מוקד השירות הכונס הרשמי
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/Pages/default.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות הכונס הרשמי
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות