תושבי יישובים שפונו במלחמת חרבות ברזל, ומיצו את זכאותם לדמי אבטלה, עשויים להיות זכאים למענק אבטלה, בגובה דמי האבטלה שהיו זכאים להם
המענק ישולם עבור החודשים ינואר עד אוגוסט 2024, אך אם התושבים יוחזרו ליישובם לפני כן, תופסק הזכאות במועד מוקדם יותר
תושבי יישובים אלה שעברו את גיל 67 עשויים להיות זכאים למענק מיוחד

תקציר

תושבי יישובים שפונו במלחמת חרבות ברזל, שאינם עובדים ומיצו את זכאותם לדמי אבטלה, עשויים להיות זכאים למענק אבטלה.

 • גובה המענק זהה לסכום דמי האבטלה שהיו מקבלים לכל יום אבטלה כפול מספר הימים שבהם לא עבדו.

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם תושבי ישראל
  2. בני 67-18
  3. כתובתם במרשם האוכלוסין היא באחד מהיישובים שפונו על פי החלטת הממשלה עקב מלחמת חרבות ברזל.
  4. הם מיצו את זכאותם לתשלום דמי אבטלה והם עונים על אחת מ-3 האפשרויות הבאות:
   • הם קיבלו דמי אבטלה באחד מהחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023, וניצלו את כל ימי האבטלה המגיעים להם.
   • הם קיבלו דמי אבטלה באחד מהחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023, ושנת האבטלה שלהם הסתיימה או תסתיים עד 31.08.2024.
   • הם הגישו תביעה לדמי אבטלה עבור תקופת אבטלה שהתחילה בשנת 2024, וניצלו את מספר הימים המירבי לקבלת דמי אבטלה (גם אם מדובר במובטל חוזר).

גובה המענק

 • סכום המענק לכל יום שבו התושב לא עבד, זהה לגובה דמי האבטלה ליום ששולמו לו בתקופת האבטלה.

התקופה שעבורה משולם המענק

 • למפונים העומדים בתנאי הזכאות, ישולם המענק עבור החודשים ינואר-אוגוסט 2024.
 • למרות זאת, אם התושבים יוחזרו ליישובם לפני כן, תופסק הזכאות במועד מוקדם יותר:
  • לתושבים שהותר לחזור ליישוביהם באופן מלא - תופסק הזכאות תוך 30 יום מהמועד שממנו הותר לתושבים לחזור.
  • לתושבים שהותר לחזור ליישוביהם באופן הדרגתי - תופסק הזכאות תוך 90 יום מהמועד שהחל ממנו הותר לתושבים לחזור.
דוגמה
למפונים מיישובים שהממשלה קיבלה החלטה שהם יכולים לחזור לביתם (כמו שדרות) – המענק ישולם עד 31.03.2024.

תהליך מימוש הזכות

 • הביטוח הלאומי ישלח הודעת sms למפונים שעשויים להיות זכאים למענק, ובו יתבקשו לעדכן אם הם עובדים או לא.
 • אם המפונים זכאים למענק, יעביר המוסד לביטוח לאומי את סכום המענק לחשבון הבנק של הזכאים.
טיפ
ניתן לפנות לבירורים ולשאלות נוספות באמצעות צ'אט עם נציג הביטוח הלאומי או באמצעות המוקד הטלפוני שמספרו *6050.

חשוב לדעת

 • המענק לא ייחשב להכנסה, כלומר: מקבלי המענק לא יידרשו לשלם מס הכנסה או ביטוח לאומי עבורו, וקבלת המענק לא תפגע בזכויות ובהטבות אחרות שמותנות במבחני הכנסות, כמו מענק עבודה, הנחות בארנונה וקצבאות שונות.
 • תושבי יישובים אלה שעברו את גיל 67 ולכן אינם זכאים לדמי אבטלה, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד. למידע נוסף ראו מענק מיוחד למפונים בגיל 67 ומעלה שאינם עובדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים