פורטל נגישות עוסק בהיבטים של נגישות לאנשים עם מוגבלות - נגישות בתחבורה, בקבלת שירות ציבורי, בלימודים ועוד.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נחקק בשנת 1998 במטרה להגן על כבודם של אנשים עם מוגבלות ולהבטיח את השתתפותם השווה בחברה. בשנת 2005 נוסף לחוק פרק שעוסק בנגישות, שקובע את החובה להנגיש תשתיות, מבנים ושירותים כדי לאפשר את השתתפותם של אנשים אלה. פורטל זה עוסק בהיבטים השונים של הנגישות.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

ראו בנוסף

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים