הקדמה:

ניצולי שואה שהיו עובדי כפייה, אשר קיבלו בעבר תשלום מקרן "זיכרון, אחריות ועתיד" ובנוסף מקבלים הבטחת הכנסה היו זכאים בעבר למענק שנתי לעובדי כפיה בסך 4,743.24 ש"ח,
בעקבות החלטה מינהלית שהתקבלה, החל מחודש מאי 2016, זכאים ניצולי שואה אלה ל תגמול חודשי לפי חוק ההטבות, במקום המענק השנתי לעובדי כפיה ששולם להם כאמור וה מענק שנתי לפי חוק ההטבות לניצולי שואה
התגמול החודשי המינימלי יהיה בגובה 25% נכות, בסך 2,200 ש"ח (נכון לשנת 2016)
הרשות לזכויות ניצולי השואה תשלם את התגמול החודשי באופן אוטומטי החל מחודש אוגוסט 2016. התגמול ישולם רטרואקטיבי מחודש מאי 2016
ניצולי שואה אלה לא ידרשו להחזיר את המענקים השנתיים שקיבלו עד חודש אוגוסט 2016