בכל שנה כ-70 אלף נשים וגברים פורשים מעבודה ויוצאים לגמלאות
היציאה לגמלאות מחייבת אתכם להתכונן לשינוי משמעותי בהכנסתכם השוטפת, לעלייה הדרגתית בהוצאות ולצורך לחשוב בטווח של לפחות 20 שנה קדימה
המידע במדריך מיועד לגרום לכם להבין יותר את הנושא כדי שתוכלו לתכנן את עתידכם בצורה יותר טובה
לפני הפרישה חשוב להתייעץ עם רואה חשבון, יועץ מס או מומחה פרישה, ולבצע "קיבוע זכויות" ותכנון פיננסי הכולל את ייעוד החסכונות הפנסיוניים והמקורות הכספיים האחרים, כדי למקסם את הטבות המס האפשריות


רובכם עבדתם שנים רבות, ועם היציאה לפנסיה אתם עומדים בפני שינוי גדול, גם רגשי וגם כלכלי. המדריך לעובד לקראת פרישה לגמלאות הוא מדריך מפורט שמנסה לגעת בכל ההיבטים של הנושא. עם זאת, כמעט כל נושא מחייב העמקה נוספת. מכיוון שלרבים מאתנו אין הרבה סבלנות, אנחנו בכל זאת מרשים לעצמנו להציג רשימה קצרה של פעולות נדרשות:

 1. איתור של כל החסכונות שלכם, ובעיקר החסכונות הפנסיוניים וקרנות ההשתלמות.
 2. חישוב ראשוני של רמת ההכנסה החודשית הצפויה לכם, והבנת עומק האתגר העומד לפניכם.
 3. חשוב ביותר שתתייעצו בנושאי מימוש הפנסיה (קצבה חודשית? היוון חד-פעמי?) והיבטי המס של פדיונות חד פעמיים, כגון: מענקי פרישה, פדיון חופשה שנתית, משיכת רכיב הפיצויים וכיו"ב.
 4. חשוב ביותר שתבצעו תכנון פיננסי לטווח ארוך, תוך התחשבות בהוצאות חיוניות יותר (הבריאות שלכם) וחיוניות פחות (טיולים, סיוע לילדים ולנכדים).
 5. כשחיים על חסכונות או פנסיה ואין צפי להכנסות חדשות, חיוני שתלמדו לנצל כל הטבה והנחה. מגיע לכם!

בכל מקרה אתם מוזמנים לקרוא את המדריך ולהעיר לנו על טעויות או חוסרים על ידי לחיצה על הכפתור "הצעת שינוי".

אזהרה
דף זה מיועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
דף זה מכיל מידע כללי ולא שלם על הנושא. רצוי ללמוד את הנושא בהרחבה גם מעבר למה שכתוב במדריך ולקבל ייעוץ בנושאים ספציפיים, כמו: תכנון פנסיוני והיבטי מס.

מושגים בסיסיים והגדרות

גיל פרישה... גיל זכאות... פנסיה צוברת... מבולבלים? בפסקה הבאה אנחנו מנסים לפזר את הערפל ולהגיש לכם מילון מקוצר של מושגים, כמו גם לתת את ההגדרות של הגילאים הקובעים מבחינת החוק.

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מהי קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)?
 • קצבת זיקנה היא תשלום חודשי שמשולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי לתושבי ישראל שהגיעו לגיל הזכאות המוחלט העומד על 70 לנשים ולגברים.
 • הקצבה מורכבת מקצבה בסיסית ומתוספות המותנות במספר השנים בהן מקבל הקצבה היה מבוטח ואם ישנם בני משפחה החיים עמו.
 • בהתקיים תנאי זכאות נוספים, משולמת תוספת השלמת הכנסה.
 • ניתן לקבל קצבת זיקנה המותנית בגובה ההכנסות, מוקדם יותר, כבר מגיל הפרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים) עוד לפני גיל הזכאות המוחלט, שבו קבלת הקצבה אינה תלויה בשאר ההכנסות.
ראו פירוט בהמשך המדריך.
מהי פנסיה?
 • פנסיה הוא תשלום שמשולם למי שחסך במהלך חייו בקופת גמל לקראת הפרישה (עובדים עצמאים שהפרישו כספים לקופת גמל או לביטוח מנהלים, שכירים שהמעסיק שלהם ערך להם ביטוח מנהלים או הפריש מדי חודש כספים לביטוח פנסיוני וכו') וכן למי שהיה מובטח בפנסיה תקציבית.
 • הכספים משולמים על-ידי חברת הביטוח, קופת הגמל או קרן הפנסיה שבה נחסכו הכספים, ובמקרה של פנסיה תקציבית משולמים על-ידי המעסיק.
 • קיימות תוכניות פנסיוניות (בעיקר ביטוח מנהלים וכן כספים שנחסכו בקופות גמל עד שנת 2005) שבהן ניתן למשוך את מלוא הסכום שנחסך בבת אחת, אך ברוב המקרים התוכניות הפנסיוניות מאפשרות את משיכת הכספים כקצבה חודשית בלבד (אם כי מאפשרות בתנאים מסוימים למשוך חלק מהסכום בבת אחת).
 • עד שנת 2008 לחלק מהעובדים לא היה ביטוח פנסיוני כלשהו.
 • החל משנת 2008 יש חובה לערוך ביטוח פנסיוני לכל עובד שכיר, אולם למי שלא הפריש לפני מועד זה, צפויה קצבת פנסיה נמוכה במיוחד שכן סך הכספים שיצטברו בחיסכון הפנסיוני הוא נמוך.
מהי פנסיה צוברת?
 • פנסיה צוברת היא פנסיה המשולמת בעקבות הפקדות של העובד והמעסיק בקרן פנסיה, בבביטוח מנהלים או בקופת גמל.
 • צבירת הסכומים נעשית על-ידי ניכוי סכום כסף ממשכורתו של העובד והפרשה של כסף מצד המעסיק. למידע על גובה ההפרשות ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • במקרה שמדובר בעובד עצמאי, צבירת הכספים נעשית באמצעות סכומים שהוא מפקיד בקרן הפנסיה, בקופת הגמל או בביטוח המנהלים.
 • גובה קצבת הפנסיה החודשית שמשולמת לחוסך בעת פרישתו מעבודה, מתבססת ומחושבת על פי הסכומים שצבר בקרן הפנסיה, כולל הרווחים שהסכומים הניבו, וכן על סמך מקדם המרה וחישובים אקטוארים נוספים.
 • ראו פנסיה צוברת.
מהי פנסיה תקציבית ?
 • פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת לגמלאי מטעם המעסיק, והיא מחושבת כאחוז מסוים (שנקבע לפי מספר שנות העבודה של העובד אצל המעסיק) משכרו של העובד.
 • בפנסיה תקציבית צוברים העמיתים שני אחוזי זכות לפנסיה בכל שנת עבודה, וקצבת הפנסיה שיקבלו מחושבת על פי מכפלה של האחוזים שצברו כפול משכורת העמית בסמוך לפרישה או כפול המשכורת הממוצעת במשך תקופת הצבירה, והיא משולמת מתוך תקציב המעסיק.
 • גובה קצבת הפנסיה שאותה יקבל העובד לאחר פרישתו לגמלאות הוא קבוע וידוע ואינו תלוי בסכום שנחסך או נצבר על-ידי העובד.
 • ראו פנסיה תקציבית.
מהו גיל פרישה?
 • הגיל שבו עובד/ת רשאי/ת לפרוש מעבודה ולהתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית.
 • גיל הפרישה לגברים הוא כיום 67. לנשים גיל הפרישה מועלה בהדרגה (החל מינואר 2022) מ-62 ל-65 בהתאם לתאריך לידתן.
 • נשים שמגיעות לגיל פרישה יכולות לפרוש ולהתחיל לקבל פנסיה, אך לא ניתן לחייב אותן לפרוש בגיל זה (מעסיק שמחייב עובדת לפרוש בגיל זה, למעשה מפטר אותה ויחויב בתשלום פיצויי פיטורים).
 • מי שעומדים במבחן הכנסות יכולים כבר להתחיל לקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק).
 • החל מינואר 2022 נקבעו הקלות בתנאי זכאות שונים לנשים שמועד הגעתן לגיל פרישה נדחה. למידע נוסף ראו הטבות לנשים בנות 60 ומעלה בעקבות העלאת גיל הפרישה.
 • בחלק מקרנות הפנסיה ניתן להתחיל לקבל קצבת פנסיה כבר מגיל 60 (ראו גיל פרישה מוקדמת).
 • חשוב לוודא שתאריך הלידה הנכון והמדויק (כולל החודש, היום בחודש ושנת הלידה) מעודכן בתעודת הזהות.
 • חסרי תאריך לידה (למשל 00.00.1938) יהיו זכאים לקבלת הפנסיה הראשונה, בדרך כלל, החל מה-1 ביוני ולא ב-1 באפריל כפי שנוהג המוסד לביטוח לאומי.
מהו גיל פרישת חובה?
 • הגיל שבו מעסיק יכול לחייב עובד/ת לפרוש לגמלאות, מבלי שהדבר ייחשב כפיטורים.
 • גיל פרישת חובה הוא 67 הן לגברים והן לנשים.
מהו גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)?
 • הגיל שבו זכאי אדם לקבל קצבת זיקנה בלי קשר להכנסותיו.
 • גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה לגברים הוא 70, ולנשים הוא מועלה בהדרגה עד שיעמוד על 70 במאי 2020.
 • לגיל הזכאות לנשים בהתאם לשנת הלידה שלהן, ראו טבלה בדף זה.

הגילאים הקובעים מבחינת החוק

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
באיזה גיל ניתן לפרוש מעבודה ולהתחיל לקבל פנסיה? מגיל הפרישה - 67 לגברים, 65-62 לנשים לפי תאריך לידתן.
 • אי אפשר להכריח נשים לפרוש לפני גיל 67.
 • בחלק מקרנות הפנסיה ניתן להתחיל לקבל תשלומים גם מגיל 60 (ראו גיל פרישה מוקדמת).
מאיזה גיל מקבלים קצבת זיקנה מהביטוח הלאומי? נשים וגברים זכאים לקצבת זיקנה מגיל 70 (ראו פירוט).
האם ניתן לקבל קצבת זיקנה כבר בגיל הפרישה?
 • תלוי. גיל הפרישה מאפשר להתחיל לקבל קצבת זיקנה מהמוסד לביטוח לאומי, בכפוף למבחן הכנסות.
האם ניתן לקבל קצבת זיקנה לפני גיל הפרישה?
 • לא. גיל הפרישה הוא הגיל הכי מוקדם שבו ניתן לקבל קצבת זיקנה, ורק אם עומדים במבחן ההכנסות.
מתי מקבלים תעודת אזרח ותיק? אוטומטית, בתוך 3 חודשים מהגעתכם לגיל הפרישה מעבודה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
 • אם לא קיבלתם את התעודה, תוכלו לפנות אל המשרד לשוויון חברתי (לפרטים נוספים).
 • התעודה מקנה הנחות והטבות שונות (ראו בהמשך).

חשיבה כלכלית קדימה - השנים אחרי הפרישה

הפרישה לפנסיה מחייבת שינוי כולל של החשיבה הכלכלית שלכם שכן לגבי רובכם משמעותה הפסקת עבודה וירידה משמעותית בהכנסות. כדי להתחיל לתכנן קדימה כדאי להיות מודעים ל מקורות ההכנסה הצפויים וכמובן גם לתחזית ההוצאות הצפויות בעתיד. בסיום הפרק הוספנו גם מספר נקודות לגבי טעויות שצריך להיזהר מהן.

מקורות ההכנסה הצפויים

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
ממה תהיה מורכבת ההכנסה השוטפת שלי? בדרך כלל, משני מרכיבים עיקריים: מקצבת זיקנה שמשלם המוסד לביטוח לאומי ומהפנסיה החודשית שצברתם במהלך שנות עבודתכם. ייתכנו סכומים חד-פעמיים נוספים (ראו בהמשך הטבלה).
מהו הסכום של קצבת זיקנה מביטוח לאומי? בהרבה מקרים ישנן תוספות נוספות לקצבה (אך גם מנוכים ממנה דמי ביטוח בריאות). ראו פסקה קצבה, תוספות וניכויים בפורטל קצבת זיקנה.
איך יודעים מה יהיה גודל הפנסיה החודשית שחסכתי מכל שנות עבודתי? כדי להעריך את גובה הפנסיה החודשית כדאי לעשות כמה דברים:
 • חשוב מאוד לקבל ייעוץ פנסיוני כולל התייחסות להיבטי מיסוי.
 • חשוב לרכז את המידע לפני שפונים לייעוץ.
אלו סכומים נוספים עשויים לעמוד לרשותי?
 • חסכונות פנסיוניים ישנים וקטנים שניתן לאתר בעזרת משרד האוצר ולפדות במידת הצורך.
 • אם אתם במסלול פנסיה תקציבית מעל ל-35 שנה ייתכן שאתם זכאים להחזר דמי ההשתתפות שלכם על השנים שמעבר ל-35 שנות הצבירה.
 • פדיון ימי חופשה, אם יש.
 • קרנות השתלמות.
 • מענק פרישה (ניתן ע"י חלק מהמעסיקים).
 • חסכונות נוספים.
 • לפני שפונים למימוש של חסכונות כאלה חשוב להתייחס לשאלת המיסוי.
 • אם לא חושב לכם אוטומטית החזר בפנסיה התקציבית תוכלו לפנות למינהלת הגמלאות במשרד האוצר.
 • שימו לב שרבים מכם צברו חסכונות בקרנות השתלמות שונות. חשוב לאתר את כולם, כולל חשבונות לא פעילים, באתר משרד האוצר.
מהם הסוגים של חסכון פנסיוני?
 • ראו פירוט בהמשך המדריך.
 • אחד השיקולים המרכזיים בהחלטה על אופן משיכת כספי החיסכון הפנסיוני הוא גודל הקצבה החודשית לעומת אפשרות להוון (למשוך כסכום חד פעמי) חלק מהחיסכון.
 • שימו לב שרבים מכם צברו חסכונות פנסיוניים שמפוזרים בכמה מקומות. חשוב לאתר את כולם, כולל איתור חשבונות לא פעילים באתר משרד האוצר.
האם ההגעה לגיל הפרישה מקנה לי הטבות כלכליות כלשהן? ודאי. עם ההגעה לגיל הפרישה יש הרבה מאוד הנחות והטבות במגוון רחב מאוד של תחומים כגון הנחות בתחבורה ציבורית, בארנונה ומבצעי שלישי בשלייקס. ראו הרחבה בהמשך המדריך ובפורטל הנחות והטבות כלכליות בגיל השלישי.
האם מותר לעבוד מעבר לגיל הפרישה? ראו הרחבה בהמשך המדריך וגם ובפורטל עבודה בגיל השלישי.
לסיכום, מה צפויה להיות ההכנסה שלי נטו מפנסיה ומקצבת זיקנה ביחס לשכר נטו האחרון?
 • בחלק ניכר מהמקרים ההכנסה הממוצעת נטו (פנסיה + קצבת זיקנה) לעובד שפורש צפויה להיות נמוכה משמעותית משכר הנטו האחרון שלו.
 • ככל שהזמן עובר, הפער בין מעמדכם הכלכלי לפני הפרישה ואחריה צפוי עוד להתרחב מכיוון שהפנסיה צמודה למדד בעוד שהשכר הריאלי במשק עולה לאורך זמן ובעיקר ברמות השכר הגבוהות.

ההוצאות הצפויות בעתיד

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
האם ההוצאות שלנו עומדות לעלות או לרדת? באופן כללי, ההוצאה השוטפת של פנסיונרים גבוהה יותר מכמה סיבות:
 • הטבות רבות שניתנו במסגרת העבודה, כגון רכב, טלפון וארוחות מסובסדות, כבר לא ניתנות יותר, ויש למצוא להם מקור מימון חלופי.
 • התקופה שלאחר הפרישה הופכת רבים מכם לסבים/סבתות "מקצועיים", על כל ההוצאות הכרוכות בכך.
 • נמצאים יותר בבית ולכן יש עלייה בהוצאות חימום, מיזוג וכו'.
 • יותר זמן פנוי מפתה לצאת לבילויים, טיולים לחו"ל, בתי קפה וכו'.
שימו לב שעם העלייה בגיל יש באופן טבעי עלייה בצריכה של שירותי בריאות ושל תשלומי ההשתתפות העצמית.
מהן הוצאות הבריאות בגיל השלישי? קשה לחשב את ההוצאות הצפויות אבל כל מי שליווה את הוריו המזדקנים מודע לעלייה המשמעותית בצריכה של שירותים רפואיים ככל שהגיל עולה. אזרחים ותיקים זכאים להנחות ברכישת תרופות ולתקרת תשלום כחולים כרוניים. למידע נוסף, ראו פטורים והנחות ברכישת תרופות.
מה המשמעות של מעבר לדיור מוגן? בשוק הפרטי דיור לזוג בבית אבות עולה כ-15-12 אלף ₪ לחודש. קיים גם דיור מוגן מסובסד, לפרטים ראו סיוע במימון בית אבות לאזרחים ותיקים עצמאיים או תשושים.
מה המשמעות של העסקת עובד זר בסיעוד? העלות הישירה היא לפחות 5,880.02 ₪ לחודש (שכר מינימום) אבל יחד עם ההפרשות לפנסיה, לחופשה שנתית, לדמי הבראה ולמזון לעובד יכולה להגיע לרמה של כ- 7,000 ₪ לחודש.

הצורך בעובד זר קשור לרוב לזכאות לגמלת סיעוד שעשויה להתחיל מסכום של 1,546 ₪ עד קרוב ל-5,850 ₪ לחודש, בהתאם לרמת הזכאות (ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי).

טעויות שצריך להיזהר מהן

לסיכום הפרק ריכזנו עבורכם בפסקה הבאה מספר נקודות לגבי טעויות שצריך להיזהר מהן.

הטעות למה כדאי לחשוב ולהתייעץ? מה נדרש? המשך טיפול
אנחנו טועים לחשוב שההכנסה נטו המשולבת שלנו (פנסיה + קצבת זיקנה) תהיה קרובה לשכרנו האחרון נטו.
 • לרבים מהפורשים החיסכון הפנסיוני "מיצר" קצבת פנסיה נמוכה משמעותית משכר הנטו שהתרגלו אליו.
 • בנוסף, הפנסיה לא צמודה לעליית רמת החיים הכללית לכן הפער בין רמת החיים היחסית שהתרגלתם אליה לבין ההכנסה בפועל צפוי לגדול.
המשמעות העיקרית היא שמתחייב שינוי ברמת ההוצאה הכספית השוטפת אחרי הפרישה.
הבת הקטנה שלי מתחתנת ואני רוצה למשוך את כספי הפיצויים מתוך החיסכון הפנסיוני כדי לסייע לה ברכישת דירה. מזל טוב. אבל: חובה להבין את הנתונים שיאפשרו לכם לקבל החלטה מושכלת וחשוב ביותר להתייעץ עם גורם מקצועי.
בשנים האחרונות התרגלנו לרמת הוצאות די גבוהה כולל חופשות יקרות בחו"ל, סיוע נדיב לילדינו וכו'. לגבי רוב הפורשים לגמלאות צפויה ירידה משמעותית ברמת ההכנסות ולכן חובה להתאים גם את רמת ההוצאות. חשוב לנצל את מקסימום ההטבות לגמלאים (ראו הנחות והטבות לאזרחים ותיקים בהמשך).

שכירים בשנים לפני פרישה

מחשבות על פרישה מוקדמת או ירידה בהיקף משרה

רבים מכם מתחילים להתעייף משגרת העבודה ושוקלים פרישה מוקדמת או ירידה בהיקף המשרה שלכם. מהן המשמעויות של החלטות כאלה על הפנסיה העתידית שלכם?

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
מה יקרה לפנסיה שלי אם אני תחת פנסיה תקציבית או חוסך בקרנות הפנסיה הוותיקות וארד בהיקף המשרה או אצא לפרישה מוקדמת?
 • קצבת הפנסיה התקציבית נקבעת על-פי השכר הקובע ועל-פי מספר שנות העבודה.
 • בחלק מהמקרים מחושב השכר הקובע לפי השכר הממוצע בשלוש השנים שקדמו לפרישה, ובחלק מהמקרים הוא נקבע לפי השכר הממוצע של כל תקופת העסקה.
 • לכן ירידה בהיקף המשרה עלולה להקטין את גובה הפנסיה.
 • במקרים מסוימים ייתכן שעדיף לפרוש מעבודה במקום להקטין את המשרה.
 • עם זאת חשוב לזכור שגובה הפנסיה נקבע גם על פי מספר שנות העבודה, ולכן פרישה מוקדמת מקטינה את אחוז הפנסיה.
מומלץ ביותר לבדוק את הנושא ולהתייעץ עם גורם מקצועי.
מה יקרה לפנסיה שלי אם אני חוסך בביטוח מנהלים וארד בהיקף המשרה או אצא לפרישה מוקדמת?
 • תשלומי פנסיה מביטוחי מנהלים מבוססים על הכספים שנצברו בהם ולא על השכר האחרון ולכן לכאורה אין פגיעה מהותית בכספי הפנסיה.
 • מצד שני ירידה בהיקף המשרה או פרישה מוקדמת - משמעותה ירידה בהיקף החיסכון, דבר שיפגע בכם בעתיד.
מומלץ ביותר להתייעץ עם חברת הביטוח וגם עם גורם מקצועי.
מה יקרה לפנסיה שלי אם אני חוסך בקרנות הפנסיה החדשות וארד בהיקף המשרה או אצא לפרישה מוקדמת?
 • תשלומי פנסיה מקרנות הפנסיה החדשות מבוססים על הכספים שנצברו בהן ולא על השכר האחרון, ולכן לכאורה אין פגיעה מהותית בכספי הפנסיה.
 • מצד שני ירידה בהיקף העבודה (עקב פרישה מוקדמת או ירידה בהיקף המשרה) - משמעותה ירידה בהיקף החיסכון דבר שיפגע בכם בעתיד.
מומלץ ביותר להתייעץ עם חברת הביטוח וגם עם גורם מקצועי.

שאלות נוספות בשנים לפני פרישה בנושא פנסיה תקציבית

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
איך מחושב גובה הפנסיה התקציבית?
 • חישוב אחוזי צבירה לפנסיה: 2% צבירה לפנסיה על כל שנת עבודה עד למקסימום של 70%.
 • חישוב גובה הפנסיה: השכר הקובע לפנסיה X אחוזי הצבירה לפנסיה.
 • במקרה של פרישה או פיטורים עקב מצב בריאות לקוי של העובד, ייערך חישוב שונה אך גובה הקצבה לא יהיה נמוך יותר מ-2% לכל שנת עבודה
אם אני צפוי לקבל 70% פנסיה (מקסימום ותק) מדוע בכל זאת הפנסיה צפויה להיות נמוכה מ-70% משכרי הנוכחי? במערכת הציבורית רבים מרכיבי השכר לא נכללים בחישוב השכר הקובע לצורך פנסיה. מכאן שחשוב ביותר לקבל הערכה ריאלית של גובה הפנסיה הצפויה ולא להסתמך על חישוב אחוזי פנסיה מהשכר הנוכחי.
איך אני יכול לדעת מה גובה הפנסיה הצפויה במקרה שלי?
 • מחלקת שכר במקום עבודתכם אמורה לתת לכם מידע לגבי הפנסיה הצפויה לכם.
 • במקביל קיים תהליך די פשוט לחישוב מקורב של הפנסיה הצפויה:
  • אתרו בתלוש השכר את סכום ההשתתפות שלכם בחיסכון לפנסיה.
  • חלקו את המספר ב- 0.02 (הפרשה של 2%) ותקבלו את גובה השכר הקובע לצורך חישוב הפנסיה.
  • הכפילו את התוצאה ב- 2% X שנות הוותק.
דוגמה: אם אתם מפרישים 150 ₪ לחודש כהשתתפות בפנסיה והוותק שלכם הוא 32 שנה אזי הפנסיה הצפויה שלכם היא: 4,800 ₪ לחודש (בחישוב של 150/0.02X 2% X 32)
למה כדאי לשים לב בתלוש השכר בהקשר הפנסיוני אם אני תחת פנסיה תקציבית?
 • ישנם לא מעט מקרים שבהם רכיבי שכר הרלוונטיים לפנסיה לפי הסכמי עבודה לא שולמו לעובד משום מה, מה שמשפיע על גובה הפנסיה שנגזרת מהשכר ומרכיבים אלה.
 • הנושא כנראה יותר משמעותי למורים בשל הרפורמות הגדולות שעברו על מערכת החינוך בשנים האחרונות.
מומלץ ביותר להתייעץ עם מחלקת השכר בארגונכם וגם עם גורם מקצועי אובייקטיבי.
כיצד משפיעה החלטה לרדת לחלקיות משרה על גובה הפנסיה? גובה הפנסיה נגזר מהשכר הקובע המבוסס בין היתר על השכר האחרון, ולכן ירידה בהיקף המשרה עלולה להקטין את גובה הפנסיה. בכל מקרה חייבים לקבל ייעוץ מקצועי לפני כל החלטה בנושא.
כיצד משפיעה החלטה על פרישה מוקדמת על גובה הפנסיה?
 • תשלומי הפנסיה שלכם ישולמו בהגיעכם לגיל הפרישה בהתאם לאחוזי הצבירה והשכר הקובע לפנסיה.
 • פרישה מוקדמת מקטינה את אחוזי הצבירה (2% לכל שנת עבודה) ולכן מקטינה את גובה הפנסיה.
 • בחלק מהארגונים קיימות תוכניות לפרישה מוקדמת שכוללות לעתים תשלומי מענקים, פנסיית גישור או תשלומי פיצויים חד-פעמיים או חודשיים.
בכל מקרה חייבים לקבל ייעוץ מקצועי לפני כל החלטה בנושא.
כיצד משפיעה ההחלטה לדחות את הפרישה על גובה הפנסיה?
 • אם יש לכם ותק של מעל ל-35 שנה אז הגעתם כבר לאחוז הצבירה המקסימלי, והמשך עבודה לא יגדיל את הפנסיה העתידית, אלא אם שכרכם צפוי לעלות.
 • אם טרם צברתם 35 שנות ותק אז יש יתרון ברור להמשך עבודה שכן כל שנה שווה 2% תוספת לפנסיה.
 • מכיוון שגובה המשכורת עולה על גובה קצבת הפנסיה, המשך העבודה מבטיח הכנסה חודשית גדולה יותר בכל חודש שבו העובד ממשיך לעבוד ולא פורש.

מבולבלים? עם מי כדאי להתייעץ?

נושא גורמים מקצועיים הערות המשך טיפול
הכנה לפרישה מתן כלים וידע בתחומים כלכליים והתנהגותיים הקשורים לתהליך הפרישה
קצבת הזיקנה
מידע על הפנסיה שנצברה
 • הגופים הפנסיונים וסוכן הפנסיה
 • מחלקת שכר במקרה של פנסיה תקציבית
חשוב לרכז מידע מלא על על הפנסיות שנצברו
תכנון הפנסיה
 • יועצים פנסיוניים
 • חשוב להבחין בין יועץ פנסיוני שאמור להיות אובייקטיבי לבין סוכן פנסיוני שייתכן ואינו אובייקטיבי בגלל יחסיו עם הגופים הפיננסיים.
 • רצוי להתייעץ גם עם סוכנות הפנסיה שליוותה אותך וגם עם יועץ עצמאי שמתמחה בנושאי פרישה.
 • בכל מקרה חשוב לבדוק גם את נושאי המיסוי בעזרת יועץ מס או רואה חשבון.
מיסוי יועצי מס, רואי חשבון
 • חשוב לוודא שליועצים יש ידע ספציפי בנושאי פרישה מעבודה.
 • ההתייעצות חשובה ביותר בהקשר של פדיון כספי פיצויים, קופות פנסיה, קרנות השתלמות וכו'.
תכנון פיננסי ארוך טווח יועצים וחברות שמתמחים בתכנון פיננסי ארוך טווח התקופה בסמוך לפרישה לפנסיה היא הזדמנות לתכנון פיננסי ארוך טווח שמתחשב ביכולות הפיננסיות.

קצבת זיקנה

קצבת זיקנה בסכום של לפחות 1,736 ₪ (נכון ל- 2024) משולמת לתושבי ישראל שמבוטחים בביטוח הלאומי - לגברים ולנשים מגיל 70 שעומדים בתנאי הזכאות.

 • מי שהכנסתם נמוכה מהסכום שנקבע במבחן ההכנסות, יכולים לקבל קצבת זיקנה כשיגיעו לגיל פרישה מעבודה, (65-62 לנשים לפי תאריך הלידה ו-67 לגברים). ראו פרטים בהמשך.
 • כדי לקבל את הקצבה חייבים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.
 • שיעור הקצבה עולה בגיל 80 לסכום של לפחות 1,834 ₪ (נכון ל- 2024).
 • סכום הקצבה מורכב מקצבה בסיסית ומתוספות שמותנות במספר השנים שבהן מקבל הקצבה היה מבוטח ואם חיים עמו בני משפחה.
 • מי שממשיכים לעבוד אחרי גיל פרישה וזכאים לקצבה חלקית אולי יעדיפו לדחות את מועד קבלת הקצבה עד לגיל הזכאות המוחלט ולקבל תוספת עבור דחיית הקצבה. תוספת זו תשולם בכל מקרה למי שלא זכאים כלל לקצבה בגיל פרישה בגלל גובה הכנסותיהם מהעבודה.
 • במקרים מסוימים משולמת לזכאים גם תוספת השלמת הכנסה לקצבה.
 • מקצבת הזיקנה לא מנוכים מסים כלשהם, חוץ מתשלום עבור ביטוח בריאות ממלכתי (223 ₪ ליחיד ו-321 ₪ לזוג), שמקוזז אוטומטית מהקצבה (אם שני בני זוג מקבלים קצבת זיקנה, או שבת זוג של מקבל קצבת זיקנה עובדת כשכירה, הקיזוז לשניהם ייעשה מהקצבה של הגבר).
 • מבולבלים? בואו נתחיל מדוגמאות, ובהמשך נציג הסבר מפורט.
טיפ
כדי לבדוק את הזכאות ולחשב את גובה הקצבה אפשר להשתמש במחשבון שבאתר הביטוח הלאומי.

דוגמאות של קצבת זיקנה לגברים

גיל נוכחי ותק בביטוח לאומי בגיל הפרישה הכנסה נוספת (מלבד פנסיה או רנטה) גובה קצבת הזיקנה שזכאי לקבל עכשיו האם בחר לדחות את מועד קבלת הקצבה גובה קצבת הזיקנה מגיל 70 עד 80 גובה קצבת הזיקנה מגיל 80 הסבר
68 37 שנה הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (אינו זכאי להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 2,995 ₪ 3,164 ₪
68 35 שנה הכנסה מעבודה פחות מ-9,208 ₪ 2,604 ₪ אין אפשרות לוותר על הקדמת הקצבה 2,604 ₪ 2,751 ₪
68 33 שנה הכנסה מעבודה 9,500 ₪ 2,429 ₪ כן 2,995 ₪ 3,164 ₪
 • זכאי לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה שלו (בין 9,208 ₪ ל-13,258 ₪) גבוהה מעט מההכנסה המירבית שמעליה לא ניתן לקבל קצבה מלאה, ולכן הוא זכאי לקצבת זיקנה חלקית מגיל הפרישה. מכיוון שהוא ויתר על הקדמת הקצבה לגיל פרישה הוא יהיה זכאי החל מגיל 70 לתוספת דחיית קצבה.
68 40 שנה הכנסה מעבודה 9,500 ₪ 2,429 ₪ לא 2,604 ₪ 2,751 ₪
 • זכאי לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה שלו (בין 9,208 ₪ ל-13,258 ₪) גבוהה במעט מההכנסה המירבית שמעליה לא ניתן לקבל קצבה מלאה, ולכן הוא זכאי לקצבת זיקנה חלקית מגיל הפרישה.
 • מכיוון שהוא מעוניין בהקדמת הקצבה, הוא לא יהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה.
68 19 שנה הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (לא זכאי להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 2,595 ₪ 2,742 ₪
68 3 שנים הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (לא זכאי להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 1,996 ₪ 2,109 ₪
68 30 שנה הכנסה מהון (ולא מעבודה) מעל 31,673 ₪ 0 ₪ (לא זכאי להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 2,604 ₪ 2,751 ₪
 • זכאי לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה הגבוהה מהון לא מאפשרת את הקדמת הקצבה.
 • אינו זכאי לתוספת דחיית קצבה, מכיוון שהסיבה לאי-הקדמת הקצבה היא גובה ההכנסות שלא מעבודה.

דוגמאות של קצבת זיקנה לנשים

 • הטבלה הבאה מתייחסת לנשים שנולדו ממאי 1950 ואילך, שלגביהן גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה ללא תלות במבחן ההכנסות הוא 70 (נשים שנולדו לפני כן זכאיות לקצבת זיקנה ללא תלות במבחן ההכנסות בגיל מוקדם יותר). למידע על גיל הזכאות המוחלטת של נשים לפי תאריך לידתן ראו גיל הזכאות לקצבת זיקנה.
 • הסכומים בטבלה מציינים את גובה הקצבה לפני שקוזז ממנה תשלום עבור ביטוח בריאות ממלכתי (223 ₪ ליחיד ו- 321 ₪ לזוג).
 • הדוגמאות מתייחסות לנשים ללא בן זוג שעונה על ההגדרה.
 • דמי אבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה.
גיל נוכחי ותק בביטוח לאומי בגיל הפרישה הכנסה נוספת (מלבד פנסיה או רנטה) גובה קצבת הזיקנה שזכאית לקבל עכשיו האם בחרה לדחות את מועד קבלת הקצבה גובה קצבת הזיקנה מגיל 70 עד 80 גובה קצבת הזיקנה מגיל 80 הסבר
גיל פרישה 30 שנה הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (לא זכאית להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 3,646 ₪ 3,851 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה הגבוהה מעבודה לא מאפשרת הקדמת הקצבה.
 • החל מגיל 70 זכאית לתוספת דחיית קצבה בשיעור 40% (בהנחה שתעבוד עד גיל 70).
גיל פרישה 34 שנה הכנסה מעבודה עד 9,208 ₪ 2,604 ₪ אין אפשרות לוותר על הקדמת הקצבה 2,604 ₪ 2,751 ₪
גיל פרישה 38 שנה הכנסה מעבודה 9,500 ₪ 2,429 ₪ כן 3,646 ₪ 3,851 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה שלה (בין 9,208 ₪ ל-13,258 ₪) גבוהה במעט מההכנסה המירבית שמעליה לא ניתן לקבל קצבה מלאה, ולכן היא זכאית לקצבת זיקנה חלקית מגיל הפרישה.
 • מכיוון שהיא ויתרה על הקדמת הקצבה, היא תהיה זכאית החל מגיל 70 לתוספת דחיית קצבה בשיעור 40% (בהנחה שתעבוד עד גיל 70).
גיל פרישה 35 שנה הכנסה מעבודה 9,500 ₪ 2,429 ₪ לא 2,604 ₪ 2,751 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה שלה (בין 9,208 ₪ ל-13,258 ₪) גבוהה במעט מההכנסה המירבית שמעליה לא ניתן לקבל קצבה מלאה, ולכן היא זכאית לקצבת זיקנה חלקית מגיל הפרישה.
 • מכיוון שהיא מעוניינת בהקדמת הקצבה, היא לא תהיה זכאית לתוספת דחיית קצבה.
גיל פרישה 19 שנה הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (לא זכאית להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 3,290 ₪ 3,475 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 38%.
 • ההכנסה הגבוהה מעבודה לא מאפשרת הקדמת הקצבה.
 • החל מגיל 70 זכאית לתוספת דחיית קצבה בשיעור 40% (בהנחה שתעבוד עד גיל 70).
גיל פרישה 3 שנים הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (לא זכאית להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 2,430 ₪ 2,568 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 6%.
 • ההכנסה הגבוהה מעבודה לא מאפשרת הקדמת הקצבה.
 • החל מגיל 70 זכאית לתוספת דחיית קצבה בשיעור 40% (בהנחה שתעבוד עד גיל 70)
גיל פרישה 37 שנה הכנסה מהון (ולא מעבודה) מעל 31,673 ₪ 0 ₪ (לא זכאית להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 2,604 ₪ 2,751 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה הגבוהה מהון לא מאפשרת הקדמת הקצבה.
 • לא זכאית לתוספת דחיית קצבה, כי הסיבה לאי-הקדמת הקצבה היא גובה ההכנסות שלא מעבודה.

הקצבה הבסיסית

 • סכום הקצבה הבסיסית ליחיד עד גיל 80 הוא 1,736 ₪. החל מגיל 80 שיעור הקצבה הבסיסית הוא 1,834 ₪.
 • לקצבה הבסיסית מתווספות לפעמים כל או חלק מהתוספות הבאות:
  • תוספת ותק שמשולמת לרוב המבוטחים
  • תוספת דחייה קצבה (למי שבשל גובה הכנסותיו מעבודה לא היה זכאי לקצבה בגיל הפרישה או היה זכאי לקצבה חלקית וויתר עליה)
  • תוספת השלמה הכנסה (למי שאין לו הכנסה חוץ מהקצבה או שהכנסתו נמוכה)
  • תוספת עבור בן/בת זוג או ילדים (בתנאים מסויימים)

תוספת ותק

 • החל מינואר 2019, משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית עבור כל שנה שבה מקבל הקצבה היה מבוטח בביטוח זיקנה, ועד לתקרה מקסימלית של 50% (למבוטח שצבר ותק של 25 שנה).
 • בהתאם לוותק, הקצבה עשויה לגדול בשיעור של עד 50% ל-2,604 ₪ לפני גיל 80 ול-2,751 ₪ מגיל 80 ומעלה.
דוגמה
מבוטח בן 73 ששילם ביטוח לאומי במשך 15 שנה לפני שהיה זכאי לקצבת זיקנה
 • המבוטח יקבל תוספת ותק עבור 15 שנים, בשיעור של 30% (15 שנה X‏2% לכל שנה).
 • התוספת לקצבה תסתכם ב-520.8 ₪.
 • סה"כ הקצבה (קצבה בסיסית ותוספת הוותק) תהיה 2,256.8
 • כשיגיע לגיל 80, שיעור התוספת לקצבה יהיה 550.2 ₪, וגובה הקצבה הכולל (קצבה בסיסית עם תוספת ותק) יעמוד על 2,384.2 ₪
דוגמה
מבוטח בגיל 73 ששילם ביטוח לאומי במשך 40 שנה לפני שהיה זכאי לקצבת זיקנה
 • המבוטח יקבל עבור 25 שנה תוספת ותק בשיעור של 50% (25 שנה X‏2% לכל שנה). - לא ניתן לקבל תוספת על ותק של מעל 25 שנה.
 • התוספת לקצבה תסתכם ב-868 ₪.
 • סה"כ שיעור הקצבה (קצבה בסיסית ותוספת הוותק) יהיה 2,604 ₪
 • כשיגיע לגיל 80, שיעור התוספת לקצבה יהיה 917 ₪, וסך הקצבה הכולל (קצבה בסיסית ותוספת ותק) יעמוד על 2,751 ₪

תוספת דחיית קצבה

דוגמה
מבוטח שממשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה (67) ומשתכר 10,000 ₪ בחודש, זכאי בגלל גובה הכנסותיו לקצבת זיקנה חלקית, ובוחר לוותר עליה.
 • כשיגיע לגיל 70 (גיל הזכאות המוחלט לקצבה), יהיה זכאי לקצבת זיקנה בסיסית (1,736 ₪ עד גיל 80 ו- 1,834 ₪ מגיל 80 ומעלה) בתוספת 15% עבור דחיית הקצבה ב-3 שנים (5% לכל שנה).
 • משום שהיה מבוטח מעל 33 שנה, הוא יהיה זכאי לתוספת ותק בשיעור 50% מהקצבה הבסיסית (868 ₪ עד גיל 80 ו-917 ₪ מגיל 80 ומעלה), שגם עבורה יהיה זכאי לתוספת בשיעור של 15% בגין דחיית הקצבה.
 • סכום הקצבה עם תוספת הדחייה שיהיה זכאי לה מגיל 70: 1,996 ₪ (קצבה בסיסית + 15%) + 998 ₪ (תוספת ותק + 15%), כלומר סה"כ 2,995 ₪.
 • סכום הקצבה עם תוספת הדחייה שיהיה זכאי לה מגיל 80 ומעלה: 2,109 ₪ (קצבה בסיסית + 15%) + 1,055 ₪ (תוספת ותק + 15%), כלומר סה"כ 3,164 ₪.
עשויה להיות סטייה קלה בחישובים, בשל עיגול הספרות.
 • מי שיש להם אפשרות לדחות את קבלת הקצבה, כדאי שיקחו בחשבון מהי תוחלת החיים (לגברים/לנשים), שכן נדרש מספר שנים לא קטן כדי לאזן את עלות הדחייה.
 • למידע נוסף ראו תוספת דחיית קצבת זיקנה.

תוספת השלמת הכנסה

 • מקבלי קצבת זיקנה שאין להם הכנסות נוספות חוץ מהקצבה, או שהכנסתם החודשית נמוכה מהסכומים שנקבעו (ראו הכנסות המשפיעות על הזכאות), זכאים לתשלום תוספת השלמת הכנסה.
 • סכומי קצבת הזיקנה עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ל-2024:
מצב משפחתי עד גיל 70 מגיל 70 עד גיל 80 מגיל 80 ומעלה
יחיד/ה 4,132 ₪ 4,172 ₪ 4,213 ₪
זוג 6,529 ₪ 6,594 ₪ 6,657 ₪
יחיד/ה + ילד 6,894 ₪ 6,960 ₪ 7,024 ₪
יחיד/ה + 2 ילדים 7,954 ₪ 8,019 ₪ 8,083 ₪
זוג + ילד 7,589 ₪ 7,653 ₪ 7,717 ₪
זוג + 2 ילדים 8,648 ₪ 8,715 ₪ 8,776 ₪
שימו לב
 • ההטבות שזכאים להן אזרחים ותיקים מקבלי השלמת הכנסה ניתנות גם עבור:
  • מי שלא זכאים לקצבת אזרח ותיק ומקבלים הבטחת הכנסה מגיל פרישה.
  • מי שקיבלו השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק במשך שנתיים ולא מקבלים אותה יותר אחרי שהתחילו לקבל תשלום מוגדל בכל אחת מהנסיבות הבאות:
   1. בתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 הם התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק עם חצי קצבת שאירים אחרי שהתאלמנו.
   2. בתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 הם התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת אחרי שהגיעו לגיל 80.
  • אזרחים ותיקים שהתחילו להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני אחרי כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני (מ-01.01.2008) ועונים על אחד מאלה:
   1. הם ללא בני זוג, הכנסתם מפנסיה לא עולה על 3,046.25 ₪ בחודש (נכון ל-2024) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא ההכנסה מהפנסיה.
   2. יש להם בן/בת זוג, הכנסתם מפנסיה של שני בני הזוג לא עולה על 4,801.29 ₪ בחודש (נכון ל-2024) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא הכנסתם מהפנסיה.

תוספת עבור בן/בת זוג או ילדים

 • במקרים מסוימים מקבלי קצבת זיקנה (חוץ מעקרות בית) שמפרנסים בני זוג ו/או ילדים זכאים לתוספת לקצבת הזיקנה עבורם (תוספת תלויים).
 • שיעור התוספת החודשית הוא 873 ₪ לבן/ת זוג ו-549 ₪ לכל ילד, עד לשני ילדים.
 • המשמעות היא שהקצבה לזוג היא בסך 2,609 ₪ והיא מורכבת מקצבה ליחיד ותוספת עבור בת זוג (בתנאי שהיא עונה על הגדרת בת זוג ואינה מקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי)
 • אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, כל אחד מהם יקבל קצבה ליחיד (קצבה בסיסית בצירוף תוספת ותק או תוספות אחרות, למי שעומד בקריטריונים).
 • למידע נוסף ראו תוספת לקצבת זיקנה עבור בני זוג וילדים.

מעבר מקבלי קצבאות מביטוח לאומי לקצבת זיקנה

 • ככלל, מי שקיבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי וכעת זכאי לקצבת זיקנה, לא ייפגע מהמעבר לקצבת זיקנה, כלומר סכום הקצבה שיקבל לא יפחת.
 • קצבת נכות כללית -
 • גמלת הבטחת הכנסה -
 • נפגעי תאונות עבודה -
  • מי שזכאי לקצבת זיקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, צריך לבחור באחת מהקצבאות.
  • למי שבחר בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת הזיקנה שמגיעה לו.
  • בתנאים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי יהוון את קצבת הנכות של נכה עבודה (כלומר ישלם לו סכום חד-פעמי במקום הקצבאות החודשיות), ולאחר ההיוון תשולם לו קצבת הזיקנה שמגיעה לו.
 • אלמנות ואלמנים - במעבר לקצבת זיקנה יש כפל תשלומים באופן חלקי:
  • מי שקיבל קצבת שאירים והגיע לגיל שמזכה בקצבת זיקנה, זכאי (חוץ מעקרת בית שזכאית לקצבת זיקנה), לתשלום מחצית מקצבת השאירים בנוסף לקצבת הזיקנה. לפרטים נוספים, ראו קבלת קצבת שאירים וקצבת זיקנה.
  • למי שזכאי לקצבת תלויים של נפגע עבודה, תשולם הקצבה הגבוהה מבין 3 האפשרויות הבאות:
   • קצבת תלויים מלאה בתוספת מחצית מקצבת הזיקנה.
   • קצבת זיקנה מלאה בתוספת מחצית מקצבת התלויים.
   • קצבת זיקנה מלאה בתוספת מחצית מקצבת שאירים (אם קיימת גם זכאות לשאירים).
 • דמי אבטלה:
  • גברים שקיבלו דמי אבטלה יקבלו קצבת זיקנה החל מגיל הפרישה.
  • נשים בין גיל פרישה לגיל 67 שזכאיות לקצבת זיקנה וגם לדמי אבטלה יקבלו את שניהם. דמי האבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה בחישוב זכאותן לקצבת זיקנה.
 • גמלת ניידות: אישה עד גיל 67 שיש לה מוגבלות בניידות והיא זכאית לקצבת זיקנה עשוייה להיות זכאית גם לגמלת ניידות.
 • למידע נוסף ראו מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זיקנה.

מה צריך לעשות כדי לקבל את קצבת הזיקנה?

 • קצבת הזיקנה לא ניתנת באופן אוטומטי ונדרשת הגשת תביעה לקבלת קצבת זיקנה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • רצוי מאוד להגיש את התביעה לפחות חודש לפני המועד שבו תגיעו לגיל הזכאות.
 • אם התביעה לא הוגשה בזמן, אפשר לקבל תשלום רטרואקטיבי:
  • לתקופה של עד 12 חודשים למי שזכאים לקצבה כבר מגיל הפרישה (עם מבחן הכנסות)
  • לתקופה של עד 48 חודשים למי שזכאים לקצבה מגיל הזכאות המוחלטת (ללא תלות במבחן הכנסות)

מתי וכיצד מקבלים את הקצבה?

קבלת קצבה לפני גיל הזכאות המוחלטת

דוגמה
הקדמת תשלום הקצבה לאישה שלא עובדת
 • גיל הפרישה של מבוטחת ילידת דצמבר 1954 היה 62, כלומר היא הייתה זכאית לפרוש מהעבודה בדצמבר 2016.
 • הזכאות המוחלטת שלה לקצבת זיקנה היא רק בשנת 2024 (כשתגיע לגיל 70).
 • היא לא תכננה להמשיך לעבוד וגם לא היו לה הכנסות נוספות.
 • האישה הייתה זכאית לקצבת זיקנה כבר עם פרישתה מהעבודה, מתוך הנחה שהיא עמדה במבחן ההכנסות (ובתנאי שצברה את תקופת האכשרה הנדרשת).

שאלות נפוצות בנושא קצבת זיקנה

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מהו הסכום של קצבת זיקנה שאתחיל לקבל? לפני התוספות, סכום הקצבה הבסיסית ליחיד עד גיל 80 הוא 1,736 ₪
 • הקצבה לזוג היא בסך 2,609 ₪ והיא מורכבת מקצבה ליחיד ותוספת עבור בת זוג (בתנאי שהיא עונה על הגדרת בת זוג ואינה מקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי)
 • אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, כל אחד מהם יקבל קצבה ליחיד.
זה הכל? לא בדיוק. מאחר שישנה זכאות לתוספת ותק על כל שנה שמקבלי הקצבה היו מבוטחים בביטוח לאומי, הקצבה יכולה לגדול בשיעור של עד 50% ל- 2,604 ₪
האם יש מסים או תשלומים שמופחתים מהקצבה? במקרה ששני בני זוג מקבלים קצבת זיקנה, או שבת זוג של מקבל קצבת זיקנה עובדת כשכירה, הקיזוז לזוג ייעשה מהקצבה של הגבר.
מאיזה גיל משולמת הקצבה?
 • לגברים מגיל 70.
 • גיל הזכאות לנשים הועלה בהדרגה מגיל 65 (נשים שנולדו עד יוני 1939) לגיל 70 (נשים שנולדו מחודש מאי 1950 ואילך).
דוגמה: אם את ילידת דצמבר 1954, מועד הפרישה שלך מעבודה היה דצמבר 2016 (גיל פרישה 62 באותה שנה) אבל מועד הזכאות הכללית לקצבת הזיקנה הוא רק ב-2024! לכן חשוב לבדוק זכאות להקדמת תשלום הקצבה (ראי בשאלה הבאה).
האם חייבים להמתין לגיל הזכאות? ומה עושים בינתיים? לרבים שהכנסותיהם נמוכות מהסכום שנקבע, מתאפשר תשלום מלא או חלקי של הקצבה כבר מגיל הפרישה
 • גם אם יש לכם הכנסות נוספות, למשל מעבודה, מהשקעה, מהשכרת נכסים וכיו"ב, ייתכן שאתם זכאים לקצבה חלקית בתקופת הביניים.
 • חשוב לזכור שאם אתם צפויים להמתין זמן רב בין הפרישה לגיל הקובע כדאי לבדוק הגשת תביעה להקדמת התשלום.
 • הכנסות מפנסיה לא משפיעות על הזכאות.
אמרו לי שכדאי לי לוותר על קבלת הקצבה בתקופה שעד גיל 70, כדי להעלות אותה בהמשך. אכן, ביטוח לאומי נותן לבעלי הכנסות גבוהות מעבודה תוספת דחיית קצבת זיקנה בשיעור של 5% לכל שנת דחייה. התוספת משולמת באופן אוטומטי למי שלא זכאים כלל, ובאופן אופציונלי למי שזכאים לקצבה חלקית בתקופת הביניים ובחרו לדחות את קבלתה.
 • השיקול לדחות בצורה יזומה את קבלת הקצבה בתקופת הביניים הוא שיקול כלכלי שמתבסס בין היתר על מספר שנות הדחייה ועל תוחלת החיים הצפויה של המבוטח. זו דילמה קלאסית של "ציפור אחת ביד מול 4 על העץ", או היחס בין דחיית 12, 24, או 36 תשלומים בגיל 70-67 לעומת תוספת של 5%, 10% או 15%, אבל למספר שנים לא ברור.
 • מותר להסתכן ולשער, בעיקר על רקע השוני בתוחלת החיים בין נשים לגברים ובין יהודים לערבים, שהרלוונטיות של הדחייה נכונה בעיקר לנשים יהודיות אבל בתנאי כמובן שהן יכולות לאפשר אותה לעצמן.
 • בכל מקרה כדאי לעשות את התחשיב האישי בהקשר של מצבכם הכלכלי והבריאותי.
מה קורה אם לא הגשתי את התביעה לקצבה בזמן?

אם מגישים את התביעה באיחור, יש אפשרות לקבל תשלום רטרואקטיבי.

 • למי שזכאים לקצבה כבר מגיל הפרישה ניתן תשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים
 • למי שזכאים לקצבה מגיל הזכאות המוחלטת (ללא תלות במבחן הכנסות) ניתן תשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 48 חודשים
באיזה יום בחודש מועברת הקצבה לחשבון הבנק שלי?

הקצבה משולמת ב-28 לחודש עבור אותו חודש.

אם ה-28 בחודש מסוים הוא יום שחל בו חג, המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את תשלום הקצבה.

האם הקצבה צפויה לעלות עם הגיל? כן. הקצבה הבסיסית ליחיד מגיל 80 היא בסך 1,834 ₪ ויחד עם תוספת ותק מלאה היא מגיעה עד ל-2,751 ₪.
 • מגיל 80 הקצבה לזוג היא בסך 2,707 והיא מורכבת מקצבה ליחיד ותוספת עבור בת זוג (אם היא עונה על הגדרת בת זוג ואינה מקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי).
 • אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, כל אחד מהם יקבל קצבה ליחיד.
מה קורה אם אני כבר מקבל קצבת נכות מביטוח לאומי? כעיקרון, סכומי הקצבאות הקודמות לא יקטנו, כמפורט בדף מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זיקנה.
מה קורה אם אני כבר מקבל גמלת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי? כעיקרון, סכומי הקצבאות הקודמות לא יקטנו, כמפורט בדף מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זיקנה.
אני מקבל קצבת נכות מעבודה מהביטוח הלאומי. מה יקרה כשאגיע לגיל הזכאות לקצבת זיקנה?
 • מי שזכאי לקצבת זיקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, צריך לבחור באחת מהקצבאות.
 • למי שבחר בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת הזיקנה המגיעה לו.
 • בתנאים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי יהוון את קצבת הנכות של נכה עבודה (ישלם לו סכום חד-פעמי במקום הקצבה), ולאחר ההיוון תשולם לו קצבת הזיקנה המגיעה לו.
הגעתי לגיל פרישה ואני מקבלת דמי אבטלה, האם תהיה פגיעה בזכאות שלי לקצבת זיקנה? אישה מגיל פרישה עד גיל 67 שזכאית לקצבת זיקנה וגם לדמי אבטלה תוכל לקבל את שני התשלומים.
 • דמי האבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה בחישוב הזכאות לקצבת זיקנה.
מה קורה לקצבאות של אלמנים ואלמנות במעבר לקצבת זיקנה? במעבר לקצבת זיקנה יש כפל תשלומים באופן חלקי.
 • מי שקיבל קצבת שאירים והגיע לגיל שמזכה בקצבת זיקנה, זכאי (חוץ מעקרת בית שזכאית לקצבת זיקנה), לתשלום מחצית מקצבת השאירים בנוסף לקצבת הזיקנה. לפרטים נוספים, ראו קבלת קצבת שאירים וקצבת זיקנה.
 • למי שזכאי/ת לקצבת תלויים של נפגע עבודה, תשולם הקצבה הגבוהה מבין 3 האפשרויות הבאות:
  • קצבת תלויים מלאה בתוספת מחצית מקצבת הזיקנה.
  • קצבת זיקנה מלאה בתוספת מחצית מקצבת התלויים.
  • קצבת זיקנה מלאה בתוספת מחצית מקצבת שאירים (אם קיימת גם זכאות לשאירים).
עליתי לארץ כשהייתי בן 62, האם אהיה זכאי לקצבת זיקנה? גברים שעלו לארץ אחרי גיל 62-60 ונשים שעלו לארץ אחרי גיל פרישה (65-62 בהתאם לתאריך לידתן) לא זכאים לקצבת זיקנה, אך עשויים לקבל גמלת זיקנה מיוחדת לעולים.
עבדתי במשך 15 שנה אך בביטוח לאומי אמרו לי שאצלם מדווח שעבדתי רק 7 שנים, שבהן שולמו עבורי דמי ביטוח לאומי, ולכן אינני זכאי לקצבת הזיקנה. מה לעשות? זוהי חובת המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי עבור כל תקופת ההעסקה - בדוק עם המעסיק מדוע הדבר לא התקיים ובקש ממנו למלא את התשלומים החסרים.
 • בית הדין האזורי לעבודה קבע שבמקרה שהמעסיק נפטר, עובדת יכולה להוכיח לבית המשפט שאכן עבדה בתקופה שבה המעסיק לא שילם לה דמי ביטוח לאומי ולהיות זכאית לקצבת זיקנה.
 • לקריאת פסק הדין ראו כאן.

מעבר מהכנסה משכר לפנסיה

 • רבים מהפורשים בעשור השני והשלישי של המאה ה-21 עדיין מכוסים במסגרות של פנסיה תקציבית, ובכך יש להם הכנסה מובטחת לתקופת הפרישה.
 • לעומת זאת, לכל מי שחסך בביטוחי מנהלים או קרנות הפנסיה החדשות נדרשות הרבה מאוד החלטות שעשויה להיות להן משמעות גדולה על מצבם הכלכלי בעתיד.

שאלות כלליות

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
עבדתי בהרבה מקומות עבודה ולא בטוח שאני יודע איפה כל הכסף שנחסך עבורי. כדאי לבדוק באתר הר הכסף של משרד האוצר את החסכונות הצבורים שלך ושל בת/בן זוגך.
גיליתי שיש לי חסכונות פנסיוניים מפוזרים בין מספר חברות ביטוח. מה לעשות?
 • לרבים מהפורשים יש חסכונות במספר גופים פיננסיים. בהרבה מקרים יש חיסכון אחד או שנים שמרכז את רוב ההון ומספר חסכונות יותר קטנים.
 • זכותו של כל חוסך לבצע מעבר בין גופים פנסיוניים ולאחד את כל חסכונותיו בגוף אחד, אך כדאי לוודא כי זכויות החוסך לא נפגעות מעצם המעבר.
 • בשנת 2016 החל מהלך של איחוד חסכונות פנסיוניים, כך שכל החשבונות הלא פעילים של מבוטח בקרנות הפנסיה השונות יאוחדו לתוך החשבון הפעיל הקיים שלו.
רצוי מאוד להתייעץ עם מומחה.
מהו בעצם ההבדל המהותי בין פנסיה תקציבית וקרנות הפנסיה הוותיקות לבין ביטוחי מנהלים וקרנות הפנסיה החדשות?

בפנסיה תקציבית וקרנות הפנסיה הוותיקות:

 • גובה קצבת הפנסיה החודשית לאחר הפרישה מעבודה מובטח וקבוע לכל החיים.
 • קיים מנגנון מוגדר וקבוע מראש של ביטוח שארים.

בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה החדשות:

 • הקצבאות מושפעות ישירות מגובה הסכומים שנצברו ע"י העובד במשך שנות העבודה וכן מפרמטרים נוספים, כמו: תוחלת החיים הצפויה, התחייבויות של הקרן לשלם לעמיתים האחרים וכו'.
 • המנגנון של ביטוח שארים מורכב יותר ומתבסס בסופו של דבר על גודל הקופה שנצברה וגם על בחירות החוסך בין מסלולי הביטוח השונים.
 • מכאן הצורך לקבל החלטות לא פשוטות.
ממה מורכב החיסכון לפנסיה למי שאינו מקבל פנסיה תקציבית? יש לחיסכון כמה רכיבים:
 • חיסכון לקצבה: חלק של החיסכון שמוקצה לתשלום קצבה (פנסיה) חודשית.
 • חיסכון הוני: חיסכון שבתנאים מסוימים אפשר למשוך את כולו כסכום חד פעמי ולא בצורת קצבה חודשית.
 • רכיב הפיצויים: הסכום שהופרש ע"י המעסיק לצורך תשלומי פיצויים שלא נפדה במשך שנות העבודה של החוסך.
לרכיב הפיצויים משמעות כלכלית רבה שכן הוא עשוי להסתכם בכ-8.33%-6% מהשכר של העובד והוא מהווה כ-1/3 מהסכום הכולל שנחסך בביטוח הפנסיוני.
למה חשוב לזהות את החסכונות ההוניים ולעומתם את החסכונות לקצבה?
 • רכיב הקצבה (הפנסיה) מהחיסכון הפנסיוני מייצר לרוב פנסיה חודשית נמוכה בהרבה מהציפיות שלכם.
 • כדי להגדיל את הפנסיה החודשית ניתן להסב חלק מהחיסכון ההוני (אם קיים כזה) או את כולו לקצבה חודשית.
אנשים רבים מתפתים למשוך את החיסכון ההוני כדי לממן הוצאות שוטפות תוך סיכון העתיד הכלכלי שלהם.
אם כך, איך אפשר למשוך כספים בצורה חודשית מתוך חיסכון הוני? יש אפשרות לתת "הוראת קבע הפוכה" (אנונה - תשלום) שבה יועבר לחשבונכם סכום כסף מידי חודש ללא צורך בבקשות משיכה ספציפיות
 • הנושא רלוונטי לחוסכים בביטוחי מנהלים או קופות הגמל ההוניות (כספים שנחסכו עד שנת 2005).
 • חשוב לתכנן את גובה המשיכה החודשית בהתאם לצרכים שלכם.
 • מומלץ לבדוק מול מחלקת השכר אם יש הגבלה על המועדים שבהם ניתן לבקש להמיר את החיסכון ההוני לקצבה.
האם אפשר לבצע פעולה הפוכה, כלומר למשוך סכום חד פעמי מתוך חיסכון קצבתי?
 • ניתן לבצע היוון של הקצבה או של חלק ממנה בתנאים מסוימים, המשתנים בין סוגי הפנסיה השונים. במקרים כאלה תקטן קצבת הפנסיה החודשית בהתאם לשיעור הסכום שהוון.
 • במקרים מסוימים ניתן להוון רק חלק מהקצבאות (קצבאות של מספר שנים מוגדר) ולא את כל הקצבאות שעתיד הגמלאי לקבל. במקרים כאלה תקטן הקצבה החודשית במשך השנים הללו ותחזור לגודלה המקורי בסיום התקופה.
היוון של הקצבה או של חלקה ומשיכת הכספים כסכום חד פעמי עשויים להיות כרוכים בניכוי מס הכנסה או בהגדלת שיעור המס. רצוי להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לפני הגשת הבקשה להיוון.
אם אני מבוטח בפנסיה תקציבית, האם אני יכול להוון את כל הקצבאות שאני עתיד לקבל ולמשוך את מלוא הסכום בבת אחת? לא.
 • מבוטחים בפנסיה תקציבית יכולים להוון עד 25% מהקצבה למשך 6 שנים בלבד, בתנאי שהגישו את הבקשה להיוון תוך שנתיים ממועד הפרישה.
 • המשמעות היא שהם יקבלו סכום חד פעמי לפי שיעור ההיוון שבחרו, ובמקביל הקצבה החודשית שלהם תקטן (בשיעור ההיוון) במשך 6 השנים הבאות, ולאחר מכן תחזור לגודלה המקורי.
למרות שהאופציה קיימת, חשוב להשתמש בה בזהירות מירבית, שכן היא יכולה לפגוע משמעותית בקצבאות העתידיות שלכם.
ואם אני מבוטח בביטוח מנהלים או בקרן פנסיה חדשה?
 • לחוסכים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה החדשות מותר לבצע "היוון קצבה" בתנאי שלגמלאי תובטח קצבת פנסיה חודשית מינימלית של לפחות 5,012 ₪ (נכון ל-2024).
 • אם גובה הקצבה החודשית שתובטח לגמלאי לאחר ההיוון אינו עולה על הסכום הנ"ל, הוא יוכל להוון לכל היותר 25% מהקצבה השנתית ולתקופה שלא תעלה על 5 שנים. המשמעות היא הקטנה זמנית של הקצבאות החודשיות במהלך השנים שלגביהן נעשה היוון אך בתום התקופה הקצבה תחזור ותעלה.
 • אם גובה הקצבה החודשית שתובטח לגמלאי לאחר ההיוון עולה על הסכום הנ"ל, הוא יוכל להוון את כל הקצבאות ללא הגבלה על שיעור הקצבה שאותה מהוונים וללא הגבלה על מספר הקצבאות שמהוונים. המשמעות של זה היא פגיעה בכל הקצבאות העתידיות.
 • ניתן למשוך את רכיב הפיצויים כסכום חד פעמי מבלי שהדבר ייחשב כהיוון, ואז לא תחול ההגבלה של מספר השנים ושל גובה הקצבה המינמלית הנדרשת.
 • משיכת רכיב הפיצויים עשויה להיות כרוכה בניכוי מס הכנסה.
עד מתי מותר לי לקבל החלטות על היוון הקצבה?
 • מבוטחים בפנסיה תקציבית יכולים להגיש בקשה להיוון תוך שנתיים ממועד הפרישה.
 • בקרנות הפנסיה החדשות ובביטוחי מנהלים ההחלטות חייבות להתקבל לפני תחילת קבלת תשלומי הפנסיה, שכן מרגע שמקבלים את הפנסיה הזכויות מקובעות ואינן ניתנות לשינוי.
מדוע מקובל להשאיר את רכיב הפיצויים בתוך החיסכון הפנסיוני ולהפוך אותו לחלק מקצבת הפנסיה החודשית?
 • אצל רוב הפורשים צפוי פער משמעותי בין רמת ההוצאות הצפויות להם לבין סה"כ ההכנסות אחרי הפרישה (קצבת הפנסיה + קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) + הכנסות אחרות).
 • ככל שהפער גדול יותר, עשוי להיות טעם להפוך את רכיב הפיצויים לקצבה (כלומר הם יתווספו לקצבת הפנסיה), ובאופן הזה להגדיל את ההכנסה החודשית השוטפת של הפורש (במקום למשוך את כל רכיב הפיצויים כסכום הוני ולהקטין את קצבת הפנסיה החודשית ביותר מ-1/3).
 • צירוף רכיב הפיצויים לחיסכון הפנסיוני והימנעות ממשיכתו עשויים להקטין את גובה המס שיחול על הקצבה. רצוי להתייעץ עם יועץ מס לפני קבלת החלטה בנושא.
ראו שיקולים לגבי פדיון רכיב הפיצויים או העברתו לקצבה.
ומה לגבי האפשרות לפדות את רכיב הפיצויים?

ניתן לחשוב על מקרים שבהם יהיה יותר רצון לפדות את רכיב הפיצויים (כלומר, למשוך אותו מתוך החיסכון הפנסיוני) כגון:

 • צורך מיידי וקריטי בכסף.
 • אדם שחולה מאוד וצפויה לו תוחלת חיים נמוכה.
 • חשוב ביותר לקבל ייעוץ מקצועי כולל היבטים של מיסוי.
ראו שיקולים לגבי פדיון רכיב הפיצויים או העברתו לקצבה.
האם יש לי דרך כלשהי לדרוש הסבר או לערער על קביעת הגוף הפנסיוני לגבי סכומי קצבאות וכיו"ב? כעיקרון החישובים נעשים על פי התקנון של קרן הפנסיה או קופת הגמל, ובמקרה של ביטוח מנהלים - לפי פוליסת הביטוח.

השאלות שהעלינו בפסקה זו, מייצגות התייחסות ראשונית לנושא. בחודשים הקרובים אנו מתכננים להרחיב את המדריך בנושאים הבאים:

בינתיים הצלחנו לתעד בצורה ראשונית את תהליך קבלת הפנסיה עבור מבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות (ראו בפסקה הבאה).

תהליך קבלת הפנסיה עבור מבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
על איזה קרנות פנסיה מדובר?

תקופת האכשרה - 10 שנים לפחות בהן שולמו 120 תשלומים חודשיים מלאים וצבירת פנסיה מינימלית בשיעור 5% מהשכר הממוצע במשק.

איך אני יכול לדעת מה גובה הפנסיה הצפוי שאקבל? אופן חישוב גובה הפנסיה מורכב ממשתנים רבים כגון: השכר, חודשי הצבירה, גובה שכר ממוצע במשק ועוד. ראו דוגמאות להסברים:
 • סרטון ההסבר הראשון מיועד לעמיתי הקרנות מבטחים, הדסה, אגד, קרן פועלים חקלאים, קרן פועלי בנין (קרנות בשיטת חישוב 3 שנים אחרונות).
 • סרטון הסבר השני מיועד לעמיתי הקרנות קג"מ ומקפת (קרנות בשיטת חישוב ממוצעים).
מה התהליך הנדרש לצורך קבלת הפנסיה?
 • באתר של כל קרן פנסיה יש לינק לטופס בקשת תשלום לפנסיית זיקנה כולל הסברים על טפסים נדרשים.
 • חלק מהקרנות דורשות העתקים של 36 תלושי שכר אחרונים. חשוב שתשמרו כמה שיותר תלושי שכר.

ראו דוגמאות:

שאלות בנושאי מיסוי

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
האם אני צפוי לשלם מסים על הפנסיה מידי חודש?

קצבת הפנסיה מחויבת במס הכנסה. עם זאת לא כל הקצבה תמוסה אלא רק חלקה, בהתאם למדרגות המס, פטורים ממס, נקודות זיכוי או זיכויים אחרים, ובהתאם לפעולות משיכה (אם בוצעו) של רכיב הפיצויים בעבר.

 • למידע על הפטורים והזיכויים השונים ראו בפורטל מס הכנסה
 • מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי ברשות המסים או דרך יועץ מס או רואה חשבון.
האם קיים הסדר מס לגבי משיכת כספי פיצויים כחלק מתהליך הפרישה? משיכת כספי הפיצויים יכולה להשפיע בצורה משמעותית על גובה הפנסיה החודשית.
האם קיים הסדר מס לגבי מענק פרישה חד פעמי?
 • אם גובה הסכומים הכולל ששולם בפועל לעובד עקב סיום עבודתו אינו עולה על התקרה שנקבעה בחוק, יהיו סכומים אלה פטורים מתשלום מס.
 • על כל סכום שמעבר לתקרה הפטורה ממס ושהגיע לידי העובד עקב סיום עבודתו, יחויב העובד במס הכנסה על-פי מדרגות המס שחלות עליו במועד קבלת הכספים בפועל.
האם קיים הסדר מס לגבי פדיון הרכיב ההוני של החיסכון הפנסיוני (ביטוחי מנהלים)? יש כמה אפשרויות לטיפול בנושא. חשוב ביותר להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון שמתמחים בנושאי פנסיה.
האם יש לי סיכוי לקבל החזרי מס סביב המעבר לפנסיה? חישוב המס הוא שנתי, לכן אם פרשת במהלך השנה ולא בסופה, ייתכן שתהיה זכאי להחזר מס שאותו ניתן לבקש בשנה שלאחריה. ייתכן שיש עוד אפשרויות ולכן כדאי להתייעץ בנושא עם רשות המסים או עם יועץ מס או רואה חשבון.

עבודה בגיל השלישי

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
האם אני יכול להמשיך בעבודתי מעבר לגיל הפרישה?
אם אני מתחיל לקבל פנסיה, וממשיך לעבוד במקום עבודה כלשהו, האם זה עשוי לפגוע בי?
 • גמלאי מתחת לגיל 60 שמקבל קצבת פנסיה תקציבית ומועסק בשירות המדינה או באחד המקומות הנכללים ברשימת הקופות הציבוריות במקביל לקבלת הפנסיה, והכנסתו הכוללת עולה סכום מסוים, יקבל קצבת פנסיה מופחתת כל עוד הוא ממשיך לעבוד.
 • גימלאי המקבל פנסיה ומשכורת ממקום עבודה נוסף, נחשב כמי שמקבל הכנסה מ-2 מקורות ועליו לבצע תאום מס אחרת ינוכה מהכנסתו המשנית מס הכנסה בשיעור המירבי (47%).
* למידע נוסף ראו: תיאום מס הכנסה לגמלאים המקבלים שכר ממקום עבודה בנוסף לקצבת פנסיה.
האם מעסיק מחויב להפריש לעובד לביטוח פנסיוני גם אחרי גיל הפרישה?
 • עובדים שעברו את גיל פרישת חובה (גיל 67) זכאים לביטוח פנסיוני כמו כל עובד במשק, למעט מקרים מסוימים המפורטים בהמשך, ולמעסיק אסור להפסיק את ההפרשות עבורם.
 • מעסיק רשאי שלא לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של עובד רק אם העובד פוטר או פרש מעבודתו הקודמת בגיל פרישת חובה או מאוחר יותר והוא מקבל קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי.
מה המשמעות של המשך העבודה מבחינת תשלום מס הכנסה?
 • עובד שממשיך לעבוד במקביל לקבלת קצבת פנסיה, עשוי להיות מחויב בתשלום מס הכנסה גבוה יותר, שכן יש לו מספר הכנסות.
 • ניתן לבצע תיאום מס הכנסה.
מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס.
מה המשמעת של המשך העבודה מבחינת תשלום דמי ביטוח לאומי?
 • עובד שהגיע לגיל פרישה ועודנו מועסק, מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים בגין הכנסותיו מעבודה. על המעסיק להעביר את דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי.
 • אם העובד מקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק), דמי הביטוח ישולמו על חשבון המעסיק בלבד (אין לנכות דמי ביטוח משכרו של העובד).
למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לעובדים המועסקים לאחר גיל פרישה.
האם זה שאני עובד יכול לפגוע בקצבת הזיקנה שלי? ייתכן, אבל רק בתקופה שבין גיל הפרישה לגיל 70.
האם אשלם מס הכנסה גם על הפנסיה?
 • ככלל, קצבת הפנסיה מחויבת במס הכנסה.
 • עם זאת חלק מהפנסיה עשוי להיות פטור ממס. למידע מפורט ראו חוזר מס הכנסה.
 • פעולות כמו היוון או משיכת רכיב הפיצויים עשויות להשפיע על גובה המס וגובה הפטור שיכול המבוטח לקבל.
חשוב ביותר להתייעץ עם גורם מקצועי (יועץ מס, רואה חשבון) לפני הפרישה ולפני קבלת החלטות על היוון או משיכת רכיב הפיצויים.
האם אשלם דמי ביטוח לאומי על קצבת הפנסיה?
 • שכיר שהגיע לגיל הפרישה ועודנו מועסק, מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיו מעבודה, אך לא מחויב בתשלום דמי ביטוח בגין הכנסתו מקצבת הפנסיה.
 • גמלאי שמקבל קצבת פנסיה במסגרת פרישה מוקדמת חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מקצבת הפנסיה למעט במקרים מסוימים.
 • למקבלי פנסיה מוקדמת שהם בעלי עיסוקים או מקורות הכנסה נוספים (כגון מקבל פנסיה מוקדמת העובד כעצמאי או כשכיר), שיעור דמי הביטוח הלאומי נקבע בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסות מעיסוקים אלה.
למידע נוסף ראו:
האם חוקי העבודה חלים גם על מי שעובד מעבר לגיל הפרישה?
 • בגדול כן. בחוקי העבודה אין מגבלת גיל לגבי עובדים מבוגרים.
 • אבל, עובד שהגיע לגיל פרישת חובה וממשיך לעבוד, ובמקביל החל לקבל קצבאות שאינן קצבאות של המוסד לביטוח לאומי (למשל קצבת פנסיה ממקום עבודה אחר), אינו זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני.
בנוסף, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות עובד או מועמד לעבודה מחמת גילו. למידע נוסף ראו איסור אפליית עובד מטעמי גיל.
מה יקרה אם בגיל הפרישה אמשיך לעבוד באותו מקום עבודה ואתפטר מאוחר יותר? במקרה הזה התפטרות לאחר גיל הפרישה תזכה את העובד בפיצויי פיטורים. מצד שני, אם העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש לאחר גיל פרישת חובה, והחליט להתפטר, הוא לא יהיה זכאי אוטומטית לפיצויי פיטורים. הזכאות לפיצויים במקרה כזה תהיה רק אם ההתפטרות נעשתה כתוצאה מנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים. הגיל כשלעצמו לא יהווה עילה להתפטרות המסכה בפיצויים.

הנחות והטבות לאזרחים ותיקים

שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
מה המשמעות של תעודת אזרח ותיק? תעודת אזרח ותיק נדרשת בהרבה מקומות לצורך קבלת הנחות. התעודה אמורה להישלח אוטומטית לתושבים בתוך 3 חודשים מהגיעם לגיל פרישה.
יש הנחה בארנונה?
 • אזרחים ותיקים זכאים להנחה בארנונה.
 • כדאי לבדוק מה גובה ההנחה הניתנת ביישוב שמתגוררים בו.
במקרה של מיעוט הכנסות ייתכן שעדיף לתבוע הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה.
מה לגבי תשלום אגרת הטלוויזיה? כדאי לבדוק אם יושם הפטור מאגרת טלוויזיה לאזרחים ותיקים.
 • החל מ-2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אך אם הגעתם לגיל פרישה לפני כן כדאי לוודא שקיבלתם את הפטור בתקופה שקדמה לביטול האגרה.
מה לגבי תשלומים בקופות חולים? כדאי לבדוק מהן האפשרויות לקבלת פטורים, הנחות וסיוע במימון במערכת הבריאות.
אלו הנחות נוספות קיימות? כדאי להיות מודעים להנחות כגון:

הנחות לאזרחים ותיקים מעוטי הכנסה

 • רוב הזכויות שמופיעות בחלק זה אמורות להיות מיושמות בצורה אוטומטית על-ידי העברת פרטים מביטוח לאומי (או הרשות לזכויות ניצולי השואה) לגורמים הרלוונטיים (חברת חשמל, תאגידי המים וכו'), אולם מבדיקות שנעשו בעבר ניראה שישנם מקרים של זכאים ה"נופלים בין הכיסאות" ולא זוכים להנחות. לכן, חשוב לבדוק לגבי כל הנחה אם היא אכן מיושמת בפועל.
שאלה מה לעשות? הערות המשך טיפול
איזה סיוע ניתן לחימום הבית? ייתכן שאתם זכאים למענק חימום: המענק אמור להיות משולם באופן אוטומטי בחודש אוקטובר אבל חשוב לוודא זאת!
איך ניתן להקל על הוצאות החשמל? שימו לב לזכויות הבאות: חשבון חשמל לדוגמה עם סימון ההנחה (לחצו על התמונה לתצוגה מלאה):

הנחה בחשבון החשמל לזכאים - חלק עליון.jpg

איך ניתן להקל על הוצאות המים? שימו לב לזכויות הבאות: ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי אבל חשוב לוודא זאת!
איך ניתן להקל על הוצאות קו הטלפון של בזק? שימו לב לזכויות הבאות: ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי אבל חשוב לוודא זאת!

שיקולים לגבי פדיון רכיב הפיצויים או העברתו לקצבה

 • ככלל, רכיב הפיצויים מופקד לקופת הגמל שבה מנוהל הביטוח הפנסיוני יחד עם כספי התגמולים המיועדים לקצבת הפנסיה, אולם בעת סיום העסקה במקום עבודה, העובד צריך להחליט על ייעוד כספי הפיצויים. הוא יכול לבחור בין 3 אפשרויות ואף לשלב ביניהן:
 • משיכת כספי הפיצויים עשויה להקטין את גובה קצבת הפנסיה בכ-1/3 בהשוואה למקרה שבו צורפו כספי הפיצויים לחיסכון הפנסיוני לצורך הפיכתם לקצבה חודשית. כמו כן משיכת הכספים עשויה להיות כרוכה בניכוי מס הכנסה (אם כי קיים פטור ממס עד תקרה מסוימת) וגם להקטין את גובה הפטור ממס שמוטל על קצבת הפנסיה עצמה.
 • במקרים שבהם שיקול הדעת הוא בידיכם, חשוב לבדוק מה הפער בין רמת ההוצאה שלכם לפני הפרישה (כעיקרון ההכנסות נטו מכל המקורות) לבין הכנסותיכם אחרי הפרישה.
 • מומלץ להתייעץ בנושא עם איש מקצוע (יועץ פרישה, רו"ח וכד').
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין