מידע כללי על הזכויות הקשורות למוסד הנישואין בישראל

זוגות רבים בוחרים למסד את מערכת היחסים שלהם באמצעות מוסד הנישואין. פורטל זה מרכז מידע הנוגע לנישואין ולזוגות נשואים, לרבות הטבות ומענקים שניתנים לזוגות נשואים, חופשה ביום החתונה, הסכמים משפטיים בין בני הזוג ועוד.

שימו לב: בכל הקשור למעמד האישי, נושא הדת והלאום הינם בעל משמעות משפטית בישראל. מידע הנוגע ליהודים בלבד ניתן למצוא בפורטל נישואין בין יהודים; מידע הנוגע לנישואין באוכלוסיה הערבית ניתן למצוא בפורטל נישואין וגירושין - ערבית


ארגוני סיוע

גורמי ממשל