שאיריו של מי שקיבל קצבת שירותים מיוחדים זכאים למענק פטירה
המענק הוא בסך 9,613 ₪ (נכון לשנת 2023)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

שאיריו של מי שקיבל קצבת שירותים מיוחדים זכאים למענק פטירה חד-פעמי.

 • המענק הוא בסך 9,613 ₪, נכון לשנת 2023.

מי זכאי?

 • בני הזוג של נפטרים שקיבלו מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שירותים מיוחדים.
 • במקרה שאין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, בתנאי שהוא עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי.
  • ילד שיענה על הגדרת ילד בתוך שנה ממועד הפטירה, יהיה זכאי לקבל את מענק הפטירה.
  • אם מדובר בילד שמונה לו אפוטרופוס, המענק ישולם לאפוטרופוס או למי שנושא בהוצאות החזקת הילד.
 • מענק פטירה משולם גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, במקרה שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  • בן/בת הזוג של המנוח היה זכאי למענק פטירה.
  • בן/בת הזוג של המנוח נפטר/ה בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ומענק הפטירה לא שולם.
  • אין למנוח ילד.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים