פורטל זה מרכז מידע בכל הנוגע לזכאויות ולהטבות המגיעות לבני משפחותיהם של אלו שנהרגו כתוצאה מפעולות איבה.

למרבה הצער, ישנם מקרים בהם פגיעתן של פעולות האיבה מובילות לתוצאה החמורה ביותר של אובדן חיים.
פורטל משפחות חללי פעולות איבה מרכז מידע לגבי קשת התגמולים וההטבות המגיעים לבני משפחותיהם של אלו אשר נספו כתוצאה מפעולות איבה. בפורטל ניתן למצוא מידע הנוגע לסיוע במימון הקבורה וההנצחה של הנספים, כמו גם מידע לגבי תגמולים, הטבות וזכאויות שונות המגיעים לבני משפחות הנספים.ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים