משרד האנרגיה אחראי על משקי האנרגיה ומשאבי הטבע: חשמל, דלק, גז בישול, גז טבעי, שימור אנרגיה, מים, ביוב, חיפושי נפט, מחצבים, מחקר מדעי האדמה והים ועוד. כמו כן, המשרד מפקח על הגופים הציבוריים והפרטיים המעורבים בתחומים אלו, ופועל להבטחת מענה הולם לצרכי האנרגיה והתשתית המשתנים של המשק.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:רחוב בנק ישראל 7, ירושלים, ת"ד 36148
טלפון:1-700-50-70-30
פקס:04-8660189

תפקיד

  • פיקוח על משקי האנרגיה ומשאבי הטבע.

פנייה מקוונת למשרד האנרגיה

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות