הקדמה:

עובדים ועובדות שהביאו לעולם ילד או אימצו ילד, וכן הורי אומנה צריכים/ות לעדכן בהקדם את פרטיהם האישיים בטופס 101 ולהגישו למעסיק בהקדם (ורצוי עוד באותה שנה)
עדכון טופס 101 חיוני לצורך קבלת נקודות זיכוי ממס הכנסה כבר במהלך השנה שבה נולד הילד או התקבל לאימוץ או לאומנה, כולל תשלום רטרואקטיבי מתחילת השנה
שווי ההטבה יכול להגיע ל-3,924 ש"ח בשנה שבה נולד הילד או התקבל לאימוץ או לאומנה, ואף ל-10,464 ש"ח במקרים של הורים שאינם בני זוג
עובד/ת שיצא/ה לחופשת לידה עשוי להיות זכאי להטבת מס נוספת הנובעת מחישוב המס מחדש לאור הירידה בהכנסותיו בשל השהות בחופשת הלידה
עובד/ת שלא הספיק/ה לעדכן את טופס 101 בשנת המס שבה נולד הילד או התקבל לאימוץ או לאומנה, יכול לבדוק את זכאותו להחזר מס הכנסה בשנה שלאחר מכן
שימו לב
דף זה מתייחס לעדכון פרטים בטופס 101 עקב לידה אימוץ או קבלת ילד לאומנה
למידע על עדכון הטופס בשל שינויים אחרים במצב האישי של העובד ולמידע על מילוי הטופס בתחילת העבודה או בתחילת שנת המס ראו טופס 101.

עובד/ת שהוא הורה (כולל הורה ביולוגי, הורה מאמץ או הורה אומנה) זכאי לנקודות זיכוי במס הכנסה (שמקטינות את גובה המס שהוא משלם על הכנסתו מעבודה או מעסק), וזאת החל מהשנה שבה נולד הילד או התקבל לאימוץ או אומנה.

 • שווי ההטבה יכול להגיע ל-3,924 ש"ח בשנה שבה נולד הילד או התקבל לאימוץ או לאומנה, ואף ל-10,464 ש"ח במקרים של הורים שאינם בני זוג.
שימו לב
במקרה שהעובד/ת יצא/ת לחופשת לידה, גובה הטבת המס עשוי להיות אף גבוה יותר, וזאת עקב חישוב מס מחדש רטרואקטיבית מתחילת השנה, אשר יביא בחשבון את ההקטנה בהכנסות שנובעת מחופשת הלידה.
 • עובד שכיר יכול לקבל את הטבה במהלך השנה שבה נולד הילד או התקבל לאימוץ או לאומנה, באמצעות עדכון טופס 101 שאותו יש להגיש אל מעסיקו לפני שמסתיימת שנת המס.
 • ללא מילוי הטופס, לא יוכל העובד לקבל את ההטבה, גם אם עדכן את מעסיקו על השינוי במצבו המשפחתי.
 • לא ניתן לעדכן את טופס 101 לאחר תום שנת המס. עובד או עובדת שלא עדכנו את הפרטים בטופס 101 במהלך השנה שבה נולד הילד או התקבל לאימוץ או לאומנה, יוכלו לבדוק את זכאותם להחזר מס הכנסה בשנה שלאחר מכן.
דוגמה
 • יולדת שילדה במהלך חודש דצמבר וחזרה מחופשת הלידה בחודש מרץ בשנה לאחר מכן (להסבר מפורט ראו כאן).
 • עובד שבת זוגו ילדה בשבוע האחרון של דצמבר, והוא שהה בחופשת אבהות וחזר לעבודה רק בינואר

נקודות הזיכוי שניתן לקבל

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

 • עובדת שכירה שילדה במהלך השנה
 • בן/בת זוג של יולדת
 • עובד שכיר שהביא להולם ילד בהורות משותפת במהלך השנה
 • עובד שכיר שקיבל ילד לאימוץ במהלך השנה
 • עובד/ת שכיר/ה שהביא/ה לעולם ילד בהליך פונדקאות בארץ (הורים מיועדים) או בחו"ל במהלך השנה
 • עובד שכיר שבמהלך השנה קיבל כהורה ילד לאומנה

למי ואיך פונים

 • על העובד למלא את טופס 101, על כל חלקיו (גם אם הוא הוא מילא אותו בתחילת השנה או בתחילת העבודה).
  • יש למלא את פרטי המעסיק בסעיף א' ואת פרטי העובד בחלק ב'.
  • יש למלא בסעיף ז' את פרטי השינוי במצב המשפחתי, כלומר:
   • תאריך הלידה או קבלת הילד לאימוץ או לאומנה
   • תיאור האירוע (לידה, קבל הילד לאימוץ או לאומנה)
   • תאריך ההודעה למעסיק
   • חתימת העובד/ת
  • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה. יש לסמן √ בטור 1 ליד כל ילד שנמצא בחזקתך. יש לסמן √ בטור 2 ליד כל ילד שעבורו את/ה מקבל/ת קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי.
  • על אמהות לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 7 ("בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג") בסעיף ח' בטופס.
  • על אבות נשואים או ידועים בציבור (החיים עם בנות זוגן באותו משק בית) לסמן ב- √ ולמלא את המידע הנדרש במשבצת מס' 8 ("בגין ילדיי הפעוטים") בסעיף ח' בטופס.
  • על אבות במשפחה חד הורית לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 7 ("בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג") בסעיף ח' בטופס.
  • על הורה גרוש או פרוד או שחי בנפרד מההורה השני שהילדים לא בחזקתו לסמן ב- √ את משבצת מס' 8 ("בגין ילדיי הפעוטים") בסעיף ח' בטופס ולמלא את המידע הנדרש.
  • הורה גרוש/ה, הורה רווק, הורה אלמן או הורה פרוד אשר חי בנפרד מההורה השני (ע"פ אישור פקיד שומה), מגדל את הילדים ולא מקיים משק בית משותף עם אדם אחר, צריך/ה לסמן את המשבצות הבאות:
   • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה.
   • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 6 ("אני הורה במשפחה חד הורית החי בנפרד").
   • בנוסף, יש לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצת מס' 7 באותו סעיף.
  • עובד שהוא הורה אחד (כשלילד אין הורה נוסף בחיים או שההורה השני אינו ידוע) צריך למלא את הסעיפים הבאים:
   • בסעיף ג', יש למלא את פרטי הילדים שבשנת המס טרם ימלאו להם 19 שנה.
   • בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 9 ("אני הורה יחיד לילדיי שבחזקתי").
   • בנוסף, יש לסמן ב- √ את המקומות הרלוונטיים במשבצות מס' 7 ו- 8 באותו סעיף.
 • יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח שבו מעודכן השינוי במצב המשפחתי.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב
 • לפי החוק, יש להגיש את טופס 101 תוך 7 ימים מיום לידת הילד או קבלתו לאימוץ או לאומנה.
טיפ
לצורך קבלת הטבת המס כבר במהלך השנה שבה נולד הילד או התקבל לאימוץ או לאומנה. חשוב לעדכן את הפרטים עוד לפני שמסתיימת שנת המס.

חשוב לדעת

 • נקודות זיכוי להורה ניתנות עבור כל שנת המס, גם הלידה התרחשה בסוף השנה. לפיכך עובד/ת שעדכן את טופס 101 עוד באותה שנה שבה נולד הילד או התקבל לאימוץ או לאומנה, עשוי לקבל החזרי מס ישירות לשכר רטרואקטיבית מתחילת השנה (כולל עבור התקופה שלפני הלידה).
 • עובד/ת שלא הספיק/ה לעדכן את טופס 101 לפני סוף שנת המס, יוכל להגיש בקשה להחזר מס הכנסה. למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה לאישה אחרי חופשת לידה.
 • עובד/ת שזכאי/ת לנקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 18, יכול/ה לבחור אם לקבל נקודה אחת מתוך 1.5 הנקודות בשנת המס שבה נולד הילד או התקבל לאימוץ או לאומנה או בשנת המס שלאחריה (לשם כך יש למלא את טופס 116ד, הן בשנת הלידה או האימוץ והן בשנה שלאחריה).
טיפ
לפעמים השכר בשנת הלידה או האימוץ נמוך יותר בהשוואה לשכר שבשנה העוקבת (למשל בשל חופשת לידה או היעדרויות אחרות הקשורות להריון או לתהליך ההורות), ולכן ייתכן שמשתלם לדחות את קבלת נקודת הזיכוי לשנה המאוחרת יותר. מומלץ לבדוק זאת מראש עם יועץ מס, רואה חשבון או איש מקצוע אחר.

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים