הקדמה:

2 נשים הביאו לעולם תאומים באמצעות תרומת זרע אנונימית וכעבור 4 שנים, נולד להן ילד נוסף
הן ביקשו צו הורות פסיקתי שיכיר בהורות של שתיהן על שלושת הילדים, שתוקפו יהיה רטרואקטיבי מרגע הלידה
בית המשפט פסק כי יש לתת להן את צווי ההורות המבוקשים וכי הם יחולו רטרואקטיבית, מרגע לידתו של כל ילד
העובדה כי חל שיהוי בבקשת צווי ההורות עבור התאומים בני החמש, לא מנעה מבית המשפט להחליט כי צו ההורות יחול רטרואקטיבית

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו
מס' תיק:
26379-06-18
תאריך:
07.01.2019
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.
 • 2 נשים שחיות בזוגיות חד מינית מזה עשר שנים ומקיימות יחד משק בית משותף מזה חמש מהן, עתרו למדינה בבקשה שיוכרו כשתי האמהות של 3 ילדים שהביאו יחד לעולם באמצעות תרומות זרע אנונימיות.
 • לשתי הנשים תאומות בנות חמש, ותינוק בן שנה, כולם מאותו תורם זרע. בת זוג אחת ילדה את התאומות, והשנייה את אחיהן הקטן.
 • אחרי לידת בן הזקונים, עתרו הנשים בבקשה למתן צו הורות לאם הלא-ביולוגית. באותה הזדמנות, ביקשו גם כי יינתן צו הורות לבת הזוג השנייה, כלפי התאומות, שהיא אינה האם הביולוגית שלהן. יצוין כי במהלך כל חמש השנים, בנות הזוג לא עתרו בבקשה זו בנושא התאומות.
 • המדינה לא התנגדה למתן צו הורות רטרואקטיבי לתינוק - כלומר שיהיה תקף מרגע לידתו. עם זאת, לגבי התאומות, המדינה הסכימה לבקשת בנות הזוג לתת צו הורות לאם הלא-ביולוגית, אך התנגדה לכך שיחול רטרואקטיבית וטענה כי עליו לחול מעתה והלאה, בנימוק שהשיהוי בבקשת צו ההורות מהווה סיבה לא להכיר בהורות החל מרגע הלידה.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט החליט להעניק צווי הורות רטרואקטיביים כלפי כל שלושת הילדים. הוא דחה את טענות המדינה, כי בשל השיהוי אין להכיר בצו ההורות כלפי התאומות באופן רטרואקטיבי.
 • בית המשפט נימק את החלטתו בכך שבנות הזוג מוכרות כזוג בקהילה, השתתפו יחד בתהליך ההפריה, נושאות את אותו שם משפחה, לשלושת האחים יש את אותו שם משפחה ואף זיקה גנטית. כל אלה יחד מובילים למסקנה כי מדובר במשפחה מהרגע בו הילדים נולדו ויש להכיר בה ככזו.
 • בית המשפט ציין כי אין לתת משמעות מכרעת לתאריך בו הוגשה הבקשה לצו ההורות, ואין בתאריך זה כדי לשלול את האפשרות להעניק צו הורות רטרואקטיבי.

משמעות

 • למועד הגשת הבקשה לצו ההורות אין משמעות מכרעת בהחלטה האם להעניק צו שיחול באופן רטרואקטיבי, כלומר שההורה הלא ביולוגי ייחשב כהורה מרגע הלידה.
 • במקרים מסוימים אפשר להעניק צו הורות רטרואקטיבי גם אם הבקשה למתן הצו הוגשה בחלוף מספר שנים מאז הלידה.

חשוב לדעת

 • פסק דין זה עומד בסתירה לתנאים למתן צו הורות פסיקתי, שגובשו על ידי צוות בין משרדי שמונה על ידי משרד העבודה והרווחה. על פי התנאים שגובשו, למועד בו מוגשת הבקשה לצו ההורות יש השפעה על הצורך בתסקיר לשם מתן צו הורות וכן על האפשרות שצו ההורות יחול רטרואקטיבית. עמדת היועץ המשפטי לממשלה הוצגה בפני בית המשפט לענייני משפחה בתיק אחר, ושימשה בסיס להענקת צו הורות רטרואקטיבי באותו מקרה. למידע על פסק הדין ראו כאן.
 • בית המשפט העליון טרם דן בסוגיה זו ועל כן טרם ניתנה הלכה מחייבת.

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו