הזכות לשיוויון היא זכות בסיסית במדינה דמוקרטית - כך נשמור עליה

"מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין", כך נקבע במגילת העצמאות ב-1948. כדי לוודא שהחזון הזה ממומש במציאות, יש להכיר את החוקים האוסרים על אפליה על רקע גזעני, ליישם אותם ולדאוג שמי שמפר אותם ישלם את המחיר. בפורטל זה תמצאו את פירוט הזכויות הרלוונטיות בעולם העבודה, במרחב הציבורי, מול מערכת החינוך ועוד, ואת הדרכים להתלונן ולקבל סעד על התנהלות גזענית.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

אפליה בתחום העבודה

אפליה בתחום החינוך

אפליה במקומות ציבוריים

ביטויים פוגעניים על רקע גזעני