הקדמה:

הליך הוצאת דרכון או תעודת זהות ביומטריים מחייב מתן טביעות אצבע, אך לא את שמירתן במאגר
כל תושב/ת ישראל או אזרח/ית ישראל זכאים לבקש כי טביעות האצבע שלהם לא יישמרו במאגר הביומטרי הממשלתי
מי שמסכימים לשמירת טביעת האצבעות במאגר זכאים לקבל תעודה/דרכון עם תוקף עד 10 שנים, ומי שלא מסכימים- ל-5 שנים
למידע נוסף ראו הוצאת דרכון וכן הוצאת תעודת זהות ביומטרית באתר השירותים הממשלתי


הוצאת דרכון או תעודת זהות ביומטריים מחייבת מתן טביעות אצבע, אך אינה מחייבת את שמירתן במאגר הביומטרי הממשלתי. בשל כך, זכותו של כל אדם לסרב לשמירת טביעות אצבעותיו במאגר זה.

 • כל מי שטביעות האצבע שלהם נשמרו במאגר הביומטרי, רשאים לבקש למחוק אותן מהמאגר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לסרב לשמירת טביעות האצבע ניתנת באופן אוטומטי בלשכות הרישום והאוכלוסין של משרד הפנים בעת הוצאת הדרכון או תעודת הזהות.
 • בלשכה יבוצע צילום תווי פנים של המבקשים ודוגמת טביעות אצבע של שתי האצבעות המורות שלהם.
 • שמירת תמונת הפנים במאגר הממשלתי היא חובה, אך שמירת טביעות האצבע אינה בגדר חובה.
 • מי שמסכימים לשמירת טביעת האצבעות במאגר זכאים לקבל תעודה/דרכון עם תוקף עד 10 שנים, ומי שלא מסכימים- ל-5 שנים.

בקשה למחיקת טביעות האצבע מהמאגר

 • מי שבעת הנפקת תעודת הזהות או הדרכון לא סירבו לשמירת טביעות האצבע במאגר הביומטרי אך כעת מעוניינים למחוק אותן מהמאגר, רשאים לבקש למחוק אותן.
 • לשם כך עליהם לקבוע תור לאחת מלשכות רשות ההגירה והאוכלוסין באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה או בטלפון *3450 , ולהגיע עם תעודת הזהות או הדרכון הנוכחיים.
 • יש למלא ולהגיש בלשכה טופס בקשה למחיקת טביעות אצבע שהוכללו במאגר הביומטרי.
 • קטינים (מי שגילם מתחת ל-18) או אנשים שמונה להם אפוטרופוס רשאים לבקש בעצמם את המחיקה על גבי טופס בקשה מתאים (לא נדרשת חתימה נוספת של נציג מטעמם).
  • הורים של קטינים ואפוטרופוסים רשאים אף הם לבקש את המחיקה עבור הקטינים או האדם שמונו לו כאפוטרופוס, אם ימלאו ויחתומו על טופס זה.
 • על מגישי הבקשה להחזיר את תעודת הזהות/הדרכון שברשותם, כדי שיבוטלו.
 • יש להגיש בקשה חדשה לתעודת זהות ביומטרית או לדרכון ביומטרי, שתוקפם יהיה ל-5 שנים.

חשוב לדעת

 • מלבד לתוקף המקוצר של הדרכון או תעודת הזהות שניתנו למי שאינם מסכימים לשמירת טביעות אצבעותיהם, לא אמור להיות הבדל בשירות שניתן למי שמסרבים לשמירת הטביעות במאגר הממשלתי.

הרחבות ופרסומים