עובד המקבל מענק פרישה חייב לשלם עליו מס הכנסה שמנוכה מכספי המענק עצמו
גובה המס יחושב על פי מדרגת המס השולי של העובד בעת קבלת המענק בפועל
אם גובה המענק בצירוף כספי פיצויי הפיטורים וסכומים נוספים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו לא עולים על התקרה שנקבעה בחוק (משכורת חודשית לכל שנת עבודה ולא יותר מ-13,310 ₪ כפול מספר שנות העבודה), יהיו סכומי המענק פטורים ממס הכנסה


כספי מענק פרישה חייבים בתשלום מס הכנסה.

  • אם כספי המענק בצירוף סכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו (כמו פיצויי פיטורים שאינם נשארים בקופת הגמל, פדיון ימי מחלה, תשלום חלף הודעה מוקדמת וכיו"ב) אינם עולים על התקרה (משכורת חודשית לכל שנת עבודה ולא יותר מ-13,310 ₪ לכל שנת עבודה אצל המעסיק, נכון ל- 2023), יהיו סכומים אלה פטורים מתשלום מס. במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור נוסף. למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה על מענק פרישה המשולם לעובד עם סיום יחסי עבודה.
  • על כל סכום שמעבר לתקרה הפטורה ממס ושהגיע לידי העובד עקב סיום עבודתו (בין אם ישירות מהמעסיק ובין אם על-ידי שחרור כספים המופקדים בקופת הגמל), יחויב העובד במס הכנסה על-פי מדרגות המס שחלות עליו במועד קבלת התשלום בפועל.
  • כאשר הסכום הכולל של הכספים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו עולה על התקרה ומחויב במס הכנסה, רשאי העובד לבקש ממס הכנסה לפרוס את המס, כלומר להתייחס לסכום כאילו התקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים (לכל היותר 6 שנים) ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה. ניתן לפרוס את המס לאחור או קדימה. הדבר עשוי להשתלם (אם כי לא תמיד) מבחינת גובה המס שיידרש העובד לשלם. חשוב להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לפני בקשת הפריסה כדי לוודא את כדאיותה. למידע נוסף ראו פריסת תשלום מס הכנסה על מענק פרישה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • יש להשלים את מילוי הטפסים הנדרשים לצורך סיכום ההעסקה מול המעסיק (ובעיקר טופס 161א, שבמסגרתו על העובד לציין אם בכוונתו למשוך את כספי פיצויי הפיטורים המופקדים בקופות הגמל או לייעד אותם לקצבה או לרצף פיצויים).
  • יש לגשת לפקיד השומה, להגיש את טופס 161 שמילא המעסיק, ולקבל ממנו הנחיות לגבי מיסוי הכספים.
  • את ההנחיות יש להגיש הן למעסיק (אם הוא משלם את הפיצויים במזומן) והן לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני.
  • המעסיק ינכה את מס ההכנסה במקור מהתשלום שאותו הוא מעביר לידי העובד.

חשוב לדעת

  • מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון, יועץ מס או יועץ פנסיוני לפני קבלת החלטה בעניין.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים