כל מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן, מוגדר כ"עוסק"

סעיף 1 לחוק הגנת הצרכן מגדיר "עוסק" כמי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן.

  • בהתאם לסעיף 42 לחוק, המדינה עשויה גם כן להיחשב כעוסק, כאשר היא מוכרת שירותים או מוצרים לצרכן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים