הקדמה:

מענק פטירה משולם לשאיריהם של נפטרים שקיבלו קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתנאים
המענק הוא בסך 8,915 ש"ח, נכון לשנת 2020
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק פטירה חד פעמי בסך 8,915 ש"ח, (נכון ל-2020) משולם לשאירים של מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • בן/בת הזוג של הנפטר שקיבל את הקצבה.
 • במקרה שאין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, העונה על תנאי הזכאות.
  • ילד שיענה על הגדרת ילד בתוך שנה ממועד הפטירה, גם יהיה זכאי לקבל את מענק הפטירה.
  • אם מדובר בילד שמונה לו אפוטרופוס, המענק ישולם לאפוטרופוס או למי שנושא בהוצאות החזקת הילד.
 • מענק פטירה משולם גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, במקרה שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  • בן/בת הזוג של המנוח היה זכאי למענק פטירה.
  • בן זוגו של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ומענק הפטירה לא שולם.
  • אין למנוח ילד.
 • אם הנפטר הוא ילד שקיבל גמלת ילד נכה, הוריו זכאים למענק.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת