תבנית {{אירוע}} מיועדת ליצירת דפים המרכזת הפניות בעת אירועים, כדוגמת יום המודעות לסרטן, וכד'.

יצירת דף אירוע

במסך דף חדש, נקליד את הפקודה הבאה שתדביק את התבנית: {{ס:אירוע}} ונשמור את הדף. הטקסט שהכנסנו יוחלף בתוכן התבנית עצמה בעת השמירה; לאחר מכן ניכנס שוב לעריכה.

עיצוב

בתבנית {{אירוע}}, בניגוד לרוב התבניות במערכת, אין שני טורים, אלא אחד בלבד. בראש העמוד מופיעה תיבת כותרת, עם שם האירוע וטקסט הקדמה; מתחתיה מופיעות תיבות הפניה למידע. בכל שורה יכולות להופיע 3 תיבות כאלה.

תוכן

באנר

זוהי תבנית פרמטרית בשם {{אירוע/באנר}}, בעלת שני פרמטרים: כותרת ותוכן.

תיבות משנה

התיבות נוצרות באמצעות תבנית פרמטרית בשם {{אירוע/תיבה}}, בעלת 3 פרמטרים: תמונה, כותרת ותוכן. להסבר על הפרמטרים, אנא גשו ל דף התבנית. ניתן להשתמש בתבנית זו מספר רב של פעמים בעמוד.