הביטוי "עבודת כפיים" מוזכר במספר דברי חקיקה אך בפועל אינו מוגדר בחוק
מקובלת ההבחנה שעובד העוסק בעבודת כפיים הוא עובד שתכלית עבודתו היא יציר כפיו, בעוד שמי שאינו עובד בעבודת כפיים עשוי להשתמש לצורך ביצוע העבודה בידיו, אולם תכלית עבודתו אינה יציר כפיו
גם עבודה שאינה פיזית עשויה להיחשב במקרים מסוימים כעבודת כפיים
לגבי מספר מקצועות ספציפיים המפורטים בדף זה נקבע במפורש כי הם אינם עבודות כפיים

הביטוי "עבודת כפיים" מוזכר במספר דברי חקיקה, אך בפועל אינו מוגדר בחוק.

דוגמה
הפסקות בעבודה
 • עובד בעבודת כפיים המועסק במהלך יום עבודה של 6 שעות לפחות זכאי להפסקה של לפחות 3/4 שעה, בעוד שעובד בעבודה שאינה עבודת כפיים זכאי להפסקה זו רק אם הוא מועסק מעל 9 שעות ביום (בשבוע עבודה בן 5 ימים) או מעל 8 שעות ביום (אם הוא מועסק בשבוע עבודה בן 6 ימים).
 • למידע נוסף ראו הפסקות בעבודה.
דוגמה
חובת מינוי ממונה על בטיחות בעבודה במפעלים
 • בית המשפט העליון ציין כי כאשר ביטוי שבני אדם נוהגים להשתמש בו אינו מוגדר בחוק, יש לפרש אותו לפי המשמעות הרגילה שמייחסים לו בני אדם.
 • במספר פסקי דין של בתי הדין לעבודה ניתן למצוא התייחסות מסוימת למשמעות שיש לייחס לביטוי זה, כאשר הדעה המקובלת שהובאה בפסקי הדין היא:
  • עובד העוסק בעבודת כפיים הוא עובד שתכלית עבודתו היא יציר כפיו, בעוד עובד שאינו עובד בעבודת כפיים עשוי להשתמש לצורך ביצוע העבודה בידיו, אולם תכלית עבודתו אינה יציר כפיו.
  • אין חשיבות לשאלה אם העבודה היא עבודה פיזית או לא, כלומר גם עבודה שאינה פיזית עשויה להיחשב במקרים מסוימים כעבודת כפיים.

עובד כפיים כמשמעותו בצווי ההרחבה בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה

מקצועות שלא הוכרו כעבודות כפיים

 • קשה לקבוע באופן חד משמעי באלו עבודות היה בית הדין לעבודה נכון להכיר כעבודת כפיים, אך יש לציין כי העבודות הבאות לא הוכרו כ"עבודת כפיים":
  • עבודה פקידותית-מנהלתית
  • עבודה כטכנאי הדרכות והתקנות למוצרי אלקטרוניקה
  • עבודה כטכנאי אלקטרוניקה
  • עבודות ניקיון וסיעוד - הסתמנה נכונות מסוימת להכיר כעבודת כפיים בעבודות ניקיון ובעבודה סיעודית, אך קיימת גם פסיקה שסברה דווקא כי עבודות ניקיון "גם עפ"י ראיה רחבה של המושג "עבודת כפיים" לא ניתן לכלול בהגדרה זו".
  • עובדי חינוך - בית המשפט העליון התייחס לסיווגם של עובדים אלה לצורך פירוש המושג "עבודת כפיים" בפקודת הבטיחות בעבודה, וציין כי מגוון של בעלי תפקידים משמשים במוסדות חינוך. ביניהם אנשי תחזוקה, עובדי ניקיון, לבורנטים, אנשי מנהלה העוסקים בתפקידי מזכירות, ועוד. יחד עם זאת, מרבית העובדים במוסדות החינוך נמנים על הסגל המקצועי שעיסוקו בהוראה. אמנם כלל המועסקים במוסדות החינוך משתכרים מיגיע כפיהם, אולם אין בכך כדי להוביל להכרה בעבודתם כ"עבודת כפיים" כפי שקובעת הפקודה. בית המשפט העליון ציין כי לצורך הפקודה, מובנו "המסורתי" של הביטוי "עבודת כפיים" מכוון לעבודות שתכליתן מוצר שהוא יציר כפיו של העובד. על פי רוב היה מונח זה מכוון לעבודה שהיא פיזית במהותה, אולם אין הדבר מתחייב. הגם שעבודתם של העובדים במוסדות חינוך היא עבודה מאומצת וקשה, רובם המכריע אינם נכנסים תחת ההגדרה של "עבודת כפיים".
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים