תוכנית פינוי-בינוי נחשבת כעסקה במקרקעין בה הבעלים מוכרים לקבלן את הדירה הישנה שבבעלותם וזכויות בניה נוספות בתמורה לדירה או דירות חדשות
אם הדירה החדשה עומדת בתנאים מסוימים, ניתן לקבל פטור ממס שבח עבור השבח הנוצר בשל שיפור הדירה
הפטור בפינוי-בינוי מתווסף לכל פטור אחר ממס שבח שהמוכר עשוי להיות זכאי לו, והשימוש בו לא יפגע מזכותו של המוכר לממש פטורים אחרים ממס שבח
לפרטים ראו פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

תקציר

בתוכנית מסוג פינוי-בינוי, הבניין המקורי נהרס ובמקומו מוקם בניין חדש, עם מספר דירות רב יותר.

 • מבחינת רשויות המס, תוכנית פינוי-בינוי היא כעסקה במקרקעין החייבת במס, שכן בעלי הדירות "מוכרים" לקבלן את הדירה שלהם וזכויות בניה נוספות, תמורת דירה חדשה ומשופרת, ולעתים תמורת יותר מדירה אחת.
 • במקרים מסוימים, ניתן לקבל פטור ממס שבח עבור השבח שנוצר בשל קבלת הדירה או הדירות החלופיות.

מי זכאי?

 • בעלים של דירה, שמכר את כל הזכויות שלו בדירה במתחם פינוי בינוי, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. בתמורה למכירת הזכויות שלו בדירה, ניתנה לו זכות ביחידת מגורים חלופית אחת ותמורה כספית אחרת
  2. השווי של הדירה החלופית והתמורה הכספית הנוספת לא יהיו גבוהים יותר מ"תקרת השווי". כלומר, שווי התמורה שקיבל לא יהיה גבוה מאחד מהסכומים הבאים (הגבוה מביניהם):
   • 150% משווי יחידת המגורים הנמכרת, לא כולל השווי של זכויות לבניה נוספת ביחידת המגורים הנמכרת
   • שווי של דירת מגורים באותו מתחם ששטחה 120 מ"ר
   • שווי של דירת מגורים באותו מתחם ששטחה 150% משטחה של יחידת המגורים הנמכרת, ולא יותר מ-200 מ"ר
 • אם השווי של הדירה החלופית גבוה מתקרת השווי - הפטור יחול על הסכום שעד תקרת השווי, ועל השאר הסכום המוכר יחוייב במס.

תהליך מימוש הזכות

 • התקשרות בתוכנית פינוי-בינוי מחייבת מתן הודעה למנהל מיסוי מקרקעין בתוך 30 ימים מיום ההתקשרות עם הקבלן.
 • בשל מורכבות ההליך, מומלץ להתייעץ עם עורך הדין המלווה את ההתקשרות בתוכנית, בנוגע למתן ההודעה ומימוש הפטור ממס.

חשוב לדעת

 • פטור ממס שבח לתוכנית פינוי-בינוי מתווסף לכל פטור אחר שהמוכר עשוי להיות זכאי לו, והשימוש בפטור לא יפגע בזכותו של המוכר להשתמש בכל פטור אחר ממס שבח.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים