הקדמה:

עמותת מעש - לחיזוק ולהתחדשות השירות הציבורי בישראל הוקמה על ידי קבוצת צעירים, מתוך הכרה בחולשתו של השירות הציבורי בישראל וזיהוי פוטנציאל שיקומו והבראתו באמצעות השתלבות דור משרתי ציבור צעיר, איכותי ומקצועי.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:maasgroup.info@gmail.com
שנת הקמה:2012
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

פעולות עיקריות

 • פיתוח ידע וכלי מדיניות:
  • השלמת מחקר מקיף על השתלבות דרגי ביניים בשירות המדינה, זיהוי חסמים והשוואה בינ"ל.
  • ביצוע סקר עומק על מגמות השתלבות בשירות המדינה, חסמים וקשיי כניסה תוך אבחון מגמות ועמדות בקרב הון אנושי צעיר ומשכיל.
  • כתיבת והפצת נייר מדיניות על השתלבות דרגי ביניים וגיבוש המלצות ליצירת נתיבי כניסה למערכת.
 • הקמת פלטפורמות סיוע להשתלבות הון אנושי:
  • המאתר - מאגר תשתיתי ופתוח לציבור לטובת השתלבות בשירות הציבורי.
  • רשו"ת הציבור - רשת עובדי ציבור המסייעת למועמדים במידע על השתלבות במערכת.
  • התרגומון – כלי נגיש המסייע למועמדים בהבנת שפת המכרזים.
 • שיתוף פעולה בין ארגוני בנושא השירות הציבורי:
  • הקמת פורום השירות הציבורי שלנו - פלטפורמה לשיתוף פעולה בין ארגונים, גופים ושחקנים הפועלים לקידום ההון האנושי בשירות הציבורי בישראל. הפורום פועל כקואליציה אזרחית לקידום השיח הציבורי ולהעלאת התודעה בנושא.
  • עבודה בנושא שירות ציבורי מוניציפלי, הקמת פורום משותף בנושא הון אנושי ברשויות המקומיות בשיתוף מרכז השלטון המקומי ונציגי רשויות.
 • נוכחות תקשורתית וציבורית לנושא השירות הציבורי:
  • הגברת הסיקור בנושא השירות הציבורי בכלי בתקשורת הכתובה והמשודרת.
  • פרסום מאמרי דעה מטעם קבוצת מעש ופורום "השירות הציבורי שלנו".
  • פעילות ברשתות החברתיות להגברת העיסוק בשירות הציבורי וסוגיית ההון האנושי.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות

גורמי ממשל וגופים שהארגון עובד מולם