הקדמה:

סרטן הוא שם כללי למחלות שונות שבהן מספר תאים בגוף מתחלקים בצורה בלתי מבוקרת, ליצירת גידול מקומי. במקרים מסוימים התאים נודדים ממקור הגידול הראשוני ליצירת גרורות בחלקים אחרים של הגוף. הטיפול בסרטן כולל סוגים שונים של טיפול, בהם כימותרפיה, הקרנות וטיפולים ביולוגיים ואימונותרפיים. כיום מקובל להניח כי קיימים כמה גורמים שמאיצים שינויים בהתנהגות התאים, בהם חשיפה לקרינה, חשיפה לחומרים כימיים, נגיפים, גורמים הורמונליים וגורמים סביבתיים, כגון זיהום אוויר.
אדם החולה במחלת הסרטן עשוי להיות מוכר כנכה, ובמקרה שמחלת הסרטן נגרמה כתוצאה מחשיפה לתנאים סביבתיים בשל תנאי העבודה, עשוי האדם החולה להיות מוכר כנכה מעבודה.

תרופות ומערכת הבריאות

נכות וגמלאות

טיפ
 • אדם עשוי לעמוד בתנאים המקימים זכאות הן לקצבת נכות כללית והן לקצבת נכות מעבודה, אך יצטרך לבחור בין הקצבאות ולא יוכל לקבל את שתיהן יחדיו.
 • טרם הגשת התביעה, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי כדי לקבל החלטה מושכלת בדבר מסלול הגמלאות המתאים ביותר.

קביעת נכות כללית

קביעת נכות מעבודה בשל מחלת מקצוע

 • עובד שחלה בעקבות התנאים במקום עבודתו, שולמו לו על כך דמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה, עשוי להיות זכאי לקצבה או מענק נכות מעבודה ולהטבות שונות.
 • לצורך הכרה במחלת הסרטן כמחלת מקצוע והכרה בחולה כנכה מעבודה, יש להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
 • לפרטים אודות הגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה והזכאויות השונות, ראו נכי עבודה.
 • מחלות סרטן אשר יוכרו כמחלות מקצוע:
  • סרטן אשר נגרם כתוצאה מהרעלה עקב המקצוע, למשל עובד במפעל ייצור שלקה בסרטן ריאות הנגרם כתוצאה מהרעלת כרום וניקל.
  • סרטן אשר נגרם כתוצאה מקרינה עקב המקצוע, למשל טכנאי רנטגן שלקה סרטן העצמות כתוצאה מקרינת X.
  • סרטן אשר נגרם מחשיפה עקב המקצוע לאחד או יותר מהחומרים הבאים:
   • אמינים ארומטיים.
   • אסבסט, אף אם אינה אסבסטוזיס המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
   • בנזן (בנזול), אף אם אינה הרעלת בנזול כרונית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
   • ויניל כלוריד.
   • זרניך, אף אם אינה הרעלת זרניך המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
   • כרומטים, אף שאינה התכייבות כרומית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.
   • ניקל וניקל קרבוניל.
   • פחמנים פוליציקלים ארומטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים