הפורטל עוסק בזכאותם של בני משפחה למזונות בעת פירוק התא המשפחתי.

בתי המשפט נוהגים לפסוק 3 סוגי מזונות:

  • מזונות אישה: דמי מזונות לבת/בן זוג (לרוב מזונות אישה), נועדו להבטיח את רמת החיים של האישה, ממועד הפרידה בין בני הזוג ועד למועד התרת קשר הנישואין.
  • מזונות ילדים: נועדו להבטיח את רמת החיים של ילדים הנמצאים בחזקת אחד מההורים או בחזקת אפוטרופוס.
  • מזונות בני משפחה נוספים: לדוגמה, מזונות הורים עבור קשישים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם, וילדיהם מסוגלים לכלכל אותם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים