חניכי מכינות קדם-צבאיות זכאים לפטור מלא מתשלום בנסיעה באוטובוס
ניתן לממש את הפטור רק באמצעות כרטיס רב-קו אישי
למידע רשמי ראו סעיף 7(א)(9) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים


חניכי מכינות קדם צבאיות זכאים לפטור מתשלום בנסיעה באוטובוס.

  • הזכאות היא לפטור בכל קווי השירות, מלבד לנסיעה למרחק של 225 ק"מ ומעלה (אלא אם כן מקום השירות או מקום המגורים הוא באילת או בערבה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ניתן לממש את הפטור רק באמצעות כרטיס "רב-קו" אישי.
  • על החניכים לפנות לנציגי המכינות הקדם-צבאיות שבהם הם לומדים. הנציגים יגיעו לעמדת הנפקה של כרטיס רב-קו עם כרטיסי הרב-קו של החניכים ורשימה הכוללת את פרטי החניכים בדף רשמי עם סמל האגף הביטחוני-חברתי חתום ע"י חותמת מעודכנת לתאריך ההוצאה של הרשימה וחתימה בצבע אדום.
  • רק נציגי המכינות עם כל המסמכים והאישורים הללו יוכלו לעדכן פרופיל קדם-צבאי בכרטיסי הרב-קו.
    • אין אפשרות לקבל חניכים המגיעים באופן פרטני לעמדות.
  • מי שמשרת או מתגורר באילת/בערבה צריך להציג תעודה המעידה על כך בנסיעה בקווים אלה כדי לקבל את הפטור.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים