רו"ח.
האם אפשר להתנות את מתן הפיצויים לעובד בחתימה של העובד על כך שהוא מוותר על כל תביעותיו נגדי ("כתב ויתור")?
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לחתום על כתב ויתור (מסמך שבו העובד מוותר על זכויותיו, כולל על הזכות לתבוע את המעסיק) כתנאי לקבלת פיצויי פיטורים המגיעים לעובד על פי החוק, או כתנאי לקבלת מכתב שחרור כספים.

התפטרות עובדים

שאלות כלליות בנושא התפטרות

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה הערות
האם העובד יכול להתפטר מהיום להיום?
 • עובד שמתפטר חייב לתת למעסיקו הודעה מוקדמת מראש (בהתאם לתקופת העסקתו), ואם לא עשה זאת, רשאי המעסיק להפחית משכרו האחרון ומהתשלומים המגיעים לעובד עם גמר החשבון, את השכר שהיה מקבל אילו המשיך לעבוד במשך תקופת ההודעה המוקדמת.
 • עובד ומעסיק רשאים להסכים על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק. במקרה כזה חייב המעסיק, אם העובד מעוניין בכך, לכבד את תקופת ההודעה הארוכה כאמור שנתן העובד לפני התפטרותו, ולהעסיק את העובד במשך כל תקופת ההודעה המקודמת המוסכמת או לשלם לעובד חלף הודעה מוקדמת עבור תקופה זו.
 • אם לא הסכימו הצדדים על תקופת הודעה ארוכה מזו הקבועה בחוק, אסור לעובד לקבוע על דעת עצמו תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבועה בחוק.
עובד נתן הודעה מוקדמת מראש על התפטרותו, אך אני לא מעוניין להמשיך ולהעסיק אותו בתקופת ההודעה המוקדמת, מחשש שהוא לא יעבוד כמו שצריך. מה אני יכול לעשות?
 • מעסיק רשאי לוותר על העסקת עובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.
 • במקרה כזה ההתפטרות תיכנס לתוקף מיד, ויחסי עובד-מעביד יסתיימו.
 • על המעסיק יהיה לשלם לעובד "חלף הודעה מוקדמת" בגובה השכר שהעובד היה מקבל אילו המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, אך ללא תנאים נלווים, כמו: הוצאות נסיעה, הפרשות לביטוח פנסיוני, קרנות השתלמות וכו'. העובד מפסיק לצבור ימי חופשה, ימי מחלה או ותק לצורך פיצויי פיטורים ודמי הבראה.
האם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים?
 • ככלל, עובד שהתפטר לא זכאי לפיצויי פיטורים, אולם בנסיבות מסוימות הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים.
 • העובד עשוי להיות זכאי לכספים שהצטברו עבורו בקופת הפיצויים או בביטוח הפנסיוני.
 • עליך למסור לעובד:
  • טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, שבאמצעותו מדווח המעסיק לרשויות המס על ניתוק יחסי עובד ומעביד.
  • מכתב לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני, המודיע לה אם ויתרת על כספי הפיצויים לטובת העובד. משמעות הודעה זו היא שכספי הפיצויים יועברו לטובת העובד, גם במקרה שבו העובד יבקש למשוך את הכספים האלה לפני שקמה לו או לשאיריו הזכאות לקבלתם.
החל מנובמבר 2023 נכנס לשימוש טופס 161 חדש. למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
אם עובד התפטר והוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים, האם אני יכול לקבל בחזרה את כספי הפיצויים שהפקדתי עבורו מדי חודש בקופת גמל?
 • אם מעסיק הפריש את כספי הפיצויים של העובד מדי חודש לביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, המעסיק אינו רשאי לקבל את הכספים הללו בחזרה, גם אם העובד התפטר מעבודתו (מלבד מקרים שבהם העובד משך את הכספים לפני שהתרחש אירוע מזכה, כמו: פרישה לגמלאות, נכות או מוות או מקרים שבית המשפט שלל את זכאותו לכספים).
 • אם כספי הפיצויים הופקדו לקופת פיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, המעסיק יוכל לקבל את הכספים בחזרה רק אם התקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים:
  1. הכספים אינם מיועדים לקצבה (למשל: הכספים הופקדו לקופה שאינה משלמת קצבה אלא משלמת סכום חד פעמי או שהעובד ביקש למשוך את הכספים בבת אחת).
  2. נקבע בהסכם שהמעסיק רשאי לקבל את הכספים חזרה במקרה של התפטרות.
מה אני חייב לשלם לעובד שהתפטר?
 • שכר אחרון.
 • פדיון חופשה - אם בסיום יחסי העבודה נשארו לזכותו של העובד שהתפטר ימי חופשה, עליך לשלם לעובד "פדיון חופשה", כלומר תשלום השווה לדמי החופשה שהיה מקבל אילו היה מנצל בפועל את ימי החופשה.
 • פדיון דמי הבראה - אם לזכותו של העובד המתפטר נצברו ימי הבראה שטרם שילמת לו, עליך לשלם אותם.
 • חלף הודעה מוקדמת - אם העובד נתן הודעה מוקדמת להתפטרות, והחלטת לוותר על העסקתו באופן מיידי, עליך לשלם לו את השכר שהיה מקבל אילו המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
האם מותר לי לנכות מהשכר האחרון סכומים שהעובד חייב לי?
 • מהשכר האחרון (כולל מהסכומים המושלמים עקב סיום העבודה, כמו: פדיון חופשה, פדיון דמי הבראה, פיצויי פיטורים וכו') מותר למעסיק לנכות אך ורק חובות שאינם נמצאים במחלוקת בינו לבין העובד. אין צורך בהסכמה בכתב של העובד.
האם אני חייב לתת לעובד שהתפטר אישור בכתב בדבר סיום העסקה?
 • כן. אתה חייב לתת לעובד אישור על תקופת העסקתו, גם אם הוא התפטר ולא פוטר.
האם אני יכול למנוע או לעכב עובד מלהתפטר?
 • באופן כללי, מעסיק אינו יכול להגביל את חופש העיסוק של העובד, לכבול אותו למקום העבודה ולמנוע ממנו להתפטר.
 • עם זאת, יש מצבים שבהם התחייב העובד בחוזה העבודה לתקופת עבודה מינימלית, כגון בחוזה עבודה לתקופה קצובה או בשל הכשרה מיוחדת שסיפק המעסיק לעובד.
 • אם הפר העובד את התחייבותו והתפטר מהעבודה טרם מועד סיום התחייבותו, עשוי המעסיק להיות זכאי לפיצויים בשל הפרת חוזה (וזאת אם פנה לבית הדין לעבודה ובית הדין פסק על פיצויים לטובתו או שנקבע בהסכם העבודה כי העובד יפצה את המעסיק בסכום שנקבע מראש במקרה שהעובד מפר את התחייבותו).
 • בכל מקרה, סעיף בחוזה עבודה המחייב את העובד לתקופת עבודה מינימלית צריך להיות סביר ותחום בזמן.
 • אם נקבע בהסכם העבודה מראש סכום מוגדר לפיצוי שישלם העובד במקרה של הפרת התחייבותו לתקופת עבודה מינימלית ("פיצוי מוסכם"), סכום הפיצויים צריך להיות פרופורציונלי לגובה שכרו של העובד, למידת ההפרה של העובד ולנזק שעשוי להיגרם למעסיק כתוצאה מהפרת הסעיף.
התחייבות עובד לתקופת העסקה מינימלית בשל הכשרה מקצועית
האם ניתן לדרוש מעובד שמתפטר פיצוי על הכשרה או קורסים שהענקתי לו או מימנתי עבורו?
 • מעסיק שמימן לעובד הכשרה מקצועית מיוחדת, רשאי במקרים מסוימים לדרוש מהעובד להתחייב לתקופת העסקה מינימלית.
 • במקרים אלה, אם העובד הפר את התחייבותו ועזב את העבודה לפני תום תקופת ההתחייבות, רשאי המעסיק לדרוש מהעובד את עלות ההכשרה.
האם ברגע שעובד התפטר אני יכול למנוע ממנו גישה למקום העבודה?
 • בתקופת ההודעה המוקדמת ממשיכים יחסי עובד-מעביד, ולמעסיק אסור למנוע מהעובד גישה למקום העבודה ולהרע בתנאי עבודתו.
 • עם זאת, המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העובד-מעביד עמו באופן מיידי, בתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו חלף הודעה מוקדמת. במקרה כזה רשאי המעסיק למנוע מהעובד גישה למקום העבודה.
 • עם סיום יחסי העבודה מעסיק רשאי למנוע מהעובד גישה לטלפון הנייד או למחשב השייכים למקום העבודה או לרכב הצמוד מטעם העבודה.

תשלום פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם צריך לשלם פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר?
 • ככלל, עובד שהתפטר לא זכאי לפיצויי פיטורים, אולם בנסיבות מסוימות הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים.
 • העובד עשוי להיות זכאי לכספים שהצטברו עבורו בקופת הפיצויים או בביטוח הפנסיוני.
 • עלייך למסור לעובד:
  • טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, שבאמצעותו מדווח המעסיק לרשויות המס על ניתוק יחסי עובד ומעביד.
  • מכתב לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני, אשר מודיע לה האם הוא וויתר לחלוטין על כספי הפיצויים לטובת העובד. משמעות הודעה שכזו היא שכספי הפיצויים שהופקדו לטובת העובד יועברו לטובתו, גם במקרה בו העובד יבקש למשוך את הכספים האלו לפני שקמה לו או לשאיריו הזכאות לקבלת הכספים.
החל מנובמבר 2023 נכנס לשימוש טופס 161 חדש. למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
אם עובד התפטר והוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים, האם אני יכול לקבל בחזרה את כספי הפיצויים שהפקדתי עבורו מדי חודש בקופת גמל?
 • אם מעסיק הפריש את כספי הפיצויים של העובד מדי חודש לביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, המעסיק אינו רשאי לקבל את הכספים הללו בחזרה, גם אם העובד התפטר מעבודתו (מלבד מקרים שבהם העובד משך את הכספים לפני שהתרחש אירוע מזכה, כמו: פרישה לגמלאות, נכות או מוות או מקרים שבית המשפט שלל את זכאותו לכספים).
 • אם כספי הפיצויים הופקדו לקופת פיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, המעסיק יוכל לקבל את הכספים בחזרה רק אם התקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים:
  1. הכספים אינם מיועדים לקצבה (למשל: הכספים הופקדו לקופה שאינה משלמת קצבה אלא משלמת סכום חד פעמי און שהעובד ביקש למשוך את הכספים בבת אחת).
  2. נקבע בהסכם שהמעסיק רשאי לקבל את הכספים חזרה במקרה של התפטרות.
איך מחשבים ואיך משלמים את פיצויי הפיטורים במקרה שאכן נדרש תשלום?
 • חישוב פיצויי הפיטורים של עובד שהתפטר (במקרה שהוא זכאי לפיצויים) זהה לאופן החישוב של פיצויי פיטורים של עובד שפוטר.
בשל אילוצים כספיים, הפחתתי לאחד מעובדי את השכר, והוא הודיע על התפטרותו בשל כך. האם צריך לשלם לו פיצויים?
 • הפחתת שכר עשויה להיחשב "הרעה בתנאי העבודה", העשויה לזכות את העובד בפיצויי פיטורים.
 • אם כספי הפיצויים או חלקם הופקדו בקופת גמל לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או בביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם רק את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הופרשו לקופה או לביטוח.
 • בכל מקרה, המעסיק יהיה חייב לשלם פיצויי פיטורים רק אם העובד נתן התראה סבירה למעסיק על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההפרה, אם היא ניתנת לתיקון.
האם התפטרות בשל מעבר דירה מזכה את העובד/ת בפיצויי פיטורים?
 • במקרים מסוימים מעבר דירה של העובד עלול לחייב את המעסיק בתשלום פיצויי פיטורים, למשל: גירושים, מעבר ליישוב חקלאי, אזור פיתוח או התנחלות, מעבר בעקבות בן הזוג ומצבים נוספים.
 • אם כספי הפיצויים או חלקם הופקדו בקופת גמל לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או בביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם רק את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הופרשו לקופה או לביטוח.
האם צריך לשלם פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב מצב בריאותי של בנו?
 • בתנאים מסוימים עליך לשלם פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר בשל בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו.
 • חובה זו חלה רק אם בין העובד לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד-מעביד במשך שנה לפחות, ולהתפטרות הייתה סיבה מספקת לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה, ושאר הנסיבות הקשורות לעניין.
האם התפטרות אחרי לידה מצדיקה תשלום פיצויי פיטורים?
 • עליך לשלם פיצויי פיטורים לעובדת (ובתנאים מסוימים גם לעובד) שהתפטר/ה תוך 9 חודשים מיום הלידה כדי לטפל בילד.
 • חובה זו גם חלה גם כלפי עובד/ת שהתפטר/ה לאחר קבלת ילד לאימוץ, לאחר קבלת ילד למשמרת מאם פונדקאית או לאחר קבלת ילד למטרת אומנה.
 • החובה לשלם פיצויי פיטורים לעובדת שהתפטרה כדי לטפל בילדה עלולה לחול עליך גם אם העובדת החלה לעבוד במקום עבודה אחר (לאחר שהתפטרה), ובלבד שמקום העבודה החדש מאפשר לה שהות ממושכת יותר עם הילד.
האם התפטרות בשל שהייה במקלט לנשים מוכות מצדיקה תשלום פיצויי פיטורים?
 • עליך לשלם פיצויי פיטורים לעובדת שהתפטרה מעבודתה עקב שהייה במקלט לנשים מוכות, ובלבד שסמוך להתפטרותה היא שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות.
התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות)
מנהלת מחלקה שלי, בת 66, התפטרה מהעבודה. האם עלי לשלם לה פיצויי פיטורים למרות שעברה את גיל הפרישה לנשים?
 • עליך לשלם פיצויי פיטורים לעובד/ת שהתפטר/ה לאחר שהגיע לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
 • אם במהלך עבודתו/ה הפרשת עבור העובד/ת את כספי הפיצויים (או את חלקם) מדי חודש לקופת גמל (מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים) או לביטוח פנסיוני (מכוח צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק), עליך לשלם לו/ה פיצויי פיטורים אך ורק עבור התקופה שעבורה לא הופרשו הכספים ורק על החלק היחסי מהפיצויים שלא הופרשו. היתרה תשולם לה מתוך הכספים שהצטברו בקופת הגמל או בביטוח הפנסיוני.
 • למרות זאת, אם העובד/ת החל/ה לעבוד לאחר גיל פרישת חובה (67 הן לנשים והן לגברים), אין זכאות לפיצויי פיטורים במקרה שהעובד/ת מתפטר/ת, אלא אם מתקיימות נסיבות אחרות המזכות בפיצויי פיטורים, שלא קשורות דווקא לגיל.

פרישה לגמלאות

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
באיזה גיל אני יכול לחייב עובד/ת לפרוש מהעבודה?
 • החל מגיל 67 מעסיק יכול לחייב עובד/ת לפרוש מהעבודה.
 • אם העובד/ת מבקש/ת להמשיך ולעבוד מעבר לגיל זה, המעסיק חייב לשקול את בקשתו/ה בכובד ראש ולהתחשב בין היתר במצבו הכלכלי והמשפחתי של העובד.
אם עובד פורש לגמלאות, האם עלי לשלם לו פיצויי פיטורים?
 • עובד שפורש לגמלאות לאחר שהגיע לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים) זכאי לפיצויי פיטורים.
 • אם כספי הפיצויים או חלקם הופקדו בקופת גמל לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או בביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם רק את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הופרשו לקופה או לביטוח.
 • אם העובד החל לעבוד במקום עבודה לאחר גיל פרישת חובה (גיל 67), הוא לא זכאי לפיצויי פיטורים לכשיפרוש מרצונו, אלא אם מתקיימות נסיבות אחרות המזכות בפיצויי פיטורים.

סגירת חשבון ועזיבת העובד

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה הערות
כיצד מדווחים למס הכנסה על סיום העסקתו של העובד?
 • בסיום עבודתו של העובד על המעסיק להודיע למס הכנסה על פרישתו של העובד מהעבודה ולמלא את טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד.
 • טופס זה ימולא עבור כל שכיר שפרש מהעבודה (גם במקרה של הפסקת עבודה עקב מוות).
 • חובה למסור את הטופס לפקיד השומה, גם אם חישוב הפטור מתשלום מס הכנסה על פיצויי הפיטורים (ועל התשלומים הנוספים ששולמו לעובד עקב סיום עבודתו) נעשה על ידי המעסיק.
 • העתק יינתן לעובד.
החל מנובמבר 2023 נכנס לשימוש טופס 161 חדש. למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
מה נדרש כדי לסגור את תיק העובד במוסד לביטוח לאומי?
 • מעסיק אינו חייב בדיווח למוסד לביטוח לאומי עם סיום העסקת העובד.
 • אם אתה מעסיק בביתך עובד במשק הבית (עוזרת בית, שמרטף וכו') יש לדווח על סיום העסקתו באמצעות טופס "אי העסקה" (המצורף לשוברי התשלום).
מה נדרש כדי לסגור את הקשר עם הביטוח הפנסיוני?
 • על המעסיק להעביר לביטוח הפנסיוני דיווח על הפסקת ההפרשות החודשיות והסיבה לכך (סיום יחסי עובד-מעביד).
 • כמו כן עליו לדווח לחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני על מעמדם של כספי הפיצויים.
 • אם פיצויי הפיטורים או חלקם הופקדו לביטוח הפנסיוני, על המעסיק להודיע לחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני על הסכמתו לשחרור הכספים לטובת העובד וזאת תוך 15 יום ממועד סיום ההעסקה. עיכוב במתן ההודעה עלול להיחשב כהלנת פיצויי פיטורים, והעובד עשוי להיות זכאי לפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
רצוי להסב את תשומת לב העובד שעליו למלא את טופס 161 - הודעה על פרישה מעבודה
האם אני חייב לתת לעובד מכתב סיום העסקה?
 • מעסיק חייב לתת לעובדו בסיום העבודה אישור בכתב בדבר מועד תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד ללא קשר לשאלה אם העובד פוטר או התפטר.
 • את האישור יש למסור לעובד עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד, או עד תום 7 ימים מהיום שהעובד דרש בכתב לקבל אישור זה, לפי המוקדם מביניהם.
האם אני רשאי לדרוש מהעובד לחתום על הצהרה כי קיבל את כל זכויותיו על פי החוק ואין לו, ולא תהיינה לו בעתיד, תביעות וטענות כלשהן נגדי?
 • מעסיק אינו יכול לחייב עובד לחתום על מסמך זה, הפוגע בזכותו של העובד לעמוד על זכויותיו החוקיות ולתבוע את המעסיק במקרה שהן הופרו. בוודאי שלא ניתן להתנות את תשלום זכויותיו של העובד בחתימה על הצהרה שכזו.
 • במקרה שהעובד ידע או שניתנה לו הזדמנות נאותה לדעת מהן הזכויות שעליהן הוא מוותר, ייתכן שיינתן תוקף לחתימת העובד.
 • חובת הגילוי מוטלת על המעסיק.
האם אני יכול להגביל את העובד לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר סיום עבודתו?
 • ככלל, אסור למעסיק להגביל את זכותו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר סיום תקופת עבודתו.
 • בנסיבות מסוימות עשוי בית הדין לעבודה לאשר סעיף בחוזה עבודה המגביל את אפשרותו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים