דף זה מכיל מידע על זכויותיהם של אנשים שנגרמה להם נכות נוירולוגית משמעותית עקב מחלת הפוליו
פוליו עשויה להיות מוכרת כמחלת מקצוע אם נגרמה עקב חשיפה לנגיף הפוליו בסביבת העבודה

שיתוק ילדים (בלטינית: Poliomyelitis), היא מחלה של מערכת העצבים שנגרמת על-ידי נגיף הפוליו.

 • בישראל הוכנס לשימוש חיסון כנגד נגיף הפוליו בסוף שנות ה-50. אנשים רבים בארץ סובלים מנכות נוירולוגית משמעותית עקב זיהום פוליו בילדותם, בעיקר במגפות של ראשית שנות ה-50.
 • תסמונת פוסט פוליו היא התפרצות מחודשת של המחלה שעשויה להתרחש כ-45 שנים לאחר ההידבקות הראשונית. הלוקים בתסמונת פוסט פוליו סובלים מירידה נוספת בכישורי השרירים, עשויים לחוות חוויות קשות מבחינה עצבית כמו גם השפעות נפשיות קשות.
 • למידע על אירועי פוליו נוספים שמתגלים לאורך השנים בישראל ועל חשיבות החיסון נגד פוליו ראו באתר משרד הבריאות.

תרופות ומערכת הבריאות

פיצויים לנפגעי פוליו

 • מי שנגרמה לו נכות עקב מחלת הפוליו זכאי לפיצוי חד-פעמי וכן לקצבה חודשית או מענק במקום הקצבה, בהתאם לאחוזי הנכות או המוגבלות בניידות.
 • הזכאות נקבעת לתושבי ישראל שחלו בפוליו בישראל.
 • על-פי בג"ץ 10771/07, גם נפגע פוליו שחלה לפני קום המדינה זכאי לפיצוי, בתנאי שהמחלה התרחשה בגבולות ארץ ישראל, כפי שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949.
 • אם נרכש ביטוח מחלות קשות במסגרת ביטוח בריאות פרטי, מומלץ לבדוק את הזכאות לפיצוי על פי הפוליסה.
שימו לב
קבלת הפיצויים (פיצוי חד פעמי, קצבה או מענק) לא משפיעה, מחליפה או פוגעת בזכאות לקבל קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי כמו: קצבת נכות כללית, קצבאות במסגרת גמלת ניידות, קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) וכו'.

פיצוי חד פעמי

 • הזכאות לפיצוי חד פעמי נקבעת לפי אחוזי הנכות שהוכרו על-ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי בגלל מחלת הפוליו.
 • סכומי הפיצוי, נכון לשנת 2024:
  • מי שנקבעה להם נכות בשיעור של עד 74% זכאים לפיצוי בסך 68,566 ₪
  • מי שנקבעה להם נכות בשיעור שבין 75% ל-94% זכאים לפיצוי בסך 137,138 ₪.
  • מי שנקבעה להם נכות בשיעור של 95% נכות ומעלה זכאים לפיצוי בסך 164,564 ₪.
 • הפיצוי החד-פעמי משולם ב-2 תשלומים שווים: התשלום הראשון משולם עם אישור הקצבה, והתשלום השני ישולם שנה לאחר מכן.
 • לפרטים על סכומי הפיצוי החד-פעמי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

קצבה חודשית

 • מי שנקבעה להם נכות רפואית או מוגבלות בניידות בשיעור 20% ומעלה, זכאים לקצבה חודשית.
 • למי שנקבעו 100% נכות רפואית או מוגבלות בניידות, תשולם קצבה מלאה בסך 6,381 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024.
 • מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית או מוגבלות בניידות נמוכים מ-100%, זכאי לקצבה שתחושב באופן יחסי בהתאם לאחוזים שנקבעו לו.
דוגמה
אדם שנקבעו לו 37% נכות כתוצאה ממחלת הפוליו זכאי לקצבה חודשית בשיעור 37% מהקצבה המלאה. כלומר, לקצבה בסכום של 2,361 ₪ (לפי החישוב: 6,381 X‏ 37%).
 • נפגעי תסמונת פוסט פוליו עשויים להיות זכאים לשינוי בשיעורי הקצבה החודשית שמשולמת להם בהתאם להחמרה ולהידרדרות במצבם.

מענק

 • מי שנקבעו להם נכות רפואית או מוגבלות בניידות נמוכות מ-20% זכאים למענק חד פעמי במקום קצבה.
 • שיעור המענק נקבע לפי החישוב הבא: סכום הקצבה החודשית היחסית שהייתה משולמת להם אילו היו מקבלים קצבה כפול 70.
דוגמה
מי שכתוצאה ממחלת הפוליו נקבעה לו נכות רפואית בגובה 10%, היה מקבל קצבה חודשית (לו היה זכאי לה) בשיעור 10% מ-6,381 ₪ (638.1 ₪).
סכום המענק החד פעמי שמגיע לו יהיה: 44,666 ₪ = 638.1 ₪ X‏ 70.

הגשת תביעה לפיצוי, קצבה או מענק לנפגעי פוליו

 • חשוב לדעת:
 • כדי לקבל את הפיצוי החד פעמי ואת הקצבה החודשית או המענק יש למלא טופס תביעה לפיצוי נפגעי פוליו.
 • ניתן להגיש את התביעה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, שיעביר את התביעה לאחד מ-4 הסניפים שמטפלים בתביעות אלה.
 • ניתן גם להגיש את התביעה ישירות לסניפים המטפלים:
  • סניף באר-שבע, המטפל בסניפים הבאים: אשדוד; אילת; אשקלון; באר-שבע; דימונה; שדרות.
  • סניף חדרה, המטפל בסניפים הבאים: חדרה; חיפה; טבריה; כרמיאל; מגדל העמק; מרר; נהריה; נצרת; נצרת עלית; עכו; עפולה; צפת; קריות; קריית שמונה; שפרעם.
  • סניף ירושלים, המטפל בסניפים הבאים: ירושלים; קריית גת; קריית מלאכי; ראשון לציון; רחובות.
  • סניף חולון, המטפל בסניפים הבאים: בית שמש; בני-ברק; בת-ים; הרצליה; חולון; יפו; כפר-סבא; נתניה; פתח-תקוה; רמלה; רמת-גן; תל-אביב.
 • לצורך הטיפול בתביעה, ייבחנו גם הנתונים המצויים בביטוח הלאומי לגבי מי שהגישו תביעה לקצבת נכות כללית, לגמלת ניידות או לקצבת שירותים מיוחדים.
 • חולי פוליו שלא נבדקו בעבר על-ידי רופא מומחה או ועדה רפואית לשם קבלת קצבת נכות כללית, גמלת ניידות או קצבה לשירותים מיוחדים, יצרפו לתביעה מסמכים רפואיים הרלוונטיים לקביעת אחוזי הנכות.
 • כמו כן, מי שנבדקו בעבר במסגרת תביעה לגמלאות שצוינו וברשותם מסמכים מעודכנים שטרם הוגשו לביטוח לאומי, יצרפו מסמכים אלה.
 • חולי פוליו שלא נולדו בישראל נדרשים לצרף מסמכים המעידים שחלו בישראל.
 • מי שמעוניין כי ייקבעו לו אחוזי נכות על סמך מסמכים בלבד וללא נוכחותו, יחתום על הסעיף המיועד לכך בטופס התביעה. עם זאת, ייתכן שעל-פי החלטת רופא מוסמך הוא יוזמן לבדיקה בוועדה רפואית.

החמרה במצב

 • מי שנקבעה להם נכות וחלה החמרה במצבם הבריאותי בעקבות המחלה יכולים להגיש בקשה לבדיקה מחדש.
 • אם עברה חצי שנה מהמועד הקודם של קביעת הנכות והוכרה החמרה בשיעור 10% לפחות, הזכאות תוגדל בהתאם לאחוזי הנכות המעודכנים:
  • מי שהנכות המעודכנת שלהם נמוכה מ-20% יקבלו מענק השלמה למענק החד-פעמי שכבר קיבלו (בהתאם לאחוזים שנוספו).
  • מי שהנכות שלהם הייתה נמוכה מ-20% ובעקבות ההחמרה נקבעו להם 20% נכות ומעלה, יתחילו לקבל קצבה חודשית החל מהחודש שבו הגישו את הבקשה לבדיקה מחדש. אם לא עברו 70 חודשים מקביעת הנכות שזיכתה אותם במענק החד-פעמי, בחישוב הקצבה יופחתו אחוזי הנכות שזיכו במענק - עד שיסתיימו 70 החודשים.
 • למי שכבר מקבלים קצבה חודשית, סכום הקצבה יעודכן בהתאם לאחוזי הנכות החדשים. הסכום יעודכן רטרואקטיבית החל ממועד ההחמרה, או החל מ-6 חודשים לפני שהוגשה הבקשה לבדיקה מחדש - לפי המאוחר מביניהם.

קצבאות נכות וגמלאות

טיפ
 • מי שעונים על תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית וגם לקצבת נכות מעבודה יצטרכו לבחור באחת מהן.
 • לפני הגשת התביעה לקצבה מומלץ לברר מהו המסלול המתאים ביותר.

קביעת נכות כללית

קביעת נכות מעבודה על מחלת מקצוע

גמלאות נוספות

 • מי שמוגבלים בניידות עקב ליקויים ברגליים עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות שכוללת קצבה, הלוואות ברכישת רכב והטבות נוספות.
 • מי שנקבעה להם בביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור 40% לפחות וזקוקים לעזרה רבה של הזולת בביצוע פעולות היומיום, עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.
 • מי שהגיעו לגיל פרישה, גרים בקהילה, וזקוקים לעזרה בפעולות היום יום, עשויים להיות זכאים לגמלת סיעוד.

מסים

 • נכה כתוצאה מפוליו שמשלם מס הכנסה עשוי לקבל פטור ממס הכנסה בהתאם לחומרת הפגיעה ואחוזי הנכות.
 • משותק עם נכות קבועה של ‎50% לפחות זכאי להנחה במס רכישה. זכאים להנחה גם מי שנקבעה להם דרגת אי כושר קבועה בשיעור ‎75% לפחות ומי שנקבעה להם נכות רפואית קבועה בשיעור ‎100% (או ‎90% משוקללת).

הטבות נוספות

תעודת נכה

סיוע בהתאמת הדירה

הנחות ופטורים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים