הפורטל מרכז מידע לגבי זכויותיהם של נכי צה"ל- זכויות כלליות הניתנות למי שנקבעה להם נכות מכח חוקים שונים, וכן מקצת מהזכויות שנקבעו להם ספציפית בחוק הנכים (תגמולים ושיקום).

זהו פורטל ראשוני בלבד. למידע מקיף לגבי זכויותיהם הספציפיות של נכי צה"ל, ראו באתר אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

חיילים בשירות קבע

הערת עריכה
ב31.12.22 נכנס לתוקף תיקון לחוק הנכים שמשפיע גם על חוק התגמולים לנפגעי איבה ונכי צה״ל. יש 2 ג׳ירות בנושא (3279,3281) ותזכורת ביומן
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:00, 17 בינואר 2022 (IST)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים