הקפאה:מענק לאלמנות/ים של ניצולי שואה, אשר קיבלו בעבר תגמולים למשך 36 חודשים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".

הקדמה:

החל משנת 2017, בני זוג של נפטרים שהוכרו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או חוק נכי המלחמה בנאצים ואשר קיבלו בעבר תגמולים מתוקף היותם בני זוג כאמור למשך 36 חודשים, זכאים מענק רבעוני בסך 2,500 ש"ח (10,000 ש"ח בשנה)
זכאות זו מתייחסת לאלמנות/ים של ניצולי שואה שנפטרו בתקופה שבין חודש אוגוסט 1995 לחודש יוני 2011, אשר קיבלו בזמנו קצבה למשך 36 חודשים מהרשות לזכויות ניצולי השואה
אלמנות/ים של ניצולי שואה אשר נפטרו החל מיום 01.06.2011, כבר זכאים לתגמול אלמנים לכל החיים. לפרטים נוספים ראו: תגמול לשאירים של ניצולי שואה שקיבלו תגמול ממשרד האוצר


אלמנות/ים של ניצולי שואה או נכי המלחמה בנאצים אשר קיבלו בחייהם תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר או תגמול לנכי המלחמה בנאצים ,ולאחר פטירתם של בני זוגם ניצולי השואה, קיבלו קיצבה למשך 36 חודשים, זכאים החל משנת 2017 למענק רבעוני בסך 2,500 ₪ (10,000 ש"ח לשנה).

  • זכאות זו מתייחסת לאלמנות/ים של ניצולי שואה שנפטרו בתקופה שבין חודש אוגוסט 1995 לחודש יוני 2011, אשר קיבלו בזמנו קצבה למשך 36 חודשים מהרשות לזכויות ניצולי השואה
  • אלמנות/ים של ניצולי שואה אשר נפטרו החל מיום 01.06.2011, כבר זכאים לתגמול אלמנים לכל החיים. לפרטים נוספים ראו:תגמול לשאירים של ניצולי שואה שקיבלו תגמול ממשרד האוצר.
  • הרשות לזכויות ניצולי שואה פועלת לאיתור יזום של הזכאים, ולפיכך בשלב זה אין צורך לפנות בעניין למשרדי הרשות.
  • המענקים לשני הרבעונים הראשונים של שנת 2017 ישולמו עד סוף חודש יוני.

מי זכאי?

  • אלמנות/נים של ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בכל התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

* הרשות לזכויות ניצולי השואה פועלת לאיתור יזום של הזכאים, ולפיכך בשלב זה אין צורך לפנות בעניין למשרדי הרשות.

פסקי דין

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.
  • ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים