משפחות שמבקשות סיוע בשכר דירה צריכות לענות על התנאי "מיצוי כושר השתכרות"
ראו גם

אחד מתנאי הזכאות לסיוע בשכר דירה למשפחות הוא מיצוי כושר השתכרות.

 • משפחה תיחשב כממצה את כושר ההשתכרות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • לפחות אחד מבני הזוג עובד במשרה מלאה (100% משרה) על-פי אישור מהמעסיק, או מקבל דמי אבטלה שמבוססים על משרה מלאה (לפי אישור ממקום העבודה האחרון).
   • אם היקף המשרה לא מצוין באחוזים אלא בשעות, משרה מלאה תיחשב למי שעובדים לפחות 144 שעות בממוצע לחודש ומשתכרים לפחות 4,178.81 ₪ (ברוטו) בממוצע לחודש במשך 6 חודשים (75% משכר המינימום).
   • עובדי הוראה וגננות (כולל סייעות לגננות) צריכים להשתכר לפחות שכר מינימום (5,571.75 ₪), ללא תלות במספר שעות העבודה או היקף המשרה.
  • לעובדים עצמאים ממוצע ההכנסות (ברוטו) צריך להיות לפחות בשיעור שכר המינימום.
  • יש להם הכנסות מעבודה בנוסף לקצבה שאינה קצבת קיום (למשל: קצבת נכות בשיעור 60%-74% ללא תוספת תלויים, או קצבת אזרח ותיק/קצבת שאירים ללא השלמת הכנסה).
  • לאחד מבני הזוג נקבעה דרגת אי כושר של 60%-74% וההכנסה (ברוטו) מעבודה של אחד מבני הזוג היא בסך 2,785.88 ₪ לפחות (מחצית משכר המינימום).
 • משפחה שבראשה הורה עצמאי תיחשב כממצה כושר השתכרות גם במקרה שהאם עובדת במשרה חלקית, או כאשר היא מתקיימת רק מתשלום דמי מזונות מבן הזוג לשעבר.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים