בני 67 ומעלה שאינם עובדים וכתובת מגוריהם הרשומה במרשם האוכלוסין היא ביישוב שפונה עקב מלחמת חרבות ברזל, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד מהמוסד לביטוח הלאומי
המענק ישולם עבור החודשים ינואר עד אוגוסט 2024, אך אם התושבים יוחזרו ליישובם לפני כן, תופסק הזכאות במועד מוקדם יותר
גובה המענק לכל יום הוא 75% מהשכר החודשי הממוצע ב-3 החודשים בהם קיבלו הזכאים את השכר הגבוה ביותר מתוך 6 החודשים שקדמו להפסקת עובדתם, חלקי 30, ולא יותר מ-134 ₪ לכל יום

תקציר

בני 67 ומעלה שאינם עובדים, והם רשומים כתושבים ביישוב שפונה עקב מלחמת חרבות ברזל, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי אם הם עומדים בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם תושבי ישראל
  2. בני 67 ומעלה
  3. הם מפונים שכתובת המגורים שלהם במרשם האוכלוסין היא באחד מהיישובים שפונו על פי החלטת הממשלה עקב מלחמת חרבות ברזל.
  4. הם עונים על אחת מ-3 האפשרויות הבאות:
   • הם לא עובדים וקיבלו באחד מהחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023 מענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67.
   • הם שכירים ועבדו החל מ-01.01.2024 לפחות 3 חודשים רצופים טרם פוטרו או הוצאו לחל"ת של 30 ימים לפחות.
   • הם קיבלו דמי אבטלה בחודש אוקטובר 2023 ואילך, ותשלום האבטלה הופסק כיוון שהגיעו לגיל 67.

גובה המענק

 • גובה המענק לכל יום הוא 75% מהשכר החודשי הממוצע ב-3 החודשים, שבהם קיבלו הזכאים את השכר הגבוה ביותר מתוך 6 החודשים שקדמו להפסקת עבודתם, חלקי 30.
דוגמה
 • עובד בן 68 המתגורר ביישוב שפונה על פי החלטת הממשלה, פוטר מעבודתו ב-01.11.2023
 • העובד קיבל מענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67 בחודשים נובמבר ודצמבר 2023
 • שכרו ב 6 - החודשים האחרונים שקדמו להפסקת עבודתו היה:
  • בחודש אוקטובר 2023 - 3,000 ₪ ברוטו
  • בחודש ספטמבר 2023 - 3,400 ₪ ברוטו
  • בחודש אוגוסט 2023- 3,800 ₪ ברוטו
  • בחודש יולי 202 2023 - 3,600 ₪ ברוטו
  • בחודש יוני 2023 - 3,200 ₪ ברוטו
  • בחודש מאי 2023 - 3,100 ₪ ברוטו
 • בחישוב המענק יילקחו בחשבון 3 החודשים עם השכר הגובה: יולי, אוגוסט, ספטמבר 2023
 • סך השכר ב-3 החודשים האלו הוא: 10,800 ₪ = 3,400+3,800+3,600
 • השכר הממוצע ב-3 חודשים אלו הוא: 3,600 ₪ = 10,800:3
 • 75% מהשכר הממוצע ב-3 חודשים אלו הוא: 2,700 ₪ = 3,600 X‏ 75%
 • גובה המענק עבור כל יום הוא: 90 ₪ = 2,700:30.
 • בכל מקרה גובה המענק לא יעלה על 134 ₪ ליום.
 • המענק יינתן רק עבור מספר הימים בחודש שבהם מבקש המענק לא עבד.
 • ניתן לחשב את גובה המענק באמצעות מחשבןו המוסד לביטוח לאומי.

התקופה שעבורה משולם המענק

 • למפונים העומדים בתנאי הזכאות, ישולם המענק עבור החודשים ינואר-אוגוסט 2024.
 • למרות זאת, אם התושבים יוחזרו ליישובם לפני כן, תופסק הזכאות במועד מוקדם יותר:
  • לתושבים שהותר לחזור ליישוביהם באופן מלא - תופסק הזכאות תוך 30 יום מהמועד שממנו הותר לתושבים לחזור.
  • לתושבים שהותר לחזור ליישוביהם באופן הדרגתי - תופסק הזכאות תוך 90 יום מהמועד שהחל ממנו הותר לתושבים לחזור.
דוגמה
למפונים מיישובים שהממשלה קיבלה החלטה שהם יכולים לחזור לביתם (כמו שדרות) – המענק ישולם עד 31.03.2024.

תהליך מימוש הזכות

 • הביטוח הלאומי ישלח הודעת sms למפונים שעשויים להיות זכאים למענק, ובו יתבקשו לעדכן אם הם עובדים או לא.
 • אם המפונים זכאים למענק, יעביר המוסד לביטוח לאומי את סכום המענק לחשבון הבנק של הזכאים.
טיפ
ניתן לפנות לבירורים ולשאלות נוספות באמצעות צ'אט עם נציג הביטוח הלאומי או באמצעות המוקד הטלפוני שמספרו *6050.

חשוב לדעת

 • המענק לא ייחשב להכנסה, כלומר: מקבלי המענק לא יידרשו לשלם מס הכנסה או ביטוח לאומי עבורו, וקבלת המענק לא תפגע בזכויות ובהטבות אחרות שמותנות במבחני הכנסות, כמו מענק עבודה, הנחות בארנונה וקצבאות שונות.
 • תושבי ישובים אלה בגיל 67-18 שאינם עובדים ומיצו את זכאותם לדמי אבטלה, עשויים לקבל מענק אבטלה בגובה דמי האבטלה שהיו זכאים להם. למידע נוסף ראו מענק אבטלה למפונים שאינם עובדים ושמיצו את זכאותם לדמי אבטלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים